9. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

21. 5. Úterý

ČJ: vyplnit tabulku v sešitě
na 24. 5.

AJ: DÚ- PL Modal verbs
na 22. 5.

Z: pís. opakování – oteplování planety + extr. jevy
                                – ochrana přírody
                                – přelidnění
                                – světová populace
na 28. 5.


20. 5. Pondělí

CH: Testík – vitamíny
na 22. 5.

PAJ: Dokončit křížovku v sešitě
na 24. 5.


17. 5. Pátek

D: Příprava na test
na 22. 5.
      vyhledat filmy a knihy o operaci Anthropoid – zapsat do sešitu
na 22. 5.


15. 5. Středa

CH: Testík – vitamíny (uč. str. 83-84)
na 22. 5.

AJ: DÚ v sešitě
na 16. 5.


14. 5. Úterý

ČJ: str. 71 dopsat od Obrovské kaktusové kmeny – na 17. 5.

F: referát – Odpady z energetiky – více informací k zadání v učebně google – na 4. 6.


7. 5. Úterý

F: TEST – rozvod střídavého proudu
                – třífazová soustava
                – druhy elektráren
na 16. 5.


6. 5. Pondělí

CH: Připomínka – REFERÁT
na 10.6.


30. 4. Úterý

ČJ: DÚ v sešitě
na 3. 5.


24. 4. Středa

ČJ: str. 116/5 – 5 vět
na 26. 4.


23. 4. Úterý

F: Zadání v sešitě
na 25. 4.


16. 4. Úterý

ČJ: str. 109 cv. 13 (6 vět)
na 19. 4.


15. 4. Pondělí

M: soustava rovnic ve ŠS
na 17. 4.

CH: testík – sacharidy
na 22. 4.


5. 4. Pátek

D: PP (testík) – Počátek 2. světové války – Západní tažení

na 10. 4.


4. 4. Čtvrtek

F: test – Transformátory, výpočet transformačního poměru
na 18. 4.


3. 4. Středa

M: 3. PP – zadání v učebně google
na 12. 4.


2. 4. Úterý

PŘ: Testík- geologické éry vývoje Země
na 9. 4.

ČJ: Příprava na písemnou práci
na 9. 4.

F: DÚ – zadání v sešitě (STŘÍDAVÝ PROUD)
na 9. 4.
     DÚ – zadání v sešitě – TRANSFORMÁTORY
na 9. 4.
     Test – druhy proudů, výpočet
na 4. 4.

Sebehodnocení v IK 
na 3. 4.


27. 3. Středa

CH: Přinést jedlou sodu, ocet (trochu)
na 3. 4.


19. 3. Úterý

AJ: DÚ v sešitě (překlad vět)
na 20. 3.


13. 3. Středa

D: připravit se na test – Rozpad ČS – vznik Protektorátu Čechy a Morava – na 15.3.


12. 3. Úterý

F: test – vedení proudu, elektromagnet. indukce, cívka – na 14.3.

F: zadání v sešitě – na 19.3.

ČJ: 112/4 – na 15.3.


11. 3. Pondělí

F + M: Umíme to


28. 2. Středa

CH: testík – uhlovodíky
na 11. 3.


27. 2. Úterý

Z: DÚ v sešitě
na 12. 3.


23. 2. Pátek

M: 2 rovnice – zadání v DS
na 26. 2.


21. 2. Středa

M: uč. str. 62/ cv. 4
na 23. 2.

Z: referát dle zadání v sešitě
na 27. 2.


19. 2. Pondělí

CH: – uhlovodíky
          – učit se řadu
na 21. 2.

CH: referát na 2. pololetí (dle vlastního výběru)
do 30. 5. 


16. 2. Pátek

D: příprava na test – viz. učebna
na 23. 2.


15. 2. Čtvrtek

F: Zadání v sešitě
na 20. 2.


13. 2. Úterý

ČJ: DÚ – rozbor vět v sešitě
na 16. 2.


12. 2. Pondělí

CH: naučit se uhlovodíky – alkany
na 14. 2.


