9. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

2. 6. 2023 – pátek

AJ: 4. písemná práce – 9. 6.


29. 5. 2023 – pondělí

PAJ: test: frázová slovesa, povolání – 31. 5.


26. 5. 2023 – pátek

D: PL otázka 9. – 31. 5.


25. 5. 2023 – čtvrtek

AJ: opsat slovíčka 6C a 6D


24. 5. 2023 – středa

CH: testík: Plasty + recyklace – 29. 5.

INF: testík: Bezpečný internet – 6. 6.


23. 5. 2023 – úterý

F: test: Radioaktivita, Nebezpečné záření a ochrana před ním, Jaderná a chemic. reakce – 25. 5.


16. 5. 2023 – úterý

PŘ: test: Ekosystémy + Rekultivace – 19. 5.


12. 5. 2023 – pátek

PŘ: napiš 3 místa, která vznikla rekultivací na Mostecku – 15. 5.


10. 5. 2023 – středa

PAJ: testík Jobs – 15. 5.


3. 5. 2023 – středa

CH: testík – Tuky – 10. 5.


27. 4. 2023 – čtvrtek

AJ: opis slovíček 6B ( vypiš jen slovíčka, která neznáš ) + naučit

Pro nemocné: PS str. 56/ 1, 2 ( jak zvládnete )


18. 4. 2023 – úterý

F: elektromotory – 25. 4., test: Elektrárny – 20. 4.


12. 4. 2023 – středa

D: doplnit PL Život v protektorátu – 14. 4.

PAJ: opakovat si slovní zásobu Jobs


4. 4. 2023 – úterý

CH: testík – Sacharidy – 17. 4.


3. 4. 2023 – pondělí

ČJ: 3. písemná práce – 12. 4.


30. 3. 2023 – čtvrtek

AJ: 3. PP ( 5. lekce, 6A, 6B lekce, stupň. příd. jmen, přirovnávání as……as, going to ) – 13. 4.

M: DÚ sešit – 3. 4.

CH: učit se sacharidy – 3. 4.


27. 3. 2023 – pondělí

ČJ: UČ str. 69/ 4 b- 29. 3.


21. 3. 2023 – středa

F: test: Transformátor + výpočet poměru – 28. 3.

VO: referát: zadán podrobně v UČEBNĚ VO – 28. 3.


14. 3. 2023 – úterý

AJ: opis slovíček 6A – 16. 3.

Pro nemocné: AJ PS 54/ 1, 2 – 16. 3.

F: zadání ve ŠS – 16. 3.


13. 3. 2023 – pondělí

PAJ: odpovědět na otázky v sešitě


9. 3. 2023 – čtvrtek

AJ: opis slovíček 5D + naučit

F: test: Druhy proudu, první pomoc, bezpečnost práce – 14. 3.


8. 3. 2023 – středa

CH: test Uhlovodíky – 15. 3.


6. 3. 2023 – pondělí

M: DÚ sešit – 7. 3.

testík : opakovat Funkce ( sin, cos, tg, cotg ) – 9. 3.


24. 2. 2023 – pátek

CH: opakovat prvky – 7. 3.


23. 2. 2023 čtvrtek

F: PL cv. 2,3 – na 7.3.

Z: úkol v sešitě, otázky – 9. 3.


22. 2. 2023 – středa

PAJ: PL protiklady- opakovat, testík – 8. 3.


21. 2. 2023 – úterý

M: ve ŠS dopočítat strany trojúhelníků – 23. 2.


17. 2. 2023 – pátek

AJ: překlad vět ve ŠS vzadu, testík – přídavná jména – 21. 2.


16. 2. 2023 – čtvrtek

F: Střídavý proud, 3 otázky v sešitě – 21. 2.

AJ: testík stupňování příd. jmen


14. 2. 2023 – úterý

AJ: DÚ ve ŠS vzadu – doplnit věty s příd. jmény – 16. 2.

F: test – Tepelné účinky el. proudu, vedení proudu, elektromag. indukce – 16. 2.


13. 2. 2023 – pondělí

PAJ: odpovědět na otázky ve ŠS – 15. 2.

PŘ: DÚ v sešitě – 20. 2. + test Třetihory a Čtvrtohory – 17. 2.


9. 2. 2023 – čtvrtek

Z: dopracovat PL – 16. 2.


7. 2. 2023 – úterý

VO: DÚ v sešitě – 14. 2.


6. 2. 2023 – pondělí

CH: naučit se homolog. řadu uhlovodíků – 13. 2.


31. 1. 2023 – úterý

AJ: opis slovíček 5B + počasí – 2. 2.


