4. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 6. Pondělí

AJ: minitest – město – na 13. 6.


7. 6.  Pátek

Mg – narýsovat síť krychle do sešitu (a=4cm) na 10. 6.


30. 5. Čtvrtek

ČJ – PS 28/2 na 31. 5.

M – PS 17/3 na 3. 6.

AJ – Učit se slovíčka (město) na 4. 6.


14. 5. Úterý

AJ – Změna termínu testu – velký test bude 21. 5.


13. 5. Pondělí

ČJ – PS 20/1 dole na 14. 5.

M – Římská čísla – test na 14. 5.

VL – Test Sámo na 15. 5.


7. 5. Úterý

ČJ – PS 22/ celá – diktát přepsat do sešitu na 13. 5.

M – PS 40/6 na 13. 5.

Pravidelně číst a zapisovat do IK.

AJ – Velký test z 1. – 3. lekce: nemoci a zdraví, co je v domě, aktivity a hudební nástroje na 16. 5.


6. 5. Pondělí

ČJ – UČ 81/1 sešit na 7. 5.

M – Římská číslice UČ str. 55/žlutá tabulka na 7. 5.

AJ – Testík – nemoci a zdraví na 7. 5.


25. 4. Čtvrtek

M – PS 39/5 na 26. 4.

PŘN – Referát zadáno v sešitě na 2. 5.


23. 4. Úterý

ČJ – UČ 76/2 do sešitu na 24. 4.

M – Test převody jednotek na 24. 4.

ČT – PL číst na 24. 4.

AJ – Učit se nová slovíčka (nemoci, zdraví) na 30. 4.


22. 4. Pondělí

M – Zpaměti jednotky délky a hmotnosti na 23. 4.

ČJ – PS 17/2 na 23. 4.

VL – Keltové – test na 24. 4.


18. 4. Čtvrtek

M – PS 38/6 na 19. 4. 

PRV – Zadání v sešitě na 25. 4.


17. 4. Středa

ČJ – Skloňování – slovo MOTÝL – jednot. + množ. č. do sešitu na 18. 4. 

VL – Test Keltové na 24. 4.


16. 4. Úterý

ČJ – PS 16/2 na 17. 4. 


9. 4. Úterý

AJ: Minitest – dům – na 15.4.


8. 4. Pondělí

ČJ – PS 12/2 b na 9. 4.

ČJ – Test na 9. 4.

M – Nadiktovat 15x čísel do 1 000 000 a zapsat do sešitu na 9. 4.

M – Test x / : / + / – na 10. 4.

AJ – PS 12/8 na 9. 4.


2. 4. Úterý

AJ – Zkoušení slovíček – co je v domě na 4. 4.

ČJ – PS 10/4 na 3. 4.

M – PS 34/4 – 3 sloup. na 3. 4.

Pro nemocné: 

ČJ – PS 10/2+3, UČ 60/5 ústně

M – opakovat zápis čísel


25. 3. Pondělí

ČJ – PS 10/1 na 26. 3.

M – PS 34/2 (4. př.) na 26. 3.

VL – Nalepit PL do sešitu

AJ – učit se nová slovíčka na 2. 4.


18. 3. Pondělí

ČJ – PS 6/3 a na 19. 3.

M – Opakovat rozklad čísel na 19. 3.


14. 3. Čtvrtek

M – PS 33/3 1 sloupek na 15. 3.

ČJ – PS 5/5 přepsat do sešitu na 15. 3.


13. 3. Středa

M – PS 33/2 na 14. 3.

Pro nemocné:

ČJ – PS 5/2

M – PS 33/1

VL – UČ


12. 3. Úterý

ČJ – PS 5/1 na 13. 3.

VL – Test – století + osa na 13. 3.

AJ: Minitest – aktivity a hudební nástroje – na 18.3.


28. 2. Středa

ČJ – PS 3/3 na 29. 2.

VL – Osa + století test na 13. 3.

AJ: napsat do slovníčku 2 věty, co umíš a 2 věty, co neumíš (I can, I can´t) – na 11.3.

Pro nemocné:

ČJ – PS 3/3 – učit se vzory

M – PS 32/1 + 4


23. 2. Pátek

ČJ – Naučit vzory zpaměti – podle škol. sešitu (modrý)

Mg – DÚ sešit na 26. 2.


22. 2. Čtvrtek

ČJ – PS 2/2 na 23. 2.

M – PS 31/1 (2. sloup.) na 23. 2.

Pro nemocné:

ČJ – PS 2/1, opakování slovních druhů

M – PS 30/2 (1. sloup.), 3, 5, násobilka!!!

