PROJEKT – PLYŠOVÉ HRAČKY 2022

V průběhu měsíců listopadu a prosince se naše škola zapojila do projektu environmentální výchovy, který byl zaměřen na recyklaci plyšových hraček. Všichni žáci školy nosili do školy své plyšové kamarády, s kterými už si nehrají, ale kteří by mohli udělat radost ještě někomu jinému. Smyslem bylo dát hračkám druhou šanci. Nešlo o výhru, kdo přinese nejvíc plyšových…

Den zvířátek 2022

Datum konání: 13. 4. 2022 Zúčastnění: celá škola, MŠ z Mostu Poslední den před velikonočními prázdninami na Základní škole profesora Zdeňka Matějčka  v Mostě strávili děti, učitelé a hosté oslavou jara, návratu teplého počasí, kdy se probouzí příroda a život v ní.   Projektový den začal ve středu 13. 4. 2022 v 9 hodin a my jsme na něj…

Hipodrom

Hipoterapie a praxe u koní pro 8. ročníky      Ve školním roce 2018/2019 jsme zařadili do vzdělávacího plánu v rámci předmětu Kariérové vzdělávání pravidelné praxe osmých ročníků na Hipodromu. Žáci navštěvují pracoviště pravidelně každých 14dní v rozsahu tří vyučovacích hodin. Škola podporuje tuto akci finančně, hrazením dopravy na pracoviště Hipodrom. Žáci jsou vždy poučeni o bezpečnosti, seznámeni…