9. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

27. 1. 2022 – čtvrtek

M: DÚ ve ŠS – na 31. 1.


21. 1. 2022 – pátek

ČJ: zopakovat si slovesné třídy a vzory, str. 62 – na 26. 1.


19. 1. 2022- středa

F: zadání v sešitě – na 21. 1.


18. 1. 2022 – úterý

VV, PČ: Donést provázek (bavlnka, příze) nejlépe bílá nebo jiná výrazná barva a pokud máte doma, tak kladívko (budeme pracovat v dílnách, pár kladívek na zapůjčení bude) – na 25. 1.


14. 1. 2022 – pátek

F: test Proud – na 21. 1. 

     PL cv. 4, 6 – na 19. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


12. 1. 2022 – středa

AJ: 2. písemná práce – 18. 1.


7. 1. 2022 – pátek

CH: příprava na test (školní sešit) – na 13. 1.


6. 1. 2022 – středa

AJ: UČ 15/5 do ŠS – na 11. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát ( jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


5. 1. 2022 – středa

F: nakreslit magnetické indukční čáry dle zadání v sešitě – na 7. 1. 


4. 1. 2022 – úterý

AJ: DÚv sešitě – na 5. 1.

pětiminutovka PS 84/ 5A – 10. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka