PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu výskytu nákazy covid -19 na naší škole v prosinci 2021, ale i nyní (3. 1. 2022 byl při testování jeden pozitivní žák), je nutno dodržovat homogenitu skupin, proto se nadále pozastavuje činnost zájmových kroužků, BFB, řečové výchovy a doučování.

Vše platí do odvolání.

Školní družina funguje bez omezení.

Školní klub bude fungovat dle dohody s vedoucí ŠK paní V. Vlčkovou.

Dle Mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN proběhne testování žáků antigenními testy v období od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Dále 17. 1. 2022 a pak následně každé pondělí.

Samotestování proběhne během první vyučovací hodiny ve třídách. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.

Děkuji                                                                    

PhDr. Hana Ajmová

ředitelka školy

V Mostě dne 3. 1. 2022