9. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

30. 5. 2023 – úterý

AJ: UČ 76/ 3, 5 do ŠS – 5. 6.


26. 5. 2023 – pátek

D: PL otázka 9. – 31. 5.


24. 5. 2023 – středa

CH: testík: Plasty + recyklace – 29. 5.


23. 5. 2023 – úterý

F: test: Radioaktivita, Nebezpečné záření a ochrana před ním, Jaderná a chemic. reakce – 25. 5.


18. 5. 2023 – čtvrtek

AJ: testík – sloveso muset (have to/has to), přídavná jména/příslovce – na 19.5.


16. 5. 2023 – úterý

PŘ: test: Ekosystémy + Rekultivace – 19. 5.


12. 5. 2023 – pátek

PŘ: napiš 3 místa, která vznikla rekultivací na Mostecku – 15. 5.

PAJ: test z frázov. sloves a povolání přesunut – 19. 5.


10. 5. 2023 – středa

PAJ: testík- frázová slovesa ze sešitu, Jobs – 12. 5.


5. 5. 2023 – pátek

AJ: UČ 71/ 5 do ŠS – 11. 5.


3. 5. 2023 – středa

CH: testík – Tuky – 10. 5.


28. 4. 2023 – pátek

AJ: UČ 73/ 6, do ŠS – 4. 5.


18. 4. 2023 – úterý

F: elektromotory – 25. 4., test: Elektrárny – 20. 4.


12. 4. 2023 – středa

D: doplnit PL Život v protektorátu – 14. 4.

PAJ: opakovat si slovní zásobu Jobs


4. 4. 2023 – úterý

CH: testík – Sacharidy – 17. 4.

Z: PL dle videa v UČEBNĚ ( ekosystémy ) – 11. 4.


3. 4. 2023 – pondělí

ČJ: 3. písemná práce – 12. 4.

AJ: PS 55/ 6 – 13. 4.

3. PP ( stupň. příd. jmen, as….as, budoucí čas s – going to, zábava, TV programy ) – 14. 4.


30. 3. 2023 – čtvrtek

AJ: učit se slovíčka, PS 84/ 6B – 3. 4.

CH: učit se sacharidy – 3. 4.


27. 3. 2023 – pondělí

ČJ: UČ str. 69/ 4 b- 29. 3.

M: učit se na test – témata na učebně – 31. 3.


24. 3. 2023 – pátek

AJ: učit se nová slovíčka lekce 6A – na 30.3.

Lukáš a Jára opsat slovíčka z PS str. 84 – 6. lekce – odstavec Types of TV programmes


21. 3. 2023 – středa

F: test: Transformátor + výpočet poměru – 28. 3.


21. 3. 2023 – úterý

Z: UČ str. 48 – dodělat do sešitu 4 otázky – 28. 3.

M: učit se na písemnou práci – 24. 3.


17. 3. 2023 – pátek

AJ: PS 53/ I can.. – 20. 3.


15. 3. 2023 – středa

PAJ: otázky v sešitě


14. 3. 2023 -úterý

F: zadání ve ŠS – 16. 3.

M: DÚ ve ŠS – 17. 3.


9. 3. 2023 – čtvrtek

F: test: Druhy proudu, první pomoc, bezpečnost práce – 14. 3.


8. 3. 2023 – středa

CH: test Uhlovodíky – 15. 3.


7. 3. 2023 – úterý

Z: test: glob. problémy + katastrofy – 14. 3.

M: učit se na test – 12. 3.


24. 2. 2023 – pátek

CH: opakovat prvky – 7. 3.


23. 2. 2023 – čtvrtek

AJ: UČ 66/2a do ŠS – doplnit věty podle tabulky – 6. 3

F: PL cv. 2,3 – na 7.3.


22. 2. 2023 – středa

PAJ: PL protiklady- opakovat, testík – 8. 3.


16. 2. 2023 – čtvrtek

F: Střídavý proud, 3 otázky v sešitě – 21. 2.


14. 2. 2023 – úterý

F: test – Tepelné účinky el. proudu, vedení proudu, elektromag. indukce – 16. 2.

M: DÚ ve ŠS – 17. 2.


13. 2. 2023 – pondělí

PŘ: DÚ v sešitě – 20. 2. + test Třetihory a Čtvrtohory – 17. 2.

AJ: DÚ v sešitě – 16. 2.


10. 2. 2023 – pátek

AJ: testík – stupňování příd. jmen – 17. 2.


7. 2. 2023 – úterý

VO: DÚ v sešitě – 9. 2.


6. 2. 2023 – pondělí

CH: naučit se homolog. řadu uhlovodíků – 13. 2.

AJ: UČ 59/8 do ŠS- 9. 2.


30. 1. 2023 – pondělí

ČJ: UČ str. 54/5, 5 vět – 1. 2.

M: DÚ ve ŠS – 31. 1.


27. 1. 2023 – pátek

AJ: stupňování příd. jmen ( UČ str. 59/4 ) – 30. 1.


26. 1. 2023 – čtvrtek

CH: DÚ ve ŠS – 30. 1.

F: zadání v sešitě 3 otázky, vedení proudu v kapalinách – na 7. 2.


25. 1. 2023 – středa

ČJ: referát Jan Hus – 30. 1.

M: učit se na testík – 26. 1.


24. 1. 2023 – úterý

Z: doplnit výpisky v sešitě – 31. 1.

F: referát – zadání na PL – 2. 2.

M: DÚ ve ŠS – 2. 2.


DNE 18. 1. 2023 BUDOU PROBÍHAT TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17 HOD.

11. 1. 2023 – středa

ČJ: příprava na PP – 18. 1.


10. 1. 2023 – úterý

F: test – Kmitání, vlnění, výpočet, kreslení vlnové délky – 12. 1.

test – Infra, ultra zvuk, ozvěna, dozvuk – 17. 1.


9. 1. 2023 – pondělí

AJ: 2. PP – How otázky, počasí, příd. jména, příslovce, slovíčka lekce 5A, B – 20. 1.

CH: test ( uhlí, ropa, zem. plyn, jader. energie, výroba Fe ) – 16. 1.

M: DÚ ve ŠS – 10. 1.


6. 1. 2023 – pátek

ČJ: příprava na PP, 2. písemná práce – 10. 1. 2023


4. 1. 2023 – středa

PAJ: testík ze slovní zásoby Příroda – 6. 1. 2023

ČJ: UČ str. 408/ 3 a – 9. 1. 2023

CH: opakovat učivo ze ŠS, referát – 11. 1. 2023


3. 1. 2023 – úterý

Z: DÚ v sešitě – 10. 1.

M: 2. písemná práce -témata na učebně – 13. 1.


Dne 19. 12. a 20. 12. zkrácené vyučování do 11:35. Nebudou probíhat zájmové kroužky.

Ředitelské volno – 21. a 22. 12. 2022


15. 12. 2022 – čtvrtek

AJ: recepty + zkoušení slovíček – 16. 12.


12. 12. 2022 – pondělí

AJ: recepty + zkoušení slovíček – 16. 12.


9. 12. 2022 – pátek

PAJ: opakovat slovíčka Příroda


8. 12. 2022 – čtvrtek

CH: oprava známek z testu

referát – 10. 1.

F: zadání v sešitě – 13. 12.


6. 12. 2022 – úterý

CH: učit se: ropa, uhlí, zem. plyn, výroba Fe

Z: PL tajenka – význam slov – 13. 12.


2. 12. 2022 – pátek

D: video na UČEBNĚ – 7. 12.

PAJ: učit se slovní zásobu Nature – příroda

AJ: učit se nová slovíčka + napsat recept v AJ ( dle UČ str. 50 ), alespoň 10 pokynů – 8. 12.


30. 11. 2022 – středa

Nezapomenout přichystat kostým čerta nebo anděla!

Udělat čtvrtletní sebehodnocení v IK + podpis rodičů – 1. 12.

F: UČ str. 104/ 2, 4 – 5. 12.

Vánoční projekt – 14. 12.

F: Test – elektrická práce, výkon, příkon, el. spotřebiče – na 8. 12.


29. 11. 2022 – úterý

F: UČ str. 93/ 1 – 8. 12.


28. 11. 2022 – pondělí

CH: namaluj nebo vytiskni vysokou pec ( z UČEBNY ) – 30. 12.


25. 11. 2022 – pátek

D: dopracovat otázky v sešitě – 30. 11.


22. 11. 2022 – úterý

Z: graf na PL – 29. 11.

