9. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

25. 1. 2022 – úterý

AJ: PS 52/2 + opakovat si slovíčka 5. lekce – na 27.1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

ČJ: naučit se báseň a zarecitovat ji – 27. 1.


19. 1. 2022- středa

D: PL 15/ 4 dopracovat – 21. 1.

F: zadání v sešitě – na 21. 1.


18. 1. 2022 – úterý

ČJ: koncovky podst. jmen, nalepeno v sešitě – na 19. 1.


17. 1. 2022 – pondělí

BS: podívat se na nezaměstnanost v Ústeckém kraji – 24. 1.


14. 1. 2022 – pátek

F: test Proud – na 21. 1. 

     PL cv. 4, 6 – na 19. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


12. 1. 2022 – středa

AJ: 2. písemná práce – celá 4. lekce: jídlo a pití, recepty, počitatelná a nepočitatelná slova, some/any, a few/a little, how much/how many + lekce 5A, 5B: svět, přídavná jména, počasí – na 20.1.


7. 1. 2022 – pátek

CH: příprava na test (školní sešit) – na 13. 1.


6. 1. 2022 – středa

AJ: UČ 15/5 do ŠS – na 11. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát (jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


5. 1. 2022 – středa

F: nakreslit magnetické indukční čáry dle zadání v sešitě – na 7. 1. 


4. 1. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 38 – 3 zelené věty, vyznačit slov. druhy – do 5. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka