Aktuální nabídka kurzů

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: zsdysmost@zsdysmost.cz


Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku / 8 hodin
(cena 1500,- Kč)
Program je určen výhradně kvalifikovaným (561/2004 Sb. a 563/2004 Sb.) pracovníkům mateřských, základních a speciálních škol, PPP a SPC.

Cíl vzdělávací akce:
Prevence poruch psaní u dětí s LMD, ADHD, práce s dětmi se zkříženou lateralitou, levorukými dětmi apod.
Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská – Praha

Místo konání :jedna z pražských Základních škol – bude určeno v pozvánce na kurz

! Podmínkou je ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, fyzická zdatnost

Obsah:

úvod do problematiky grafomotoriky z pohledu ergonomie psaní
prevence grafomotorických obtíží
stimulace periferních nedostačivostí
řešení vadných úchopů na bázi periferních nedostačivostí
problematika laterality u předškolních dětí
problematika laterality u školních dětí
ambidextrie
levoruké děti
pomůckový program pro jednotlivé věkové kategorie předškolních a školních dětí
výběr a použití pomůckového programu
novinky na trhu s pomůckovým programem
výběr vhodných grafických listů
výběr vhodných školních sešitů
úvod do řešení problematiky centrálních odchylek ve vývoji jemné motoriky ruky
seznámení s příčinami centrální odchylky ve vývoji jemné motoriky
reedukační řešení pomocí posturálních a grafických cviků
seznámení s metodikou nácviku při respektování linie velkých kloubů laterální ruky
podpora svalových souher a koordinace vedoucí ke kvalitnímu sedu
metodika nácviku pro pravoruké děti
metodika nácviku pro levoruké děti
jak vést reedukační skupiny tohoto zaměření na škole
metodika je aplikovaná v ČR od roku 1994 a výsledky jsou již známé

Pomůcky: 10 archů balicího papíru A0, mycí houba / tvar kvádr, velikost cihla /, nůžky, igelit velikosti A0, tempera, miska na vodu, 3 špejle, vata, tuš, progresso, oblečení na cvičení, psací potřeba.
Součástí tohoto vzdělávání jsou skripta, která obdrží účastníci na místě a která jsou v ceně kurzu.

Absolventi kurzu získají skripta NEBOJTE SE PSANÍ.

Supervize
(cena 800,- Kč)
Pro absolventy kurzu: Tréninkový program zaměřený na zmírnění (odstranění) grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Termíny:


Obsah:
opakování jednotlivých kroků rehabilitace pro jejich upřesnění
seznámení s novinkami v rehabilitačním programu
grafomotorické vyšetření dětí před vstupem do 1. ročníku ZŠ (metodika a aplikace do praxe MŠ a ZŠ)
ambidextrie (problém dětí vstupujících do 1. tříd)
rozbor donesených prací (kreseb i písma, videokazet( lektorů rehabilitačních kurzů
vzájemné předávání zkušeností
novinky v oblasti trojhranných pomůcek
dotazy

Rozsah kurzu: 6 hodin
Pomůcky: vlastní materiál pro rozbor, Osvědčení či Potvrzení z kurzu Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku.

Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská – Praha
Místo konání Ambulantní pracoviště komplexní péče Dr. Heyrovské, Platónova 26, Praha 4-Modřany