30. 1. 2023 – pondělí

ČJ: UČ str. 54/5, 5 vět – 1. 2.


27. 1. 2023 – pátek

AJ: opakovat slovní zásobu Počasí


26. 1. 2023 – čtvrtek

F: zadání v sešitě 3 otázky, vedení proudu v kapalinách – na 7.2.


25. 1. 2023 – středa

ČJ: referát Jan Hus – 30. 1.

PAJ: vymyslet další slova do sešitu (made of: plastic, fabric, wood)- 30. 1.


24. 1. 2023 – úterý

F: referát – zadání na PL – 2. 2.

AJ: opakovat slovní zásobu 5A, How otázky


DNE 18. 1. 2023 BUDOU PROBÍHAT TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17 HOD.

19. 1. 2023 – čtvrtek

AJ: PS 44/2 vybarvit mapu Velké Británie – 20. 1.


12. 1. 2023 – čtvrtek

AJ: opis slovíček 5A, příprava na 2. PP ve ŠS – 13. 1.


11. 1. 2023 – středa

ČJ: příprava na PP – 18. 1.


10. 1. 2023 – úterý

M: DÚ v PS – 12. 1.

F: test – Kmitání, vlnění, výpočet, kreslení vlnové délky – 12. 1.

test – Infra, ultra zvuk, ozvěna, dozvuk – 17. 1.


9. 1. 2023 – pondělí

CH: test ( uhlí, ropa, zem. plyn, jader. energie, výroba Fe ) – 16. 1.


5. 1. 2023 – čtvrtek

M: des. nás. dělení lomených výrazů – na 9. 1.


4. 1. 2023 – středa

PAJ: testík ze slovní zásoby Příroda – 9. 1. 2023

ČJ: UČ str. 408/ 3 a – 9. 1. 2023

CH: opakovat učivo ze ŠS, referát – 11. 1. 2023


Dne 19. 12. a 20. 12. zkrácené vyučování do 11:35. Nebudou probíhat zájmové kroužky.

Ředitelské volno – 21. a 22. 12. 2022


13. 12. 2022 – úterý

Pro nemocné: AJ a M výpisky a práce v UČEBNĚ

INF: nakreslit dva libovolné pixelové obrázek ( čtverečkované ) do sešitu, můžete podle youtube.com – handmade pixel – 3. 1.


8. 12. 2022 – čtvrtek

CH: oprava známek z testu

referát – 10. 1.

F: zadání v sešitě – 13. 12.

AJ: opis slovíček 4D do slovníčku – 9. 12.


6. 12. 2022 – úterý

CH: učit se: ropa, uhlí, zem. plyn, výroba Fe


2. 12. 2022 – pátek

D: video na UČEBNĚ – 7. 12.

AJ: opakovat slovní zásobu


30. 11. 2022 – středa

F: Vánoční projekt – 15. 12.

F: Test – elektrická práce, výkon, příkon, el. spotřebiče – na 8. 12.

ČJ: UČ str. 34/8 – 5. 12.


29. 11. 2022 – úterý

F: UČ str. 93/ 1 – 8. 12.

AJ: opakovat How much…?/ How many….?, množství u potravin


28. 11. 2022 – pondělí

CH: namaluj nebo vytiskni vysokou pec ( z UČEBNY )- 30. 12.


25. 11. 2022 – pátek

D: dopracovat otázky v sešitě – 30. 11.

AJ: opakovat slovíčka 4 A, B, C


24. 11. 2022 – čtvrtek

AJ: opis slovíček 4C do slovníčku – 25. 11.


22. 11. 2022 – úterý

M: UČ str. 43/9 – 24. 11.

F: PL cv. 10 – 24. 11.

AJ: opakovat minulý čas z PS


21. 11. 2022 – pondělí

PŘ: geologické vědy – test – 28. 11.


14. 11. 2022 – pondělí

ČJ: PS str. 19/ 6 – 16. 11.


9. 11. 2022 – středa

PAJ: doplňující testík: Státy, národnosti, jazyk – 14. 11.


8. 11. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček 4B -10. 11., 1. písemná práce ( lekce 4A, 4B, počitatelnost, some/any, přít. a minulý čas) – 15. 11.


7. 11. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 27/ 1a (část cvičení) – 9. 11.


4. 11. 2022 – pátek

F: elekt. odpor, elek. obvody – test – 8.11.


2. 11. 2022 – středa

CH: testík Molek. hmotnost – 9. 11.


1. 11. 2022 – úterý

AJ: ve čtvrtek na AJ bez pomůcek – bude PL

opakovat jídlo, členy a počitatelnost – test – 4. 11.


31. 10. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 26/2 – 2. 11.


