7. C – DOMÁCÍ ÚKOLY

12. 4. Pátek

Z: test – mapa státy S+Z Evropy
na 17. 4.

ČJ: PP 
na 16. 4.


11. 4. Čtvrtek

F: DÚ – HF str. 22/ cv. 5
      test – páka, výpočet moment sil
na 25. 4.


9. 4. Úterý

VO: DÚ zadáno v sešitě
na 16. 4.

AJ: 3. PP: město, dům, předložky, lidé (popis), can/can’t
na 25. 4.


8. 4. Pondělí

PAJ: DÚ PL v sešitě
na 10. 4. 


4. 4. Čtvrtek

M: 3. PP
na 11. 4.

ČJ: PS str. 24, cvičení dole
na 8. 4.


2. 4. Úterý

Divadlo 18.4. – přinést 70,- 

M: DÚ v sešitě
na 3. 4.


26. 3. Úterý

VO: aktuality za měsíc březen
na 2. 4.

+ Doplnit sebehodnocení za měsíc prosince, leden, únor
na 2. 4.

AJ: uč. 62/2 a,b do ŠS
na 2. 4.


25. 3. Pondělí

ČJ: uč. str. 66/2


14. 3. Čtvrtek

ČJ: uč. 51/1c – čtyři řádky – na 18.3.


29.2. Čtvrtek

AJ: učit se slovíčka lekce 5C – Places in a town (PS str. 84)
– chybějící žáci opsat do slovníčku (Dominik, Daniel K., Kuba, Erik)
na 12. 3.


27. 2. Úterý

F: test – Newtonovy pohyb. zákony
na 14. 3.


26. 2. Pondělí

ČJ: uč. str. 47/1, 8 vět
na 29. 2.


22. 2. Čtvrtek

F: PL cv. 8., 9.
na 29. 2.


20. 2. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 21. 2.


19. 2. Pondělí

ČJ: PS, str. 18/1. sl
na 22. 2.


16. 2. Pátek

AJ: přeložit věty ve ŠS (uč. 54/5)
       chybějící žáci (Irenka a Sára) – napsat věty i v AJ
na 20. 2.


15. 2. Čtvrtek

F: PL cv. 2
na 20. 2.


12. 2. Pondělí

M: DÚ v sešitě (PL – 1.c) tabulka)
na 13. 2

PAJ: DÚ – dokončit osmisměrku – PL
na 14. 2.


9. 2. Pátek

PŘ: DÚ – zadání v sešitě (nakreslit rostlinu a popsat její části)
na 16. 2.


8. 2. Čtvrtek

F: HF – str. 18/ cv. 5
na 15. 2.

AJ: učit se nová slovíčka – lekce 5B
na 15. 2.


5. 2. Pondělí

M: DÚ uč. 31/1 do sešitu
na 6. 2.


25. 1. Čtvrtek

AJ: Uč. 53/3bdo ŠS (napsat, kde je robot)
na 26. 1.


15. 1. Pondělí

PAJ: Kešner – dodělat PL my family
na 17. 1.
PL family members (dodělat)
na 17. 1.


12. 1. Pátek

M: 2. PP
na 16. 1.


11. 1. Čtvrtek

ČJ: PP – pravopisné cvičení, slovní druhy, druhy + koncovky podstatných jmen, druhy + stupňování přídavných jmen, tvary zájmena + tvary zájmena „já“, tečky za číslovkami
na 18. 1.

AJ: 2. PP: přítomný čas prostý (+otázka, odpověď, zápor), pokoj, předložky, slovíčka lekce 4C+5A
na 19. 1.


4. 1. Čtvrtek

F: test – síla
na 11. 1.

ČJ: PS str. 9/ stupňování přídavných jmen
na 8. 1.


3. 1. Středa

PAJ: PL – doplnit členy rodiny
na 8. 1.


15. 12. Pátek

VO: Aktuality za měsíc prosinec
na 9. 1. 


14. 12. Čtvrtek

AJ: uč. 45/5b do ŠS + přeložit
na 4. 1.


