8. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

31. 5. 2023 – středa

M: 4. PP – zadání na google učebně – na 12.6.

  • aktivizační úloha HM str. 95 – na 5.6.

F: test – tepelné motory – na 5.6.


25. 5. 2023 – čtvrtek

ČJ: písemná práce – 6. 6.


23. 5. 2023 – úterý

ČJ: UČ str. 126/ 7 – 25. 5.


22. 5. 2023 – pondělí

AJ: nepravidelná slovesa – 29. 5.


16. 5. 2023 – úterý

ČJ: naučit poměry u souřadných vět ze ŠS – 23. 5.


15. 5. 2023 – pondělí

AJ: PS 27/ 3b – 16. 5., slovesa – 22. 5.

BS: báseň na téma Kůň – 30. 5.


11. 5. 2023 – čtvrtek

M: 127/9, př. a,b,c – na 15.5.

AJ: sl. zásoba + nepr. slovesa – na 15.5.


5. 5. 2023 – pátek

CH: přinést tekutinu na měření PH ( trochu mléka, oleje, octa, minerálky ) – 11. 5.

ČJ: UČ str. 45/ 2, 4 řádky – 11. 5.

AJ: doplnit cv. na PL – 11. 5.


3. 5. 2023 – středa

M: UČ str. 122/ 9 e, f – 4. 5.

Pro nemocné: celé cvičení


2. 5. 2023 – úterý
PAJ: dodělat PL – 4. 5.


27. 4. 2023 – čtvrtek

AJ: PL cv. 6 + slov. zásoba – 4. 5.


25. 4. 2023 – úterý

CH: testík: prvky + názvosloví (oxidy, sulfidy, halogen., hydroxidy) – 27. 4.

ČJ: UČ str. 103/ 5 – 28. 4.


24. 4. 2023 – pondělí

PŘ: test – 27. 4., otázky v sešitě 1 – 3, oběhová soustava I.


20. 4. 2023 – čtvrtek

AJ: PL cv. 1 a+ 1 b – 24. 4.

D: Dodělat PL cv. 23 + 25 – 24. 4.


18. 4. 2023 – úterý

AJ: PL cv. 5, 6 (a, b) – 20. 4., slov. zásoba 3A – 24. 4.

ČJ: dokončit PL v sešitě – 21. 4.


13. 4. 2023 – čtvrtek

CH: Kdo může a má dovoleno od rodičů – přinese čajovou lžičku ( ne hliník ) – 20. 4.


12. 4. 2023 – středa

F: HF str. 17/ cv. 5 – 17. 4.

Pro nemocné: HF str. 14/ 1, 3, str. 15/ 5, str. 17/ 3


4. 4. 2023 – úterý

M: HM geomet. – str. 81/ 7, str. 82/ 14, str. 83/ 17 – 11. 4.


30. 3. 2023 – čtvrtek

CH: testík: Názvosloví – oxidy, sulfidy, hydroxidy, halogenidy – 4. 4.


29. 3. 2023 – středa

F: Pro nemocné: HF str. 28/ 7, 8, str. 30/ 1, 2, 3


27. 3. 2023 – pondělí

F: test: Změna skupenství – částicové složení, práce s MF tabulkami – 3. 4.

HF str. 27/ cv. 1 – 29. 3.

Pro nemocné: HF str. 23/ 1, 2, 3, str. 27/ 1, 2, 3, 4, str. 28/ 5, 6

AJ: PL cv. 2 B – 28. 3. + slov. zásoba – 3. 4.

BS: čtenářský list- 3. 4.


23. 3. 2023 – čtvrtek

F: Pro nemocné: HF 24/7, 25/ 1, 26/ 3, 4, práce s MFCH TABULKAMI str. 88


22. 3. 2023 – středa

PAJ: 10 vět o svém volném čase do sešitu – 24. 3.


21. 3. 2023 – úterý

M: zadání v dom. sešitě – 22. 3.

3. písemná práce ( zadání v UČEBNĚ Google ) – 29. 3.

ČJ: DÚ v sešitě – 24. 3.


20. 3. 2023 – pondělí

AJ: PL cv. 1 – 21. 3.

F: PL vysvětli pojem plazma, z kterých látek jsou uvedena daná tělesa – 22. 3.


16. 3. 2023 – čtvrtek

M: HM str. 58/ 8 – 20. 3.


14. 3. 2023 – úterý

ČJ: rozbor vět – 16. 3.