AJ – PS 6/2

PŘ – Opakování minerály a horniny, UČ 40/ celá strana + tabulku drahokamy opsat do sešitu


21. 2. Středa

ČJ – Nosit 2. díl ČJ – PS na 22. 2.

ČJ – 2. díl PS 2/3 na 22. 2.

M – PS 29/6 na 22. 2.

Pro nemocné:

ČJ – slovo maminka – vyskloňovat (jednotné + množné číslo)

M – UČ 45/2 + PS 29/4 (3 příklady), 30/1, 27/3 příklad

VL – UČ str. 3 přečíst


20. 2. Úterý

ČJ – sešit na 21. 2.

M – PS 29/3 c + d na 21. 2.

Pro nemocné:

ČJ – Pods. jména PS 38/2, UČ 50/7 do sešitu

M – UČ 44/2 + 1


19. 2. Pondělí

ČJ – PS 40/1 na 20. 2.

M – Násobilka – test na 20. 2.


16. 2. Pátek

VL – Změna učebnice – vlastivěda – dějiny (oranžová) na 21. 2.


13. 2. Úterý

AJ – PS 2/3 + 3/5 na 15. 2.

ČJ – Zpaměti pádové otázky na 14. 2.

Ve středu pouze VL – (učebnici + sešit), svačinu a pití

M – UČ 40/1c na 15. 2.

Pro nemocné:

AJ – PS 2/1, 2 + 3/4


12. 2. Pondělí

ČJ – PS 34/5 na 13. 2.

M – PS 26/1 – poslední příklad na 13. 2.

Pro nemocné:

M – Opak. násobení UČ 36/1 d, e, PS 26/1 – celé

ČJ – Opak. slovní druhy + PS 36/3, 37/2, 3


6. 2. Úterý

ČJ – PS 35/8 na 7. 2.

M – Opakovat násobilku na 7. 2.

VL – Test – Středočeský, Jihomoravský kraj na 7. 2.


5. 2. Pondělí

ČJ – Test – slovní druhy na 6. 2.

M – UČ 39/1a do sešitu na 6. 2.


31. 1. Středa

ČJ – Opakovat slovní druhy, předložky PS 35/7 

M – Písemné dělení PS 25/1 (pouze 3 příklady)

VL – Středočeský kraj


30. 1. Úterý

ČJ – DÚ sešit – urči slovní druhy na 31. 1.

M – Opakovat násobilku na 31. 1.

VL – Test – Plzeňský kraj, Jihočeský kraj na 31. 1.


29. 1. Pondělí

M – UČ 36/1a na 30. 1.

Pro Stázku:

M – DÚ sešit na 30. 1.

ČJ – Sešit na 30. 1.


24. 1. Středa

M – PS 24/3 na 25. 1.

VL – Jihomoravský kraj – test na 31. 1.

VL – Test oprava – Plzeň. + Jihočeský kraj na 31. 1.


22. 1. Pondělí

AJ – Učit se abecedu, dny v týdnu a měsíce na 6. 2.


16. 1. Úterý

ČJ – Naučit druhy zájmen, číslovek – sešit na 17. 1.

Pro nemocné:

AJ – slovíčka, předměty

ČJ – druhy zájmen + číslovek

M – UČ 34/3 celé, PS 23/4 + 3

ČT – pravidelně zapisovat do IK


15. 1. Pondělí

M – PS 23/1 na 16. 1.

Stázinka:

M – DÚ sešit 16. 1.


10. 1. Středa

M – Opakovat násobilku + na pololetní test na 11. 1.

M – Pololetní test 12. 1.


9. 1. Úterý

M – PS 21/7 na 10. 1.

ČJ – sešit – 15 přídavných jmen na 10. 1.

VL – zítra test na 10. 1.

AJ – Naučit slovíčka – oblíbené věci + PS 52/2 na 11. 1.


8. 1. Pondělí

M – PS 22/5 na 9. 1.


5. 1. Pátek

Mg – Trénovat rýsování čtverce + kružnice na 12. 1.

M – PL – 3. sloupec na 8. 1.

ČJ – PS 33/2 na 8. 1.


3. 1. Středa

M – Test násobilka na 4. 1.

Pololetní písemné práce:

M – 12. 1. 2024

ČJ – 15. 1. 2024

VL – 10. 1. 2024

PŘN – 18. 1. 2024


14. 12. Čtvrtek

AJ – učit se na minitest Animals (zvířata) + PS 51/8 – na 4. 1.


11. 12. Pondělí

M – PS 21/7 – pro Vikču a Jirku na 12. 12.

AJ – UČ str. 50 dole – opsat a doplnit věty do slovníčku (může být i obrázek)  na 12. 12.


