8. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

22. 9. 2022 – čtvrtek

AJ: PS str. 7/ 5 – 23. 9.

CH: naučit se 10 prvků vybarvených ve ŠS – 27. 9.


21. 9. 2022 – středa

Z: vyplnit kraje na slepé mapě v sešitě – 27. 9.


20. 9. 2022 – úterý

M: UČ str. 18/ 2 c, d – 22. 9.


19. 9. 2022 – pondělí

F: test – tlak v kapalinách, Pascalův a Archimédův zákon – 26. 9.

AJ: slovní zásoba (viz PS) – 26. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

CH: naučit se prvních 5 prvků vybarvených ve ŠS – 20. 9.

M: UČ str. 21/ cv. 8, c-j (postup ve ŠS)


13. 9. 2022 – úterý

AJ: slovní zásoba (do throw) – 19. 9.

ČJ: UČ 45/ 3 – 3 řádky – na 15. 9. 2022


8. 9. 2022 – čtvrtek

M: HM str. 5/ cv. aktivizační úloha zlomky – 12. 9.


7. 9. 2022 – středa

M: pravidelně každý čtvrtek písemné opakování (test)


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


8. 6. 2022 – středa

CH: test – opakování 8. ročníku – 13. 6.

ČJ: PS str. 44/5 – 13. 6.


3. 6. 2022 – pátek

CH: připomínám referáty – do 15.6.


1. 6. Focení třídních kolektivů


2. 6. 2022 – čtvrtek

AJ: naučit prvních 11 sloves v minulém čase – 7. 6.

4. PP – 14. 6.

F: test Teplo – 7. 6.


26. 5. 2022 – čtvrtek

AJ: spojovačka ve ŠS vzadu – 2. 6.

Z: souhrnný test, otázky v UČEBNĚ – 2. 6.

F: HF str. 21/1 – 2. 6.


24. 5. 2022 – úterý

AJ: dodělat věty PS 27/4 – 26. 5.


23. 5. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 107/ 1b – 3 větné celky – 25. 5.


18. 5. 2022 – středa

CH: testík Prvky – 23. 5.


17. 5. 2022 – úterý

PŘ: test Nervová soustava – 23. 5.

test Smyslové orgány – 6. 6.


13. 5. 2022 – pátek

CH: opakovat si prvky – 16. 5.

kdo nestihl ve škole – noste referáty


10. 5. 2022 – úterý

AJ: opakovat minulý čas u pravidel. sloves, testík – 11. 5.


5. 5. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat si slovíčka

ČJ: urči druhy vět vedlejších na PL – 9. 5.


4. 5. 2022 – středa

M: DÚ sešit – 5. 5.

desetiminutovka na rovnice – 9. 5.


3. 5. 2022 – úterý

PŘ: test oběhová soustava – 9. 5.

AJ: opakovat slovíčka


2. 5. 2022 – pondělí

F: test – pohyb a poloh. energie – 5. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

AJ: opis slovíček 3B + naučit se je – 3. 5.


26. 4. 2022 – úterý

AJ: opakovat was/were, testík – 28. 4.


25. 4. 2022 – pondělí

ČJ: připravím se na PP – na 27.4.

PŘ: test Trávicí a dýchací soustava – na 2.5.


21. 4. 2022 – čtvrtek

F: PL otázky 1. – 6. – 26. 4.


20. 4. 2022 – středa

CH: testík – názvosloví + prvky- oxidy, sulfidy, halogenidy – 25. 4.

AJ: opakovat was/were


19. 4. 2022 – úterý

M: 3. PP (výrazy, výrazy sčítání a odčítání, násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem a mnohočlenem, vzorce, geometrie – osa úhlu, SÚ) – 21. 4.


13. 4. 2022 – středa

D: zopakovat si reformy Marie Terezie a Josefa II.


12. 4. 2022 – úterý

F: zadání v sešitě cv. 3 – 19. 4.


11. 4. 2022 – pondělí

CH: opakujte si stále prvky


8. 4. 2022 – pátek

KV: testík – studijní obory + druhy SŠ – 29. 4.

PAJ: opakovat, umět říci svojí adresu


7. 4. 2022 – čtvrtek

ČJ: napiš grafické znázornění VJ – 11. 4.

F: test – práce a výkon + výpočet – 12. 4.

DÚ – HF str. 3/ 2


6. 4. 2022 – středa

AJ: přít. čas průběhový – zadání ve ŠS vzadu – 7. 4.

3. PP, příprava ve ŠS – 12. 4.

M: DÚ sešit – 7. 4.


5. 4. 2022 – úterý

AJ: přítomný čas – zadání ve ŠS vzadu – 6. 4.

F: zadání v sešitě – 7. 4.


4. 4. 2022 – pondělí

PAJ: opakovat slovní zásobu – typy domů

CH: test – oxidy, sulfidy, halogenidy – 6. 4.


29. 3. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček do slovníčku 3A, PS str. 82 – 30. 3.

PŘ: 3 cvičení na PL, dýchací soustava – 5. 4.

F: PL př. 1, 2, 3 – 5. 4.


23. 3. 2022 – středa

CH: Kdo může, přinese na 30. 3. – gumovou rukavici, trochu octa, prášek do pečiva, izolepu.

test – oxidy – 28. 3.