6. 12. Středa

M: test – celá čísla
na 12. 12.

M: DÚ v sešitě
na 7. 12.


5. 12. Úterý

AJ: trénovat čtení a překlad barevných textů v uč. 44/2 + slovíčka VOLNÝ ČAS
na 7. 12.


1.12. Pátek

AJ: učit se volný čas
na 5. 12.


30. 11 .Čtvrtek

Z: test – státy LA + hl města
na 6. 12.

F: test – jízdní řád, opakování pohybu
na 7. 12.


23. 11. Čtvrtek

VO: aktuality za měsíc listopad
na 1. 12.

ČJ: příprava na písemnou práci
na 28. 11.


21. 11. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 22. 11.

ČJ: PP (vyjmenovaná slova, slovní druhy, koncovky podstatných jmen, pád/číslo/rod/vzor u podstatných jmen, malá/velká písmena, koncovky přídavných jmen/ druh a vzor)
na 28. 11.

D: Test – náboženství
na 28. 11.


15. 11. Středa

M: uč. str. 58/1 – do sešitu
na 20. 11.


13. 11. Pondělí

PAJ: PL feelings
na 15. 11.


10. 11. Pátek

Z: Vypracovat referát na PC (vzor v učebně), odeslat emailem na jitka.karpiskova@zsdysmots.cz (téma referátu v učebně)
na 15. 11.

ČJ: uč. str. 18/2a – dokonči a napiš do domácího sešitu
na 13. 11.


9. 11. Čtvrtek

ČJ: PS str. 7/označené cvičení
na 10. 11.


6. 11. Pondělí

M: dodělat PL
na 7. 11.


3. 11. Pátek

M: 1. PP
na 9. 11.

Z: Referáty státy Ameriky (mají zapsáno v IK nebo v učebně) – poslat emailem
na 15. 11.

AJ: 1. PP: čas, režim dne, on/at, slovíčka lekce 4A, 4B – na 16.11.


24. 10. Úterý

Z: Orientace na mapě (vyhledávání pojmů) – zkoušení
od 31. 10.

AJ: PL čas
na 31. 10.


23. 10. Pondělí

M: DÚ zadáno v sešitě/případně v učebně
na 24. 10.


19. 10. Čtvrtek

F: PL cv. 2, 3, 4
     test – druhy pohybů, výpočet rychlosti
na 2. 11.


17. 10. Úterý

M: PL cv. 5 + dodělat PL
na 18. 10.

D: Test – Franská a Byzantská říše
na 20. 10.


16. 10. Pondělí

PAJ: dodělat křížovku
na 18. 10.


12. 10. Čtvrtek

ČJ: uč. str. 9/5b – 3 řádky
na 16. 10.


11. 10. Středa

Z: Zkoušení u mapy – přírodní hranice Ameriky
na 13. 10. 


10. 10. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 11. 10.


9. 10. Pondělí

ČJ: PS str. 4/1
na 12. 10.


6. 10. Pátek

AJ: PL hodiny
na 10. 10.


5. 10. Čtvrtek

ČJ: uč. str. 9/1a = 3. – 6. řádek do domácího sešitu
na 9. 10.

M: DÚ v sešitě
na 6. 10.

F: test – druhy pohybů
     DÚ – zadání v sešitě
na 12. 10.


3. 10. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 4. 10.


2. 10. Pondělí

PAJ: – trénovat dny a měsíce
          – 9. 10. testík
na 9. 10.

ČJ: PS str. 5/ vyznačená slova
na 5. 10.


26. 9. Úterý

AJ: učit se slovíčka, ručičkový čas v češtině + PS 25/5
na 3. 10.


25. 9. Pondělí

M: PL v sešitě
na 26. 9.

PAJ: PL v sešitě
na 2. 10.


19. 9. Úterý

D: test- Stěhování národů
na 26. 9.


18. 9. Pondělí

M: DÚ v sešitě
na 19. 9.


14. 9. Čtvrtek

ČJ: PL – cv. 2, přepsat do domácího sešitu
na 18. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