5. 12. Úterý

M – PS 19/5 – 2 sloupce na 6. 12.

ČJ – PS 29/1 na 6. 12.

VL – test Liberecký kraj na 6. 12.


28. 11. Úterý

M – PS 20/5 – 2 sloupečky na 29. 11.

ČJ – Vyjmenovaná slova po S na 29. 11.

Zítra test – Karlovarský kraj


22. 11. Středa

M – PS str. 15/3 na 23. 11.


21. 11. Úterý

AJ – Opakovat slovíčka – Animals 

ČJ – UČ 32/3 sešit na 22. 11.

VL – test Ústecký kraj na 22. 11.


16. 11. Čtvrtek

M – PS 14/4  na 20. 11.

Opakovat vyjmenovaná slova B, L, M,

Malou násobilku, zápis a čtení čísel 0 – 10 000

Ústecký kraj


15. 11. Středa

M – PS 14/1  na 16. 11.

M – příprava na test – dělení se zbytkem, zápis čísel 0 – 10 000 na 16. 11.

VL – Ústecký kraj – test na 22. 11.


8. 11. Středa

ČJ – Vyjmenovaná slova po M – zpaměti na 9. 11.


7. 11. Úterý

M – UČ 11/4  na 8. 11.

ČJ – PS 25/1 na 8. 11.

Zítra test: ČJ – vyjmenovaná slova B + L

VL – kraje


6. 11. Pondělí

M – UČ 17/5 do sešitu na 7. 11.

ČJ – PS 24/5 přepsat do sešitu na 7. 11.

ČT – Pravidelně zapisovat do IK


! Dne 13. 11. od 17:00 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKY !


3. 11. Pátek

ČT – čítanka str. 73 – básnička na 8. 11.


1. 11. Středa

M – PS 10/5 na 2. 11.

ČJ – Zpaměti VS po B, L na 3. 11.

VL – Test kraje – mapa + krajské město na 8. 11.


31. 10. Úterý

M – PL na 1. 11.

AJ – Velký test 7 – 9 lekce (tělo, oblečení,  jídlo) na 14. 11.


30. 10. Pondělí

M – Naučit zpaměti jednotky délky, objemu, hmotnosti na 31. 10.

ČJ – PS 24/2 + učit VS po B, L zpaměti


25. 10. Středa

VL – Učit pohoří, kraje a krajská města na 1. 11.

ČT – Čtenářský list na 1. 11.


24. 10. Úterý

M – PS 9/7 na 25. 10.

M – Test – převody jednotek na 25. 10.

ČJ – PS 18/2 na 25. 10.


23. 10. Pondělí

MG – UČ 15/2 sešit na 24. 10.

ČJ – Opakovat VS po B na 24. 10.

AJ – PS 45/7 na 24. 10.


20. 10. Pátek

MG – PL cv. 2 na 23. 10.

ČJ – PS 23/6 na 23. 10.

VL – Test – pohoří na 25. 10.

ČJ – příprava na diktát PS 23/8


19.10. Čtvrtek

AJ – minitest FOOD na 24. 10.


16.10. Pondělí

M – PS 8/2 na 17. 10.

ČJ – PS 16/2  na 17. 10.


10. 10. Úterý

ČJ – UČ 17/3 do sešitu na 11. 10.


4. 10. Středa

M – PS

ČJ – PS 12/1 e
na 6. 10.

Stázka – M: sešit na 5. 10.

Pro nemocné:

M – opakovat násobilku */: 10, 100
PS: 6/ 3+4 + 7/6 1. řádek

ČJ – v pátek test
– PS 12/celá
– opakovat vytleskávání slov na slabiky

VL – PL – světové strany


26. 9. Úterý

AJ – PS 42/2 + učit se slovíčka JÍDLO na 2. 10.


19. 9. Úterý

ČJ – PS str. na 20. 9.

Pro nemocné:

M – PS str. 4 – celá

ČJ – PS str. 7 – celá


18. 9. Pondělí

M – UČ 7/ 2 A + B do sešitu na 19. 9.


13. 9. Středa

M – násobilka 3 na 14. 9.

M – PS na 14. 9.

ČJ – PS 4/8 na 15. 9.

Stázinka:

M – sešit na 14. 9.


12. 9. Úterý

AJ – opakovat barvy + oblečení na 18. 9.

ČJ – PS 4/10 na 13. 9.

M – PS 3/4 na 13. 9.

pro Stázinku:

M – PS 2/6 na 13. 9.


11. 9. Pondělí

M – opakovat násobilku 2, 5 na 12. 9.

ČJ – samohlásky, souhlásky na 12. 9.

ČJ – PS 3/6 na 12. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