25. 10. 2022 – úterý

F: elekt. odpor, elek. obvody – test – 8. 11.


24. 10. 2022 – pondělí

M: DÚ sešit – 25. 10.

desetiminutovka: nás. děl. výrazy – 25. 10.


19. 10. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 21/ 1e (chodit, ovládat, svět, tajný) – 24. 10.


18. 10. 2022 – úterý

VO: příprava na test (Člověk- osobnost) – 25. 10.


17. 10. 2022 – pondělí

ČJ: UČ 68/ 1b – 19. 10.

PAJ: opakovat slov. zásobu nemoci/zdraví, test – 19. 10.


14. 10. 2022 – pátek

CH: noste si na hodiny chemické tabulky – 17. 10.

AJ: opakovat slovní zásobu jídlo


14. 10. 2022 – pátek

AJ: ve ŠS vzadu – 18. 10.


13. 10. 2022 – čtvrtek

ČJsloh: dokonči příběh (PL), pošli na email – 20. 10.

F: UČ 78/3, 4 test – el. proud a napětí – 18.10.


11. 10. 2022 – úterý

CH: test – názvosloví – oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, kyseliny – 12. 10.

VO: připravit se na testík: Člověk a jeho osobnost+ DÚ zadán v UČEBNĚ VO – 18. 10.


10. 10. 2022 – pondělí

M: DÚ sešit – 11. 10.

des. opak. +/- výrazy – 13. 10.

ČJ: UČ str. 18/ 2a do dom. sešitu – 12. 10.


7. 10. 2022 – pátek

Pro nemocné a Pepu:

AJ: PS str. 34/ 1, 2, 3 – 11. 10.

D: referát – 12. 10.


6. 10. 2022 – čtvrtek

ČJ: UČ 67/ 1a – 10. 10.

F: HF str. 51/ cv. 4, str. 52/ cv. 5 – 11. 10.


4. 10. 2022 – úterý

VO: připravit se na test ( osobnost, temperament ) – 11. 10.

F: PL cv. 2 – 6. 10.

AJ: opakovat slovesa v minulém čase ( viz. PS )


3. 10. 2022 – pondělí

M: UČ str. 17/2 b, c, d – 4. 10.

Od 3. října 2022 budou probíhat zájmové kroužky.


29. 9. 2022 – čtvrtek

Z: dopracovat PL – 6. 10.


Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

27. 9. 2022 – úterý

AJ: ve ŠS vzadu – 29. 9.

F: PL cv. 8 – 29. 9.


20. 9. 2022 – úterý

ČJ: dočíst příběh Sedmilháři, str. 9-12 – 27. 9.

F: UČ str. 66/1, str. 69/2, 5 – 22. 9.


19. 9. 2022 – pondělí

CH: opakovat koncovky + názvosloví – 21. 9.

M: PS DÚ dělitelnost – 20. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

M: desetiminutovka mocniny – 19. 9.


14. 9. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 26/1, dokončit – 19. 9.

CH: testík prvky – 19. 9.


13. 9. 2022 – úterý

AJ: have got test – na 15.9.

F: opakování převodů fyzikálních veličin, test – na 22.9.


12. 9. 2022 – pondělí

M: UČ 10/3 e, f – 13.9.


8. 9. 2022 – čtvrtek

F: můj vědec – 13. 9.


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17:15.


8. 6. 2022 – středa

CH: test – opakování 9. ročníku, opakuj si ve ŠS – 9. 6.


3. 6. 2022 – pátek

CH: připomínám referáty – do 15.6.

M: 4. PP – 13.6.


1. 6. Focení třídních kolektivů


2. 6. 2022 – čtvrtek

CH: příprava na test -7. 6., pololetní testík – 9. 6.


27. 5. 2022 – pátek

ČJ: bez písemného úkolu, zůstává příprava na PP


24. 5. 2022 – úterý

ČJ: příprava na PP ve ŠS

písemná práce – 8. 6.


17. 5. 2022 – úterý

AJ: dopracovat práci ze školy, UČ str. 70 – článek


13. 5. 2022 – pátek

F: PL atomové elektrárny cv. 3, 4 – 18. 5.

CH: dopsat z UČEBNY do ŠS Bílkoviny – 17. 5.

kdo nestihl ve škole – noste referáty


9. 5. 2022 – pondělí

CH: oprava známek z testu – 17. 5.


6. 5. 2022 – pátek

ČJ: UČ str. 68/ cv. b – 10. 5.

D: připravit se na test, vyznačeno v sešitě ( studená válka, státy východ. bloku) – 13. 5.


3. 5. 2022 – úterý

F: referát – Kdo byl kdo – 10. 5.

napsat vybrané jméno – odevzdání 31. 5.


2. 5. 2022 – pondělí

M: DÚ ve ŠS – 4. 5.


29. 4. 2022 – pátek

F: PL cv. 3 – 4. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

CH: test – sacharidy – 5. 5.


27. 4. 2022 – středa

F: test Ozvěna, dozvuky + výpočet, infra + ultrazvuky – 29. 4.


22. 4. 2022 – pátek

ČJ: UČ str. 113/ 1, 4 řádky – 26. 4.


20. 4. 2022 – středa

F: referát – Anomální jevy v počasí, zadání v sešitě – 27. 4.

vrátit učebnici HF 8


6. 4. 2022 – středa

M: 3. písemná práce (témata na učebně a v sešitě) – 20. 4.


5. 4. 2022 – úterý

ČJ: dobrovolný DÚ – báseň Máj, 1. sloka – 12. 4.


30. 3. 2022 – středa

F: test Akustika – 6. 4.

ČJ: připravujte se na PP – termín PP 6. 4.


25. 3. 2022 – pátek

F: PL vložen v sešitě, cv. 1 – 30. 3.


23. 3. 2022 – středa

M: test z rovnic – 24. 3.

CH: Kdo může, přinese na 29. 3. – gumovou rukavici, trochu octa, prášek do pečiva, izolepu.


18. 3. 2022 – pátek

ČJ: str. 94/ 3, 3 řádky – určit slovní druhy – 23. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

M: DÚ ve ŠS – 21. 3.

CH: testík – uhlovodíky – malování vzorců – na 22.3.


14. 3. 2022 – pondělí

AJ: PS 50/1 (7, 8, 9), testík – věty +stupňování příd. jmen


11. 3. 2022 – pátek

ČJ: str. 26/ cv. 1 (3 řádky) – 16. 3.


10. 3. 2022 – čtvrtek

M: DÚ ve ŠS – 14. 3.


3. 3. 2022 – čtvrtek

CH: test – uhlovodíky + alkany, eny, yny – na 8. 3.


2. 3. 2022 – středa

F: test – elektrárny – 4. 3.

M: Zkontrolovat sešity – 3. 3.


18. 2. 2022 – pátek

F: PL nalepen v sešitě – 2. 3.


17. 2. 2022 – čtvrtek

M: PL – dodělat – 28. 2.

Z: úkol na UČEBNĚ


16. 2. 2022 – středa

CH: dejte si do pořádku školní sešity, homologická řada (methan, ethan,..) – na 1. 3.

F: zadání v sešitě – elektrárny – na 18. 2.


15. 2. 2022 – úterý

CH: opakovat – homologická řada- na 17. 2.


11. 2. 2022 – pátek

F: zadání v sešitě – elektromotory – 16. 2.

PAJ: naučit se rozhovor při nakupování (viz. sešit) – 14. 2.


9. 2. 2022 – středa

F: zadání v sešitě, test – transformátor + výpočet – na 11. 2.

AJ: zopakovat stupňování přídavných jmen

PŘ: Vývoj Země – 16. 2.

M: DÚ ve ŠS – 10. 2.


8. 2. 2022 – úterý

CH: opakovat si obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie


28. 1. 2022 – pátek

ČJ: zopakovat větné členy str. 76, 78 – na 2. 2.


27. 1. 2022 – čtvrtek

M: DÚ ve ŠS – na 31. 1.


21. 1. 2022 – pátek

ČJ: zopakovat si slovesné třídy a vzory, str. 62 – na 26. 1.

PŘ: Třetihory – 28. 1.


19. 1. 2022- středa

F: zadání v sešitě – na 21. 1.


18. 1. 2022 – úterý

VV, PČ: Donést provázek (bavlnka, příze) nejlépe bílá nebo jiná výrazná barva a pokud máte doma, tak kladívko (budeme pracovat v dílnách, pár kladívek na zapůjčení bude) – na 25. 1.


14. 1. 2022 – pátek

F: test Proud – na 21. 1. 

     PL cv. 4, 6 – na 19. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


12. 1. 2022 – středa

AJ: 2. písemná práce – 18. 1.


7. 1. 2022 – pátek

CH: příprava na test (školní sešit) – na 13. 1.


6. 1. 2022 – středa

AJ: UČ 15/5 do ŠS – na 11. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát ( jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


5. 1. 2022 – středa

F: nakreslit magnetické indukční čáry dle zadání v sešitě – na 7. 1. 


4. 1. 2022 – úterý

AJ: DÚv sešitě – na 5. 1.

pětiminutovka PS 84/ 5A – 10. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka