HRAVÉ ČTENÍ

 

     HRAVÉ ČTENÍ S BABIČKOU A DĚDEČKEM – KLUB SENSEN

Už 8 let probíhá na ZŠ profesora Zdeňka Matějčka v Mostě „Hravé čtení – Čteme s babičkou a s dědečkem“ O čtení se již před mnoha lety vyjádřil italský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny, Luigi Pirandello: „Někteří čtou, aby přemýšleli; těch je málo. Někteří čtou, aby psali; těch je víc. Někteří čtou, aby mluvili, těch je nejvíc“. Čtení s dětmi naší školy probíhá vždy po vyučování v pondělí odpoledne, časově zhruba 60 minut. Akci s dětmi zajišťují většinou bývalé paní učitelky (seniorky) základních škol. Vše probíhá ve velmi přátelské atmosféře. Při přípravě na čtení textů paní učitelky uplatňují motivační rozhovor o knize – článku, který se bude číst, zaměřují se na ilustrace, popřípadě na povídání o autorovi.

Při čtení dbají na správnost čteného slova a jeho porozumění. Čtení dětí bývá často pomalé, trhané, nepřesné, vracejí se často ke správné výslovnosti čteného slova a pochopení jeho významu. Děti se dozvídají i něco nového, co ještě neznaly. Děti bývají krátce posluchači a po přerušení pak sdělují, co slyšely; kontrolujeme tím jejich pozornost a způsob vyjadřování, nešetříme povzbuzením a pochvalami; umožňujeme jim i výtvarně se realizovat drobnými nákresy. Děti přirozeně mají potřebu citového zázemí a bezpečí. Uspokojování sociálních potřeb vyžaduje přátelskou atmosféru a tou je posezení nad knížkou s dospělým člověkem, Babičkou, ideálním prostředkem. Jde sice o krátký čas, na který se ale děti velmi těší. Při kontaktu s dítětem jde o pozdrav, podání si ruky, kratičký rozhovor o škole, co se mi ve škole podařilo, co méně, co je nového doma a pak to „naše čtení“.

Děti cítí, že je jim spolu s babičkou nebo s dědečkem při čtení dobře – nenudí se. Přátelská atmosféra skutečně dokáže pravé divy. Je zřejmé, že paní učitelky – Babičky, při čtení vlastně suplují činnost rodičů, kde mnozí z nich této činnosti nepřikládají velký význam. Právě v těchto chvílích společného čtení doma se mají mezi rodiči a dětmi utvářet ty potřebné citové vazby. V opačném případě, pokud rodiče s dětmi nečtou, citové vazby se netvoří a ty v dalších letech dospívání a i v dospělosti chybí…. Jistě to tak cítí všichni účastníci společného čtení. Na základní škole Prof. Zdeňka Matějčka v Mostě mají ke své činnosti velmi dobré podmínky.. Kolektiv pedagogů školy je Babičkám pozitivně nakloněn a vzájemně velmi dobře spolupracují. „Celý proces je dlouhodobý – jde vlastně o vzájemné obohacování – děti + senioři. Jde nám všem o to, aby děti našly tu správnou cestu ke čtení, aby jejich slovník byl bohatý, aby jazyk jako jedno z nejpevnějších pout národa se neustále rozvíjel a spojoval nás“ – řekla jedna ze čtecích Babiček.

Klub Čteme s babičkou a s dědečkem jsme nominovali na cenu SENIOR ROKU 2013 v kategorii Nejlepší senzační klub seniorů – NADACE CHARTY77 a získali jsme 7.prosince 2013 – 2.místo. Zároveň jsme k tomuto datu nafotili a vydali kalendář s fotografiemi babiček, dědečků a dětí při čtení.

V Mostě dne: 19.12.2013                                                                                                                             PhDr. Hana Ajmová, ředitelka školy