ČJ: PL v dom. sešitě (shoda přísudku s podmětem) – 28. 3.


22. 3. 2022 – úterý

AJ: opakovat sloveso -must, testík s větami na sloveso – must – 24. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

PŘ: 3 cvičení v sešitě na PL – Trávicí soustava + testík Energie, živiny – 28. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

Z: modrý PL cv. 1,3,4,5 – na 24.3. + referát o svém oblíbeném kraji – na 31.3.

CH: opakujte si názvosloví oxidů


15. 3. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček

F: HF str. 58/ 4 – 17. 3.


14. 3. 2022 – pondělí

ČJ: PS 32/2 (tužkou do sešitu) – 16. 3.


10. 3. 2022 – čtvrtek

F: DÚ v sešitě – nalep nebo nakresli do sešitu obrázek optického klamu – 15. 3.

AJ: opakovat slovíčka 2. lekce


9. 3. 2022 – středa

CH: opakovat si prvky (35) – 14. 3.

M: des. vytýkání – 14. 3.


8. 3. 2022 – úterý

Z: přinést na Z také sešit PŘ, ke kontrole – 10. 3.


2. 3. 2022 – středa

AJ: opis slovíček, které neumíš 2 B, C, D – 3. 3.

ČJ: PS 27/6 + do domácího sešitu – 4. 3.


1. 3. 2022 – úterý

M: UČ 108/10 – 2. 3.

F: UČ 107/2,4 – 8. 3.

Z: test Jihomoravský kraj – 10. 3., Pardubický kraj a kraj Vysočina dopisují žáci, co ještě nepsali – 3. 3.


17. 2. 2022 – čtvrtek

AJ: ve ŠS vzadu – My favourite animal (popis) – 1. 3.

M: desetiminutovka mnohočleny (násobení a dělení) – na 28. 2.

F: PS HF 7 str. 53/cv. 1, 4, str. 54/5, 6, 7, 8, 9 – na 1. 3.


16. 2. 2022 -středa

AJ: dodělat poslední cvičení (cv. 6) ve ŠS – na 17. 2.

test z přít. časů – 1. 3.

PŘ: test – svalová soustava – 28. 2.

CH: dejte si do pořádku školní sešity, koncovky – na 28. 2.


15. 2. 2022 – úterý

CH: učte se koncovky -ný, – natý – na 28. 2.

D: PL v sešitě, v pátek se budou číst další referáty- Barokní památka


14. 2. 2022 – pondělí

ČJ: v domácím sešitě PL (vid) – na 16. 2.

PAJ: nacvičit nakupování – předvedení ukázky, pomůcka v sešitě – 18. 2.


9. 2. 2022 – středa

CH: učit se dalších 5 prvků, opakovat si vodu a vzduch – na 14. 2.

M: DÚ sešit – vypočítej příklady – 10. 2.

AJ: opakovat přítomné časy ze ŠS


8. 2. 2022 – úterý

F: test- šíření světla, stín, odraz světla – 10. 2.

CH: prvky- test – 9. 2. (30)


7. 2. 2022 -pondělí

M: desetiminutovka +/- mnohočlenů – 10. 2.

PAJ: opakovat oblečení (ze ŠS), test – 11. 2.

ČJ: PL vlepený v sešitě ČJdomácím – 9. 2.


3. 2. 2022 – pátek

M: UČ 106/ 6 b, c, d, e


27. 1. 2022 – čtvrtek

ČJ: PS str. 25/2 – 31. 1.


21. 1. 2022 – pátek

F: zadání v sešitě – na 25. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

Z: test Pardubický kraj – obsah testu nalepen v sešitě – 27. 1.

PŘ: zkoušení z kostí lidského těla, ukazovat na modelu kostry, další pondělky také zkoušení – od 24. 1.


19. 1. 2022- středa

M: DÚ sešit – na 20. 1.

CH: dodělat PD, cvičení označené – 26. 1.


18. 1. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček 2A do slovníčku – na 19. 1.


13. 1. 2022 – čtvrtek

F: zadání v sešitě – na 20.1.


12. 1. 2022 – středa

M: UČ 100/3 – na 13. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

PŘ: minitestík kožní soustava – 17. 1.


7. 1. 2022 – pátek

PAJ: test slovíčka OBLEČENÍ – na 10. 1.

CH: příprava na test PSP, kovy, nekovy – na 12. 1.


6. 1. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat 1. lekci, příprava na 2. PP v sešitě – 13. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát ( jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.


5. 1. 2022 – středa

AJ: opakovat datumy, test – 6. 1.

ČJ: UČ str. 30/4 – na 10. 1.

M: příprava na 2. PP, viz. sešit – na 17. 1.


4. 1. 2022 – úterý

AJ: PS str. 12/1, 2 – na 5. 1. 2022

ČJ: naučit se část básně Svatební košile – 18. 1. 

PŘ: dokreslit obrázek str. 106 – kůže

F: DÚ pokusy – na 11. 1.

     test – atmosférický tlak – na 11. 1.

D: naučit na test České stavovské povstání – 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

CH: dopsat látku do ŠS – kovy + prvky – test – na 5.1.