Vodní dílo Fláje – exkurze žáků 9. ročníků

Termín konání: 5. 10. 2021

Zúčastnění: 9. A, 9. B + Mgr. L. Umlaufová, Mgr. P. Hejnová, A. Votrubová

V úterý dne 5. října 2021 se žáci 9. ročníků vydali navštívit přehradu na Flájích. Zpočátku se zdálo, že nám nebude přát počasí, ale opak je pravdou.

Již po 7. hodině ráno jsme vyrazili tramvají do Litvínova, kde jsme přestoupili na autobus číslo 523 do Českého Jiřetína.

V 9 hodin nás na hrázi přehrady Fláje přivítala paní hrázná, se kterou jsme se vydali do útrob samotné přehrady. Na začátku prohlídky děti seznámila s bezpečností a poučila je o bezpečnosti vzhledem k terénu uvnitř. Také dětem řekla základní informace o stavbě přehrady a další.

Po skončení exkurze jsme se s paní hráznou rozloučili a vydali se směr Český Jiřetín – pěšky, abychom se trošku protáhli na čerstvém vzduchu. Odtud jsme již jeli autobusem zpět do Litvínova. Žákům se exkurze velmi líbila, mnozí z nich navštívili tyto části Krušných hor poprvé.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.