9. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

30. 11 .Čtvrtek

F: Elektrická práce, výkon, příkon, Elektrické spotřebiče + PL cv. 4
na 7. 12.


29. 11. Středa

D: test – připravit se
na 1. 12.


24. 11. Pátek

PŘ: Test- eroze
na 1. 12.


23. 11. Čtvrtek

AJ: DÚ – sl. zásoba v PS 4D + Culture (posl. slovo „vegetarián“)
na 30. 11.


22. 11. Středa

ČJ: str. 56 cv. 5
na 24. 11.


21. 11. Úterý

F: HF str. 47/ cv. 1
na 23. 11.


20. 11. Pondělí

CH: Testík – výroba Fe
na 22. 11

M: HP – str. 31/1, 3 (nemusíš určovat podmínky)
na 24. 11.


16. 11. Čtvrtek

M: Procvičovat krácení a rozšiřování lomených výrazů
na 20. 11.


9. 11. Čtvrtek

F: test – el. obvody pojistky, jističe, zkrat
     DÚ – uč. str. 88/2
na 21. 11.


7. 11. Úterý

F: DÚ zadání v sešitě
na 9. 11.

Z: DÚ – otázky uč. str. 14 – do sešitu
na 14. 11.


6. 11. Pondělí

M: Slovní úloha – DS
8. 11.

AJ: sl. zásoba 4B + 4C
na 9. 11.


3. 11. Pátek

M: Opakuj, příprava na PP
na 10. 11.

D: Připravit se na test
na 8. 11.


31. 10. Úterý

ČJ: DÚ příprava na PP
PP 7. 11. 


25. 10. Středa

CH: Domaluj vysokou pec – uč. str. 104
na 30. 10.

M: opakovat na test úprava mnohočlenu vytýkání, vzorcem
na 3. 11.


24. 10. Úterý

Z: – kdo neměl – dopsat sešit
     – příští hod. test Lidská sídla
na 31. 10.

F: test – výpočet Ohmova zákona, elek. obvody + DÚ: PL
na 31. 10.

AJ: PS str. 37/6
na 25. 10.


23. 10. Pondělí

M: zopakovat vytýkání a úpravu vzorců
na 25. 10.

CH: testík – mol. hmotnost
na 25. 10.


20. 10. Pátek 

PAJ: scénka „U doktora“
na 3. 11.


19. 10. Čtvrtek

AJ: PS  str. 66/ cv. 3
24. 10. 


18. 10. Středa

M: Procvičit a osvojit si vzorce pro úpravu mnohočlenů
na 20. 10.

BS: Naučit se text zadané písně (vystoupení na akademii) odkaz poslán na email před 3 týdny
na 23. 10.


17. 10. Úterý

F: test – proud, napětí, odpor
na 19. 10

PŘ: test –  planeta Země + pohyb Země
na 20. 10.


16. 10. Pondělí

AJ: sl. zásoba 4B
na 19. 10.


12. 10 . Čtvrtek

F: uč. str. . 78/ cv. 3,4
na 17. 10.


11. 10. Středa

CH: Testík – hmotnostní zlomek
na 16. 10.

M: PL cv. 13-20
na 13. 10.


10. 10. Úterý

ČJ: str. 18 cv. 3 – 6 vět
na 13. 10.

CH: opakovat si hmot. zlomek, nosit kalkulačku + tabulky

F: PL cv. 2
na 12. 10.


9. 10. Pondělí

M: HP str. 3/ cv. 4, 5, 6
na 11. 10.


6. 10. Pátek

PAJ: Dodělat křížovku v sešitě
na 9. 10.


5. 10. Čtvrtek

F: PL cv. 4
na 10. 10.

AJ: PS str. 33/ sloupeček „I can“ ( dodělat)
na 10. 10.
        – sl. zásoba 4A
na 12. 10.

D: testík – Pařížská mírová konference
na 11. 10.


3. 10. Úterý

F: uč. str. 66/1
                   69/2,5

     test – elektrotechnické značky
na 5. 10.

ČJ: str. 69/4b – tři řádky
na 5. 10.

AJ: PS 32/ 1, 2, 3
na 4. 10.


2. 10. Pondělí

CH: testík – názvosloví oxidy, sulfidy, hydroxidy, halogenidy + kyseliny
na 4. 10.


27. 9. Středa

D: DÚ v sešitě odpovědi na 2 otázky
na 4. 10


26. 9. Úterý

ČJ: str. 16 cv. 3 – 2 řádky – určit slovní druhy
na 2. 10. (i když je literatura)

Z: – dopsat výpisky do sešitu (učebna)
na 3. 10.

     – test: rasy, národy, náboženství
na 3. 10.


22. 9. Pátek

D: opakování z 8. ročníku – testík
na 27. 9.


20. 9. Středa

ČJ: str. 29 cv. 4, 5 „nadpisů“, ke každému 3 příklady
na 22. 9.


19. 9. Úterý

AJ: PS str. 30/3,4
na 26. 9.

AJ: sl. zásoba do konce 3. lekce (take away)
na 5. 10.

PŘ: test – geologické vědy
na 26. 9.

Z: dodělat graf v sešitě
na 26. 9.


18. 9. Pondělí

CH: testík – prvky + koncovky
na 20. 9.


15. 9. Pátek

M: UČ str. 8/ cv. 9 do DS 

na 18. 9.


14. 9. Čtvrtek

F: Domácí pokus elektrostatika uč. str. 64
na 21. 9.


12. 9. Úterý

ČJ: DÚ v sešitě
na 15. 9.


11. 9. Pondělí

M:  PL – cv. 3, vypracovat do ŠS + podepsat osnovu předmětu
na 13. 9. 2023


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