F: PL cv. 10 – 24. 11.


21. 11. 2022 – pondělí

PŘ: geologické vědy – test – 28. 11.


15. 11. 2022 – úterý

AJ: 1. PP – food, slovíčka lekce 4A,B,C, how much/many, a few/a little, some/any, počitatelnost podstatných jmen – na 25.11.


14. 11. 2022 – pondělí

ČJ: PS str. 19/ 6 – 16. 11.


8. 11. 2022 – úterý

Z: zjistit pojmy a napsat vysvětlení do sešitu – 15. 11.


7. 11. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 27/ 1a (část cvičení) – 9. 11.


4. 11. 2022 – pátek

F: elekt. odpor, elektr. obvody – test – 8. 11.


1. 11. 2022 – úterý

PŘ: nejznámější geologický jev, více info v UČEBNĚ – 4. 11.

M: 1. písemná práce (témata na Učebně) – 11. 11.

M: DÚ ve ŠS – 4. 11.

F: elekt. odpor, elektr. obvody – test – 8. 11.


31. 10. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 26/2 – 2. 11.

Z: DÚ v sešitě (život ve městě/na vesnici) – 1.11.


25. 10. 2022 – úterý

F: elekt. odpor, elek. obvody – test – na 8.11.


24. 10. 2022 – pondělí

M: DÚ ve ŠS – 25. 10.

AJ: testík – slovíčka jídlo (lekce 4 A,B,C) + počitatelná a nepočitatelná slova + some/any – 3.11.


21. 10. 2022 – pátek

AJ: učit se slovíčka – 21. 10.

PAJ: učit se slovíčka nemoci


20. 10. 2022 – čtvrtek

VO: sepsat a odevzdat aktuality za říjen nejpozději do 3. 11.


19. 10. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 21/ 1e (chodit, ovládat, svět, tajný) – 24. 10.

PAJ: opakovat si slovní zásobu nemoci/zdraví, test – 21. 10.


17. 10. 2022 – pondělí

ČJ: UČ 68/ 1b – 19. 10.

M: DÚ ve ŠS – 18. 10.


14. 10. 2022 – pátek

CH: noste si na hodiny chemické tabulky – 17. 10.

PAJ: opakovat slovní zásobu – nemoci, v lékárně


13. 10. 2022 – čtvrtek

ČJsloh: dokonči příběh (PL), pošli na email – 20. 10.

F: uč. 78/3,4 test – el. proud a napětí – na 18.10.


11. 10. 2022 – úterý

CH: test – názvosloví – oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, kyseliny – 12. 10.

M: DÚ ve ŠS – 12. 10.


10. 10. 2022 – pondělí

AJ: učit se slovíčka Food – 20. 10.


10. 10. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 18/ 2a do dom. sešitu – 12. 10.


7. 10. 2022 – pátek

D: referát – 12. 10.


6. 10. 2022 – čtvrtek

ČJ: UČ 67/ 1a – 10. 10.

VO: připravit se na test Člověk a osobnost

2 známé osobnosti, čeká a světová – zadání v UČEBNĚ – 13. 10.

F: HF str. 51/ cv. 4, str. 52/ cv. 5 – 11. 10.


4. 10. 2022 – úterý

F: PL cv. 2 – 6. 10.


3. 10. 2022 – pondělí

AJ: přeložit věty v sešitě – 10. 10.

M: DÚ ve ŠS – 4. 10.


Od 3. října 2022 budou probíhat zájmové kroužky.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

27. 9. 2022 – úterý

Z: zpracovat referát na vybrané náboženství (původ, znaky, atd.) + obrázek, rozsah alespoň A4 – 4. 10.

F: PL cv. 8 – 29. 9.


20. 9. 2022 – úterý

ČJ: dočíst příběh Sedmilháři, str. 9-12 – 27. 9.

F: UČ str. 66/1, str. 69/2, 5 – 22. 9.


19. 9. 2022 – pondělí

CH: opakovat koncovky + názvosloví – 21. 9.

M: DÚ ve ŠS – 20. 9,


16. 9. 2022 – pátek

AJ: 10 vět o tom, co jsem dělal(a) o prázdninách do ŠS – na 19.9.


14. 9. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 26/1, dokončit – 19. 9.

CH: testík prvky – 19. 9.


