1. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

19. 9. Úterý

ČT/PS – Uvolňovací cviky v PS na 20. 9.

M – Zpaměti čísla 1 – 5.


18. 9. Pondělí

M – PS 7/2 na 19. 9.

M – Zpaměti čísla 1 – 5.

Nosit desky na číslice.

Pravidelně kontrolovat penál a IK.


14. 9. Čtvrtek

ČT/PS – PS str. 5  na 19. 9.

M – procvičování – počítání do 5


13. 9. Středa

ČJ – PS str. 5 – žlutý tenisák na 14. 9.


12. 9. Úterý

M – PS str. 4 cvičení 2 na 13. 9.


11. 9. Pondělí

Obalit pracovní sešity – 12. 9.

Pravidelně kontrolovat penál a IK.

ČJ – PS Živá abeceda str. 2 – žlutý tenisák na 12. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