D: naučit Baroko

PŘ: vyplnit PL v sešitě podle internetu


10. 3. 2023 – pátek

PAJ: osmisměrka – 15. 3.


9. 3. 2023 – čtvrtek

AJ: PL cv. 5 – 13. 3.

M: UČ str. 101/ cv. 1 g – o, do ŠS – 13. 3.

Pro nemocné: UČ str. 101/ cv. 1 celé


8. 3. 2023 – středa

F: Projekt: Energie potravin, zadán PL – 13. 3.

Pro nemocné: HM str. 11/ cv. 1, 2, 3

Z: písem. opakování: Kraje ČR – 15. 3.

PAJ: PL – 10. 3.

M: HM str. 56/ 12 – postup výpočtu do dom. sešitu

Pro nemocné: HM str. 55/ 9, 56/ I.


7. 3. 2023 – úterý

AJ: slovní zásoba – 13. 3.

CH: naučit prvky, test – oxidy – 14. 3.

M: HM 55/ 8 b, c, d

Pro nemocné: HM 55/ 4, 5, 6, 7, 8 – 8. 3.

Z: PS str. 60 – 14. 3.


22. 2. 2023 – středa

F: test – Polohová a pohybová energie – 6. 3.

M: UČ str. 98/ 9 a, b, c – 23. 2.

Pro nemocné: M: UČ str. 96/1, 97/ 4, 5, 6


21. 2. 2023 – úterý

D: dokončit práci z hodiny a přinést na další vyučov. hodinu

Z: cestovní deník ( vybraný kraj ) – 7. 3.

ČJ: UČ str. 72/ cv. 12 a) – 23. 2.

Pro nemocné:

M: Násobení mnohočlenů – HM str. 54/1, 2, 3 + výklad UČ či střed HM


20. 2. 2023 – pondělí

PŘ: otázky a úkoly v sešitě – otázky naučit, úkoly písemnou formou zápisků na A4 + ke kontrole nalepit do sešitu – 6. 3.


16. 2. 2023 – čtvrtek

M: HM str. 53/ 9, 10 + základní početní operace na celá čísla – 20. 2.

Pro nemocné: HM str. 52/ 7, 8


14. 2. 2023 – úterý

M: HM 52/ 6 b, c – 15. 2.

Pro chybějící: HM str. 51/ cv. 2, 3, str. 52/ cv. 4, 5, 6


13. 2. 2023 – pondělí

AJ: slovní zásoba v PS – 20. 2.

M: doporučuji doma procvičovat početní operace celá čísla, znaky dělitelnosti, zlomky – nutné učivo k mnohočlenům


8. 2. 2023 – středa

CH: učit se koncovky – 14. 2.

F: dodělat PL s osmisměrkami – 13. 2.


7. 2. 2023 – úterý

ČJ: předložky – vymyslet věty – 9. 2.

CH: prvky – test – 9. 2.

AJ: slovní zásoba – 13. 2.

F: PL – dodělat osmisměrku č. 2 – 8. 2.

Z: PS str. 56/ cv. 3, 4 – 14. 2.


6. 2. 2023 – pondělí

AJ: PS str. 19/ 4 – 7. 2.

M: HM str. 46/9, str. 48/6 – 7. 2.


2. 2. 2023 – čtvrtek

M: HM str. 46/ 6, 8 – 6. 2.


30. 1. 2023 – pondělí

F: HF str. 5/ cv. 4, str. 6/ cv. 7 – 1. 2.

BS: dopracovat podnikatelský záměr – 6. 2.


26. 1. 2023 – čtvrtek

CH: 5 nových prvků ve ŠS – na 2.2.


24. 1. 2023 – úterý

AJ: ve ŠS věty v přít. čase průběhovém (kladná a záporná věta, otázka)v – 26. 1.

ČJ: UČ str. 50/ cv. 3, 6 vět – 26. 1.

M: zadáno v sešitě, cv. 5 – 25. 1.

CH: dalších 5 prvků v PSP – 26. 1.


23. 1. 2023 – pondělí

AJ: slovní zásoba v PS – 30. 1.

F: zadání v sešitě – 25. 1.


DNE 18. 1. 2023 BUDOU PROBÍHAT TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17 HOD.

17. 1. 2023 – úterý

ČJ: UČ str. 74/ cv. 4, 3 řádky – určit slovní druhy – 19. 1.

M: PL / a) délka křivky – 18. 1.

Z: PS 54/3-5 – 24. 1.


12. 1. 2023 – čtvrtek

D: test z 20ti letopočtů – 17. 1.