13. 9. 2022 – úterý

M: DÚ ve ŠS – 14. 9.


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17:15.


8. 6. 2022 – středa

CH: test – opakování 9. ročníku, opakuj si ve ŠS – 9. 6.


6. 6. 2022 – pondělí

AJ: 4. PP – celá 6. lekce, slovíčka, going to, have to, shall, let´s , otázky (příslovce) – 14. 6.

UČ str. 76/5 do ŠS – 9. 6.


3. 6. 2022 – pátek

CH: připomínám referáty – do 15.6.

M: 4. PP – 10.6.


1. 6. Focení třídních kolektivů


2. 6. 2022 – čtvrtek

CH: příprava na test -7. 6., pololetní testík – 9. 6.


2. 6. 2022 – čtvrtek

ČJ: dodělat cvičení ve ŠS – 7. 6.


15. 5. 2022 – úterý

ČJ: 4. PP – 8. 6.


16. 5. 2022 – pondělí

ČJ: online procvičování v UČEBNĚ – 18. 5.

test z vět vedlejších – 17. 5.


13. 5. 2022 – pátek

F: PL atomové elektrárny cv. 3, 4 – 18. 5.

CH: dopsat z UČEBNY do ŠS Bílkoviny – 17. 5.

kdo nestihl ve škole – noste referáty


10. 5. 2022 – úterý

AJ: UČ str. 73/ 6 do ŠS – 16. 5.


9. 5. 2022 – pondělí

CH: oprava známek z testu – 17. 5.

ČJ: druhy vět, nalepeno v dom. sešitě – 11. 5.


6. 5. 2022 – pátek

D: připravit se na test, vyznačeno v sešitě ( studená válka, státy východ. bloku) – 13. 5.


4. 5. 2022 – středa

CH: testík sacharidy – 5. 5.

referát – do 15. 6.


3. 5. 2022 – úterý

F: referát – Kdo byl kdo – 10. 5.

napsat vybrané jméno – odevzdání 31. 5.

ČJ: test z tabulky vět vedlejších = druhy VV a jak se na ně ptáme + vzít si opět gramatiku – 5. 5.


29. 4. 2022 – pátek

F: PL cv. 3 – 4. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

AJ: učit se nová slovíčka – 3. 5.

CH: test – sacharidy – 5. 5.


27. 4. 2022 – středa

F: test Ozvěna, dozvuky + výpočet, infra + ultrazvuky – 29. 4.


25. 4. 2022 – pondělí

ČJ: test z rozboru vět jednoduchých a sestrojení grafu – na 27.4.
– starý úkol: kdo nevypracoval uč. 86/1 dole – 5 vět, rozbor vět. členů
– nový úkol: nalepen v DS – rozbor a graf vět jednoduchých


20. 4. 2022 – středa

F: referát – Anomální jevy v počasí, zadání v sešitě – 27. 4.

vrátit učebnici HF 8


19. 4. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 86/ 1, 5 vět – 21. 4.


11. 4. 2022 – pondělí

AJ: 3. PP: počasí, stupňování příd. jmen, budoucí čas – going to, TV programy, porovnávání – 21. 4.


6. 4. 2022 – středa

M: 3. písemná práce (témata na učebně a v sešitě) – 20. 4.

ČJ: každý den zkoušení z tabulky vět. členů ( otázky, značení, apod.) + testík z vět. členů – 7. 4.


5. 4. 2022 – úterý

AJ: učit se nová slovíčka + going to – 7. 4.


4. 4. 2022 – pondělí

ČJ: 3. písemná práce, obsah nalepen v sešitě – 12. 4.

do domácího sešitu – podmět a přísudek – 6. 4.


30. 3. 2022 – středa

F: test Akustika – 6. 4.


29. 3. 2022 -úterý

ČJ: nalepen v DS – 30. 3.


25. 3. 2022 – pátek

F: PL vložen v sešitě, cv. 1 – 30. 3.


24. 3. 2022 – čtvrtek

AJ: PS 70/ 2 – přeložit text o Africe – 28. 3.


23. 3. 2022 – středa

CH: Kdo může, přinese na 29. 3. – gumovou rukavici, trochu octa, prášek do pečiva, izolepu.


22. 3. 2022 – úterý

ČJ: nalepeno v dom. sešitě – 23. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

AJ: testík – přídavná jména + počasí, porovnávání, stupňování – 24. 3.


18. 3. 2022 – pátek

M: DÚ ve ŠS – 22. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

AJ: uč. 63/4 – u každé věci napsat, co je nejlepší a co nejhorší podle vašeho názoru do ŠS – na 21.3.

CH: testík – uhlovodíky – malování vzorců – na 22.3.


16. 3. 2022 – středa

M: DÚ ve ŠS – 18. 3.


14. 3. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 63/2, pouze 10 sloves – 16. 3.


11. 3. 2022 – pátek

D: DÚ v sešitě + test – 16. 3.

M: DÚ ve ŠS – 15. 3.


10. 3. 2022 – čtvrtek

ČJ: vymyslet svůj vlastní slogan na téma – čtení, kniha, vymyslet báseň na libovolné téma i rozsah – 14. 3.


8. 3. 2022 – úterý

ČJ: testík na slovesný vid – 14. 3.


3. 3. 2022 – čtvrtek

CH: test – uhlovodíky + alkany, eny, yny – na 8. 3.


2. 3. 2022 – středa

F: test – elektrárny – 4. 3.


1. 3. 2022 – úterý

ČJ: v DS nalepený papírek – na 2. 3.


18. 2. 2022 – pátek

F: PL nalepen v sešitě – 2. 3.


17. 2. 2022 – čtvrtek

ČJ: 3. povinná četba, odevzdat čtenářský list – na 7. 4.

AJ: ve ŠS nalepený papírek (chybějící budou mít DÚ v UČEBNĚ, na email) + učit se porovnávání a stupňování – na 1. 3.

Z: úkol na UČEBNĚ


16. 2. 2022 – středa

CH: dejte si do pořádku školní sešity, homologická řada (methan, ethan,..) – na 1. 3.

F: zadání v sešitě – elektrárny – na 18. 2.

M: zkontrolovat sešit + DÚ ve ŠS – 18. 2.


15. 2. 2022 – úterý

CH: opakovat – homologická řada- na 17. 2.


15. 2. 2022 – úterý

AJ: testík 2. a 3. stupeň přídavných jmen – slova ve ŠS – na 17. 2.


11. 2. 2022 – pátek

F: zadání v sešitě – elektromotory – 16. 2.

M: DÚ ve ŠS – 14. 2.


9. 2. 2022 – středa

F: zadání v sešitě, test – transformátor + výpočet – na 11. 2.

PŘ: Vývoj Země – 16. 2.


8. 2. 2022 – úterý

CH: opakovat si obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Z: doplnit úkoly z minulých hodin, viz. UČEBNA


3. 2. 2022 – pátek

AJ: vybrat 5 sloves a napsat na ně větu + učit se je ve ŠS – na 7. 2.


1. 2. 2022 – úterý

M: DÚ ve ŠS – dorýsovat graf – na 2. 2.


5. 1. 2022 – úterý

AJ: PS 52/2 + opakovat si slovíčka 5. lekce – na 27.1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

ČJ: naučit se báseň a zarecitovat ji – 27. 1.

PŘ: Třetihory – 28. 1.


19. 1. 2022- středa

D: PL 15/ 4 dopracovat – 21. 1.

F: zadání v sešitě – na 21. 1.


18. 1. 2022 – úterý

ČJ: koncovky podst. jmen, nalepeno v sešitě – na 19. 1.


17. 1. 2022 – pondělí

BS: podívat se na nezaměstnanost v Ústeckém kraji – 24. 1.


14. 1. 2022 – pátek

F: test Proud – na 21. 1. 

     PL cv. 4, 6 – na 19. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


12. 1. 2022 – středa

AJ: 2. písemná práce – celá 4. lekce: jídlo a pití, recepty, počitatelná a nepočitatelná slova, some/any, a few/a little, how much/how many + lekce 5A, 5B: svět, přídavná jména, počasí – na 20.1.


7. 1. 2022 – pátek

CH: příprava na test (školní sešit) – na 13. 1.


6. 1. 2022 – středa

AJ: UČ 15/5 do ŠS – na 11. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát (jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


5. 1. 2022 – středa

F: nakreslit magnetické indukční čáry dle zadání v sešitě – na 7. 1. 


4. 1. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 38 – 3 zelené věty, vyznačit slov. druhy – do 5. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka