8. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

1.12. Pátek

F: test – světelný zdroj
             – optické prostředí
             – šíření světla
             – fáze měsíce
na 6. 12

BS: měsíční sebehodnocení + podpis rodičů
na 4. 12.


30. 11 .Čtvrtek

Z: test kraje + krajská města (mapa)
na 5. 12.


29. 11. Středa

M: uč. str. 24/2
na 4. 12.


28. 11. Úterý

Z: test kraje ČR + krajská města – mapa
na 5. 12.


24. 11. Pátek

F: uč. str. 96/2, 3 + optický klam
na 29. 11.


21. 11. Úterý

ČJ: str 29 cv. 2 od Síly – dopsat
na 23. 11.


16. 11. Čtvrtek

M: Procvičovat dosazování a doplňování do vzorců (MFCHT od str. 51)
na 20. 11.

CH: Testík – atom, vzduch, voda
na 23. 11.


15. 11. Středa

F: HF str. 48/ cv. 6
na 22. 11.

ČJ: Dokončit charakteristiku a poslat do učebny 
na 22. 11.


14. 11. Úterý

CH: prvky – 25 ve ŠS
na 16. 11.

INF: testík – internet 
na 28. 11. 

AJ: PS 12/1 
na 16. 11.


10. 11. Pátek

F: uč. str. 93/ cv. 5, 6, 7 + zadané obrázky
na 15. 11.


7. 11. Úterý

CH: učit se prvky ze ŠS
na 9. 11.

AJ: DÚ do ŠS vzadu – Uč. 10/3b
na 9. 11.


6. 11. Pondělí

AJ: lekce 1A, 1B, přít. čas, měsíce, čísl. řadové
na 15. 11.

M: Slovní úloha
na 7. 11.


3. 11. Pátek

M: Opakuj, příprava na PP
na 9. 11.


2. 11. Čtvrtek

AJ: Opakovat číslovky řadové – test
na 6. 11.


31. 10. Úterý

ČJ: DÚ – příprava na PP
PP 7. 11.

M: písemná práce – zadání v učebně
na 9. 11.


25. 10. Středa

CH: testík – směsi
na 31. 10.

F: Test – atmosférický tlak
                 atmosféry Země  +  výpočty
     DÚ – 89/ 1, 2 uč.
na 3. 11.

PAJ: naučit slovní zásobu RODINA – test
na 2. 11.


20. 10. Pátek

F: Zadané pokusy – fotodokumentaci na e-mail
na 1. 11.

F: odpověď na výsledek křížovky 
     HF str. 44/5
na 25. 10.


19. 10. Čtvrtek

D: Test – Zámořské objevy ( Objevné plavby)
na 23. 10.

CH: Testík – prvky (20)
na 24. 10.

M: PL cv. 2
na 23. 10.


18. 10. Středa

F: HF str. 40/cv. 1,2
na 20. 10.

CH: Do trojice přinést kávu – turek, obvaz, vata (na laboratorní práci)
na 19. 10.

PAJ: Naučit classroom language – viz. sešit
na 20. 10. (ústní zkoušení)

M: Procvičit zákonitosti počítání druhé mocniny a odmocniny + násobilku
na 19. 10.


17. 10. Úterý

CH: Testík – 15 prvků
na 19. 10.

ČJ: PS str. 9 cv. 6
na 19. 10.


13. 10. Pátek

PAJ: dodělat křížovku
na 16. 10.

KV: PL- DÚ vypracovat
na 3. 11.

F: HF str. 39/7
     uč. str. 82 cv 1, 2
na 18. 10.


11. 10. Středa

M: HP str. 7 cv. 1
na 12. 10.

F: nutné nosit na výuku PS HF/ kdo neměl ve škole doplní si cvičení 38/ 2, 3


10. 10. Úterý

ČJ: str 45 cv. 3 (3 řádky 
na 12. 10.

M: HP: str. 7 cv. 4
na 11. 10.


5. 10. Čtvrtek

M: HP str. 7/ cv. 2
na 9. 10.

D: viz. učebna (chybějící)
na 9. 10.


4. 10. Středa

F: HF str. 33/5
na 6. 10.

F: test – archimedův zákon
            – vztlaková síla
na 11. 10.


2. 10. Pondělí

AJ: Údaje o sobě (dle předchozího cvičení) – do ŠS
na 3. 10.

D: Test – Humanismus a renesance (materiály v Učebně)
na 5. 10.


27. 9. Středa

M: PL – opakování zlomků + trojúhelník
na 2. 10.


26. 9. Úterý

ČJ: PS str. 2 cv. 1 příbuzná slova
na 2. 10. (i když je literatura)

CH: Testík – 10 prvků, látky a tělesa, chemické nádobí
         + donést: něco na chuť, hmat, čich, šátek na oči
na 3. 10.


25. 9. Pondělí

AJ: PS 2/4 – umět věty aplikovat na sebe (ústně)
na 26. 9.

F: Každý bude mít 1 kus sirové vejce
na 27. 9. 


19. 9. Úterý

ČJ: PS str. 4 cv. 3
na 21. 9.

CH: 10 prvků
na 26. 9.

AJ: DÚ ve ŠS vzadu
na 25. 9.


15. 9. Pátek

CH: naučit se 5 prvků ze ŠS (vybarvené)
na 19. 9.


14. 9. Čtvrtek

M: zadání v DS
      početní operace, celá čísla
na 18. 9.


13. 9. Středa

F: test – fyz. veličiny a převody jednotek
na 15.9.


12. 9. Úterý

M: uč. str. 11/3, do -PS
na 13. 9. 

ČJ: DÚ v sešitě
na 14. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