11. 1. 2023 – středa

D: kdo neměl sešit, doplní látku (tabulka), naučit se letopočty, učit se 30letou válku – 12. 1.


10. 1. 2023 – úterý

AJ: PS str. 15/ cv. 5, 6 – 12. 1.

CH: test – Atom, PSP, Kovy – 17. 1.


9. 1. 2023 – pondělí

AJ: slovní zásoba v PS – 16. 1.

F: test: Čočky, optické přístroje – 11. 1.

M: zadání v dom. sešitě – 10. 1.


6. 1. 2023 – čtvrtek

ČJ: PP – na 10.1.

CH: testík – 30 prvků + referát – poslední termín – na 10.1.


4. 1. 2023 – středa

M: 2. PP – zadání v UČEBNĚ – 12. 1. 2023

F: UČ str. 112/ cv. 5, 6 – 9. 1. 2023

CH: referát do 10. 1. 2023

učit se prvky + kovy


3. 1. 2023 – úterý

AJ: slov. zásoba v PS – 9. 1. 2023


Dne 19. 12. a 20. 12. zkrácené vyučování do 11:35. Nebudou probíhat zájmové kroužky.

Ředitelské volno – 21. a 22. 12. 2022


13. 12. 2022 – úterý

CH: Co, N, Cu, Zn, Ge – vybarvit dalších 5 prvků + učit se přes vánoč. prázdniny – 3. 1.


9. 12. 2022 – pátek

D: dokončit PL v sešitě, opakovat pojmy ze slovníčku z minulé hodiny – 13. 12.


8. 12. 2022 – čtvrtek

CH: test 25 prvků + kovy ( 5 stránek z UČEBNY ) – 13. 12.

M: PL cv. 6 – 12. 12.


7. 12. 2022 – středa

F: dobrovolný DÚ – HF 53/3,4, 54/5,6 – na 12.12.

F: 107/2,4,6, test zrcadla – na 12.12.

Z: PS 48/3 – na 13.12.

PAJ: dodělat jídelní lístek vlastní restaurace – na 9.12.


6. 12. 2022 – úterý

CH: úkol v UČEBNĚ, učit se prvky – 8. 12.


5. 12. 2022 – pondělí

PŘ: vypracovat zápis Lichokopytníci – 12. 12.


1.12. 2022 – čtvrtek

CH: učit se stále prvky ze ŠS + PSP – 6. 12.

referát – 10. 1.

Z: PS str. 47/ cv. 1 – 6. 12.

HV: dopracovat a odevzdat referát v UČEBNĚ – 8. 12.

VO: doplnit PL v sešitě


30. 11. 2022 – středa

F: UČ str. 104/ 2, 4 – 5. 12.

Vánoční projekt – 14. 12.


29. 11. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 34/ 3 – 1. 12.


28. 11. 2022 – pondělí

F: test – odraz světla – 30. 11.

HF str. 54/ cv. 1

PŘ: vypsat do sešitu Přežvýkavé sudokopytníky – 5. 12.


24. 11. 2022 – čtvrtek

D: naučit se podle PL První Habsburkové na písem. opakování – 29. 11.


23. 11. 2022 – středa

PAJ: PL křížovky – 25. 11.


22. 11. 2022 – úterý

ČJ: v sešitě – 24. 11.

CH: učit se prvky voda, vzduch, atom – 24. 11.

AJ: PS str. 10/1, 2 – 24. 11.


21. 11. 2022 – pondělí

F: PL odraz světla (nalepen ve SŠ) – 23.11.


15. 11. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 45/ 4, 3 řádky – 21. 11.

Z: doplnit výpisky Jihočeský kraj – na 22.11.


14. 11. 2022 – pondělí

AJ: slov. zásoba (do ,, Culture ´´)- 21. 11.


10. 11. 2022 – čtvrtek

CH: učit se 20 prvků, kdo chyběl dopíše PS str. 5


9. 11. 2022 – středa

F: zadání ve ŠS – 14. 11.

test: Optika – 16. 11.


8. 11. 2022 – úterý

CH: učit se vybarvené prvky, 20 prvků ve ŠS – 15. 11.

dopsat z UČEBNY (Atom)

M: PL cv. 5 – 9. 11.

Z: Středočeský kraj – doplnit údaje v PL – na 15.11.


7. 11. 2022 – pondělí

ČJ: opakovat na písemnou práci – 10. 11.


3. 11. 2022 – čtvrtek

ČJ: příprava na PP – 10. 11.

M: HM str. 31/ cv. 2 př. 1, 2 do dom. sešitu (DÚ číslo 6) – 7. 11.

D: připravit se na písemku podle otázek 19/ 1-4


2. 11. 2022 – středa

F: osmisměrka – 7. 11.


1. 11. 2022 – úterý

F: UČ str. 93/ 5, 6, 7 – 7. 11.

CH: dopsat do ŠS Voda ( z UČEBNY) – 3. 11.


31. 10. 2022 – pondělí

AJ: UČ str. 10/ 3b do sešitu – 1. 11.

PŘ: referát – vybraný zástupce ploutvonožců – 7. 11.


25. 10. 2022 – úterý

D: doplnit PL nalepený v sešitě – na 1.11.


24. 10. 2022 – pondělí

F: uč. 98/1,2, test – atmosférický tlak – na 31.10.

AJ: slovní zásoba 1c – na 31.10.


20. 10. 2022 – čtvrtek

M: zadáno v sešitě – 24. 10.


19. 10. 2022 – středa

F: zadání v sešitě, pokus – podtlak, přetlak – 24. 10.


18. 10. 2022 – úterý

CH: prvky, naučit se 20, test – směsi – 25. 10.

D: Reformace – připravit se na písemku podle otázek v sešitě – 20. 10.

Z: PL v sešitě – 25. 10.


18. 10. 2022 – úterý

ČJ: str. 25/ 1a, 3 řádky – 20. 10.


13. 10. 2022 – čtvrtek

AJ: PL/ cv. E – 17. 10.

M: PL cv. 4, 5 – 17. 10.

CH: prvky – stále opakovat, přinést na laboratorní práci alespoň 1 věc: trochu kávy (turek), obvaz, vata, filtr. papír – na 20.10.


12. 10. 2022 – středa

F: test- plování, výpočet hydrostatického tlaku


10. 10. 2022 – pondělí

PŘ: přinést obrázek šelmy – 17. 10.


7. 10. 2022 – pátek

AJ: PL cv. 1 – 10. 10.


6. 10. 2022 – čtvrtek

CH: 15 prvků se naučit, přinést pokus – něco na chuť, čich,…. + šátek na oči – 12. 10.


4. 10. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 44/1, 10 jevů – 6. 10.


Od 3. října 2022 budou probíhat zájmové kroužky.

30. 9. 2022 – pátek

KV: testík – druhy středních škol – 14. 10.


29. 9. 2022 – čtvrtek

F: PL cv. 4 – 4. 10.

CH: prvky, probrané učivo ve ŠS, druhy chemie, látky, tělesa….+ náčiní – 4. 10.


Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

27. 9. 2022 – úterý

ČJ: DÚ v sešitě – 29. 9.

test – Čeština – národní jazyk – 4. 10.


26. 9. 2022 – pondělí

AJ: PS str. 8/2 – 27. 9.

sl. zásoba viz. PS – do slova TOY – 3. 10.


22. 9. 2022 – čtvrtek

AJ: PS str. 7/ 5 – 23. 9.

CH: naučit se 10 prvků vybarvených ve ŠS – 27. 9.


21. 9. 2022 – středa

Z: vyplnit kraje na slepé mapě v sešitě – 27. 9.


20. 9. 2022 – úterý

M: UČ str. 18/ 2 c, d – 22. 9.


19. 9. 2022 – pondělí

F: test – tlak v kapalinách, Pascalův a Archimédův zákon – 26. 9.

AJ: slovní zásoba (viz PS) – 26. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

CH: naučit se prvních 5 prvků vybarvených ve ŠS – 20. 9.

M: UČ str. 21/ cv. 8, c-j (postup ve ŠS)


13. 9. 2022 – úterý

AJ: slovní zásoba (do throw) – 19. 9.

ČJ: UČ 45/ 3 – 3 řádky – na 15. 9. 2022


8. 9. 2022 – čtvrtek

M: HM str. 5/ cv. aktivizační úloha zlomky – 12. 9.


7. 9. 2022 – středa

M: pravidelně každý čtvrtek písemné opakování (test)


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


8. 6. 2022 – středa

CH: test – opakování 8. ročníku – 13. 6.

ČJ: PS str. 44/5 – 13. 6.


3. 6. 2022 – pátek

CH: připomínám referáty – do 15.6.


1. 6. Focení třídních kolektivů


2. 6. 2022 – čtvrtek

AJ: naučit prvních 11 sloves v minulém čase – 7. 6.

4. PP – 14. 6.

F: test Teplo – 7. 6.


26. 5. 2022 – čtvrtek

AJ: spojovačka ve ŠS vzadu – 2. 6.

Z: souhrnný test, otázky v UČEBNĚ – 2. 6.

F: HF str. 21/1 – 2. 6.


24. 5. 2022 – úterý

AJ: dodělat věty PS 27/4 – 26. 5.


23. 5. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 107/ 1b – 3 větné celky – 25. 5.


18. 5. 2022 – středa

CH: testík Prvky – 23. 5.


17. 5. 2022 – úterý

PŘ: test Nervová soustava – 23. 5.

test Smyslové orgány – 6. 6.


13. 5. 2022 – pátek

CH: opakovat si prvky – 16. 5.

kdo nestihl ve škole – noste referáty


10. 5. 2022 – úterý

AJ: opakovat minulý čas u pravidel. sloves, testík – 11. 5.


5. 5. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat si slovíčka

ČJ: urči druhy vět vedlejších na PL – 9. 5.


4. 5. 2022 – středa

M: DÚ sešit – 5. 5.

desetiminutovka na rovnice – 9. 5.


3. 5. 2022 – úterý

PŘ: test oběhová soustava – 9. 5.

AJ: opakovat slovíčka


2. 5. 2022 – pondělí

F: test – pohyb a poloh. energie – 5. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

AJ: opis slovíček 3B + naučit se je – 3. 5.


26. 4. 2022 – úterý

AJ: opakovat was/were, testík – 28. 4.


25. 4. 2022 – pondělí

ČJ: připravím se na PP – na 27.4.

PŘ: test Trávicí a dýchací soustava – na 2.5.


21. 4. 2022 – čtvrtek

F: PL otázky 1. – 6. – 26. 4.


20. 4. 2022 – středa

CH: testík – názvosloví + prvky- oxidy, sulfidy, halogenidy – 25. 4.

AJ: opakovat was/were


19. 4. 2022 – úterý

M: 3. PP (výrazy, výrazy sčítání a odčítání, násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem a mnohočlenem, vzorce, geometrie – osa úhlu, SÚ) – 21. 4.


13. 4. 2022 – středa

D: zopakovat si reformy Marie Terezie a Josefa II.


12. 4. 2022 – úterý

F: zadání v sešitě cv. 3 – 19. 4.


11. 4. 2022 – pondělí

CH: opakujte si stále prvky


8. 4. 2022 – pátek

KV: testík – studijní obory + druhy SŠ – 29. 4.

PAJ: opakovat, umět říci svojí adresu


7. 4. 2022 – čtvrtek

ČJ: napiš grafické znázornění VJ – 11. 4.

F: test – práce a výkon + výpočet – 12. 4.

DÚ – HF str. 3/ 2


6. 4. 2022 – středa

AJ: přít. čas průběhový – zadání ve ŠS vzadu – 7. 4.

3. PP, příprava ve ŠS – 12. 4.

M: DÚ sešit – 7. 4.


5. 4. 2022 – úterý

AJ: přítomný čas – zadání ve ŠS vzadu – 6. 4.

F: zadání v sešitě – 7. 4.


4. 4. 2022 – pondělí

PAJ: opakovat slovní zásobu – typy domů

CH: test – oxidy, sulfidy, halogenidy – 6. 4.


29. 3. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček do slovníčku 3A, PS str. 82 – 30. 3.

PŘ: 3 cvičení na PL, dýchací soustava – 5. 4.

F: PL př. 1, 2, 3 – 5. 4.


23. 3. 2022 – středa

CH: Kdo může, přinese na 30. 3. – gumovou rukavici, trochu octa, prášek do pečiva, izolepu.

test – oxidy – 28. 3.

ČJ: PL v dom. sešitě (shoda přísudku s podmětem) – 28. 3.


22. 3. 2022 – úterý

AJ: opakovat sloveso -must, testík s větami na sloveso – must – 24. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

PŘ: 3 cvičení v sešitě na PL – Trávicí soustava + testík Energie, živiny – 28. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

Z: modrý PL cv. 1,3,4,5 – na 24.3. + referát o svém oblíbeném kraji – na 31.3.

CH: opakujte si názvosloví oxidů


15. 3. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček

F: HF str. 58/ 4 – 17. 3.


14. 3. 2022 – pondělí

ČJ: PS 32/2 (tužkou do sešitu) – 16. 3.


