5. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


Středa 8. 6. 2022

M: desetinná čísla M-D – na 9. 6. 2022


Pondělí 6. 6. 2022

ČJ: UČ 123 / 2 (6 vět) – na 8. 6. 2022


Čtvrtek 26. 5. 2022

ČJ: PS 21/ 1 a – 7 řádků – na 27. 5. 2022


Středa 25. 5. 2022

M: PL – na 26. 5. 2022

Úterý 24. 5: 2022

ČJ: UČ 99/ 5 A (2 Slovesa) – na 25. 5. 2022


Pondělí 23. 5. 2022

M: PUČ 40/ 5 c, d (písemně)

AJ: DÚ v sešitě


Pátek 20. 5. 2022

AJ: 4. PP – zadání v sešitě – 3. 6.


Středa 18. 5. 2022

M: UČ 40/ 5 a, b – na 19. 5. 2022


Úterý 17. 5. 2022

ČJ: PS 16/ 2 – na 18. 5. 2022


Pondělí 16. 5. 2022

M: Desetinná čísla – M-D – na 17. 5. 2022


Čtvrtek 12. 5. 2022

ČJ: PS 13/ 1 A +C – na 13. 5. 2022


Středa 11. 5. 2022

M: Zadání M-D – desetinná čísla – na 12. 5. 2022

AJ: Slovíčka 5 min – na 16. 5. 2022


Úterý 10. 5. 2022

ČJ: PS 13/ 1+ a (pouze 1 odstavec) – na 11. 5. 2022


Pátek 6. 5. 2022

AJ: V sešitě věty – na 9. 5. 2022


Čtvrtek 5. 5. 2022

M: UČ 54/ 3 – na 6. 5. 2022


Středa 4. 5. 2022

ČJ: UČ 88/ 3 – na 5. 5. 2022


Úterý 3. 5. 2022

M: Desetinná čísla (M-D) – na 4. 5. 2022


Pondělí 2. 5. 2022

ČJ: PS 10/ 3 – na 3. 5. 2022


Pátek 29. 4. 2022

AJ: Naučit minulý čas slovesa být – viz sešit


Čtvrtek 28. 4. 2022

M: Písem. odčítání (M-D) – na 29. 4. 2022


Středa 27. 4. 2022

ČJ: PS 9/ 4 – na 28. 4. 2022


Úterý 26. 4. 2022

M: PS Písam. dělení – MD – na 27. 4. 2022


Pondělí 25. 4. 2022

ČJ: PS 8/ 2 – na 26. 4. 2022


Pondělí 14. 3. 2022

ČJ: UČ str. 74/2 – 15. 3. 2022


Pátek 11. 3. 2022

AJ: učit slovíčka – na 14. 3. 2022


Čtvrtek 3. 3. 2022

ICT: DÚ v sešitě – na 10. 3. 2022


Pondělí 28. 2. 2022

AJ: 5minutovka- slovíčka Amazing animals – prvních 10 slov – 4. 3.


Středa 16. 2. 2022

AJ: Učit slovíčka

Úkol v sešitě – dodělat


Pátek 11. 2. 2022

AJ: Učit nová slovíčka


Středa 9. 2. 2022

AJ: PS 46/1


Pondělí 7. 2. 2022

ČJ: PS 38 / 4 , 5 – na 8. 2. 2022

AJ: PS 45 / 7 – na 9. 2. 2022


Pátek 28. 1. 2022

AJ: Učit slovíčka + úkoly na učebně


Čtvrtek 13.1.2022

ICT:  Naučit Hardware a software a uživat. síť – na 20. 1. 2022


Středa 12.1.2022

ČJ: PS 32/4 – na 13. 1. 2022


Úterý 11. 1. 2022

M: Zaokrouhlování velkých čísel – zadání v sešitě M-D – na 12. 1. 2022


Pondělí 10. 1. 2022

ČJ: PS str. 29/3 – na 11. 1.


Pátek 7. 1. 2022

M: Pracovní list  – spojovačka – na 10. 1. 2022

AJ: 2 pracovní listy – na 19. 1. 2022


Středa 5. 1. 2022

M: čísla přes 1 mil (M-D)  – na 6. 1. 2022

AJ: PS 38/1, 2


Úterý 4. 1. 2022

ČJ: Slovní druhy – zadání v sešitě ČJ-D – na 5. 1. 2022