8. 2. Čtvrtek

AJ: DÚ sl. zásoba 5B, 5C
na 15. 2.

F: zadání v sešitě
na 15. 2.


6. 2. Úterý

Z: pís. opakování – stát, st. zřízení
na 13. 2.


5. 2. Pondělí

M: PL cv. 3 Funkce cosinus
na 9. 2.


30. 1. Úterý

F: Referát
na 8. 2.

ČJ: str. 69 cv 5b) – 3 řádky
na 5. 2.


23. 1. Úterý

ČJ: str. 69/4a – označit Po + Př
na 26. 1.


19. 1. Pátek

D: Úkol nalepený v sešitě + na učebně – TVORBA PREZENTACE
na 25. 1.


17. 1. Středa

D: Rozmyslet téma pro prezentaci v rámci hodiny dějepisu.
na 19. 1.


12. 1. Pátek

AJ: 2. PP
na 23. 1. 


9. 1. Úterý

F: HF – str. 54
               cv. 2, 4
na 16. 1.


5. 1. Pátek

D: – příprava na test: Světová hospodářská krize – na pátek 12. 1.

CH: – testík – uhlí, ropa, z. plyn, benzín – na 10. 1.

M: – PL – množina bodů M6 až M10 – na 8. 1.

ČJ: – příprava na PP – na 12. 1.

 

4. 1. Čtvrtek

AJ: – sl. zásoba do 5A (posl. slovo: valley)
          na 11. 1.
        – PS str. 76: 4. 6 množství a little a few – přepsat do ŠS
           na 9. 1.

F: test – základy akustiky
na 9. 1.


3. 1. Středa

M: – pololetní písemná práce
       – zadání v učebně
na 15. 1.


13. 12. Středa

CH: Připomínka – referáty
na 10. 1. 

M: Procvičovat souřadnice, přímou úměrnost (graficky i početně)
na 3. 1.


12. 12. Úterý

F: Domácí pokus telefon
na 4. 1. 

ČJ: DÚ str. 63 cv. 4a – 4 řádky
na 15. 12.


8. 12. Pátek

F: hudební nástroje
na 12. 12.

M: určování druhů funkcí definiční obor, obor hodnot
na 11. 12.

AJ: DÚ – PL cv. D
na 11. 12.

      – uč. str. 49/cv. 2 (souvisí s komiksem na str. 48) = do ŠS
      – do ŠS přepsat: PS str. 76 – přehled mluvnice 4.5 Určitý a neurč. člen
na 12. 12.


30. 11 .Čtvrtek

F: Elektrická práce, výkon, příkon, Elektrické spotřebiče + PL cv. 4
na 7. 12.


29. 11. Středa

D: test – připravit se
na 1. 12.


24. 11. Pátek

PŘ: Test- eroze
na 1. 12.


23. 11. Čtvrtek

AJ: DÚ – sl. zásoba v PS 4D + Culture (posl. slovo „vegetarián“)
na 30. 11.


22. 11. Středa

ČJ: str. 56 cv. 5
na 24. 11.


21. 11. Úterý

F: HF str. 47/ cv. 1
na 23. 11.


20. 11. Pondělí

CH: Testík – výroba Fe
na 22. 11

M: HP – str. 31/1, 3 (nemusíš určovat podmínky)
na 24. 11.


16. 11. Čtvrtek

M: Procvičovat krácení a rozšiřování lomených výrazů
na 20. 11.


9. 11. Čtvrtek

F: test – el. obvody pojistky, jističe, zkrat
     DÚ – uč. str. 88/2
na 21. 11.


7. 11. Úterý

F: DÚ zadání v sešitě
na 9. 11.

Z: DÚ – otázky uč. str. 14 – do sešitu
na 14. 11.


6. 11. Pondělí

M: Slovní úloha – DS
8. 11.

AJ: sl. zásoba 4B + 4C
na 9. 11.


3. 11. Pátek

M: Opakuj, příprava na PP
na 10. 11.

D: Připravit se na test
na 8. 11.


31. 10. Úterý

ČJ: DÚ příprava na PP
PP 7. 11. 


25. 10. Středa

CH: Domaluj vysokou pec – uč. str. 104
na 30. 10.

M: opakovat na test úprava mnohočlenu vytýkání, vzorcem
na 3. 11.


24. 10. Úterý

Z: – kdo neměl – dopsat sešit
     – příští hod. test Lidská sídla
na 31. 10.

F: test – výpočet Ohmova zákona, elek. obvody + DÚ: PL
na 31. 10.

AJ: PS str. 37/6
na 25. 10.


23. 10. Pondělí

M: zopakovat vytýkání a úpravu vzorců
na 25. 10.

CH: testík – mol. hmotnost
na 25. 10.


20. 10. Pátek 

PAJ: scénka „U doktora“
na 3. 11.


19. 10. Čtvrtek

AJ: PS  str. 66/ cv. 3
24. 10. 


18. 10. Středa

M: Procvičit a osvojit si vzorce pro úpravu mnohočlenů
na 20. 10.

BS: Naučit se text zadané písně (vystoupení na akademii) odkaz poslán na email před 3 týdny
na 23. 10.


17. 10. Úterý

F: test – proud, napětí, odpor
na 19. 10

PŘ: test –  planeta Země + pohyb Země
na 20. 10.


16. 10. Pondělí

AJ: sl. zásoba 4B
na 19. 10.


12. 10 . Čtvrtek

F: uč. str. . 78/ cv. 3,4
na 17. 10.


11. 10. Středa

CH: Testík – hmotnostní zlomek
na 16. 10.

M: PL cv. 13-20
na 13. 10.


10. 10. Úterý

ČJ: str. 18 cv. 3 – 6 vět
na 13. 10.

CH: opakovat si hmot. zlomek, nosit kalkulačku + tabulky

F: PL cv. 2
na 12. 10.


9. 10. Pondělí

M: HP str. 3/ cv. 4, 5, 6
na 11. 10.


6. 10. Pátek

PAJ: Dodělat křížovku v sešitě
na 9. 10.


5. 10. Čtvrtek

F: PL cv. 4
na 10. 10.

AJ: PS str. 33/ sloupeček „I can“ ( dodělat)
na 10. 10.
        – sl. zásoba 4A
na 12. 10.

D: testík – Pařížská mírová konference
na 11. 10.


3. 10. Úterý

F: uč. str. 66/1
                   69/2,5

     test – elektrotechnické značky
na 5. 10.

ČJ: str. 69/4b – tři řádky
na 5. 10.

AJ: PS 32/ 1, 2, 3
na 4. 10.


2. 10. Pondělí

CH: testík – názvosloví oxidy, sulfidy, hydroxidy, halogenidy + kyseliny
na 4. 10.


27. 9. Středa

D: DÚ v sešitě odpovědi na 2 otázky
na 4. 10


26. 9. Úterý

ČJ: str. 16 cv. 3 – 2 řádky – určit slovní druhy
na 2. 10. (i když je literatura)

Z: – dopsat výpisky do sešitu (učebna)
na 3. 10.

     – test: rasy, národy, náboženství
na 3. 10.


22. 9. Pátek

D: opakování z 8. ročníku – testík
na 27. 9.


20. 9. Středa

ČJ: str. 29 cv. 4, 5 „nadpisů“, ke každému 3 příklady
na 22. 9.


19. 9. Úterý

AJ: PS str. 30/3,4
na 26. 9.

AJ: sl. zásoba do konce 3. lekce (take away)
na 5. 10.

PŘ: test – geologické vědy
na 26. 9.

Z: dodělat graf v sešitě
na 26. 9.


18. 9. Pondělí

CH: testík – prvky + koncovky
na 20. 9.


15. 9. Pátek

M: UČ str. 8/ cv. 9 do DS 

na 18. 9.


14. 9. Čtvrtek

F: Domácí pokus elektrostatika uč. str. 64
na 21. 9.


12. 9. Úterý

ČJ: DÚ v sešitě
na 15. 9.


11. 9. Pondělí

M:  PL – cv. 3, vypracovat do ŠS + podepsat osnovu předmětu
na 13. 9. 2023


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