10. 3. 2022 – čtvrtek

F: DÚ v sešitě – nalep nebo nakresli do sešitu obrázek optického klamu – 15. 3.

AJ: opakovat slovíčka 2. lekce


9. 3. 2022 – středa

CH: opakovat si prvky (35) – 14. 3.

M: des. vytýkání – 14. 3.


8. 3. 2022 – úterý

Z: přinést na Z také sešit PŘ, ke kontrole – 10. 3.


2. 3. 2022 – středa

AJ: opis slovíček, které neumíš 2 B, C, D – 3. 3.

ČJ: PS 27/6 + do domácího sešitu – 4. 3.


1. 3. 2022 – úterý

M: UČ 108/10 – 2. 3.

F: UČ 107/2,4 – 8. 3.

Z: test Jihomoravský kraj – 10. 3., Pardubický kraj a kraj Vysočina dopisují žáci, co ještě nepsali – 3. 3.


17. 2. 2022 – čtvrtek

AJ: ve ŠS vzadu – My favourite animal (popis) – 1. 3.

M: desetiminutovka mnohočleny (násobení a dělení) – na 28. 2.

F: PS HF 7 str. 53/cv. 1, 4, str. 54/5, 6, 7, 8, 9 – na 1. 3.


16. 2. 2022 -středa

AJ: dodělat poslední cvičení (cv. 6) ve ŠS – na 17. 2.

test z přít. časů – 1. 3.

PŘ: test – svalová soustava – 28. 2.

CH: dejte si do pořádku školní sešity, koncovky – na 28. 2.


15. 2. 2022 – úterý

CH: učte se koncovky -ný, – natý – na 28. 2.

D: PL v sešitě, v pátek se budou číst další referáty- Barokní památka


14. 2. 2022 – pondělí

ČJ: v domácím sešitě PL (vid) – na 16. 2.

PAJ: nacvičit nakupování – předvedení ukázky, pomůcka v sešitě – 18. 2.


9. 2. 2022 – středa

CH: učit se dalších 5 prvků, opakovat si vodu a vzduch – na 14. 2.

M: DÚ sešit – vypočítej příklady – 10. 2.

AJ: opakovat přítomné časy ze ŠS


8. 2. 2022 – úterý

F: test- šíření světla, stín, odraz světla – 10. 2.

CH: prvky- test – 9. 2. (30)


7. 2. 2022 -pondělí

M: desetiminutovka +/- mnohočlenů – 10. 2.

PAJ: opakovat oblečení (ze ŠS), test – 11. 2.

ČJ: PL vlepený v sešitě ČJdomácím – 9. 2.


3. 2. 2022 – pátek

M: UČ 106/ 6 b, c, d, e


27. 1. 2022 – čtvrtek

ČJ: PS str. 25/2 – 31. 1.


21. 1. 2022 – pátek

F: zadání v sešitě – na 25. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

Z: test Pardubický kraj – obsah testu nalepen v sešitě – 27. 1.

PŘ: zkoušení z kostí lidského těla, ukazovat na modelu kostry, další pondělky také zkoušení – od 24. 1.


19. 1. 2022- středa

M: DÚ sešit – na 20. 1.

CH: dodělat PD, cvičení označené – 26. 1.


18. 1. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček 2A do slovníčku – na 19. 1.


13. 1. 2022 – čtvrtek

F: zadání v sešitě – na 20.1.


12. 1. 2022 – středa

M: UČ 100/3 – na 13. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

PŘ: minitestík kožní soustava – 17. 1.


7. 1. 2022 – pátek

PAJ: test slovíčka OBLEČENÍ – na 10. 1.

CH: příprava na test PSP, kovy, nekovy – na 12. 1.


6. 1. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat 1. lekci, příprava na 2. PP v sešitě – 13. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát ( jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.


5. 1. 2022 – středa

AJ: opakovat datumy, test – 6. 1.

ČJ: UČ str. 30/4 – na 10. 1.

M: příprava na 2. PP, viz. sešit – na 17. 1.


4. 1. 2022 – úterý

AJ: PS str. 12/1, 2 – na 5. 1. 2022

ČJ: naučit se část básně Svatební košile – 18. 1. 

PŘ: dokreslit obrázek str. 106 – kůže

F: DÚ pokusy – na 11. 1.

     test – atmosférický tlak – na 11. 1.

D: naučit na test České stavovské povstání – 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

CH: dopsat látku do ŠS – kovy + prvky – test – na 5.1.