Exkurze do Archeologického ústavu památkové péče severozápadních Čech v Mostě

Spolupráce s archeologickým ústavem začala již v minulém školním roce, kdy se zážitkový kroužek zúčastnil Mezinárodního dne archeologie na Měděnci v rámci projektu ArchaeoMontan.

Na Měděnci MUDr. et Mgr. Kryštof Derner předváděl velmi názorně montánní archeologii v Krušných horách. Mezi jeho pomůcky patřily kopečky hlíny, voda, nástroje z lega a všem dětem bylo jasné, jak se v Krušných horách dobývala ruda, či jak vypadal rumpál. Celá akce byla velmi vtipně a názorně připravená, děti byly nadšené, podle fotek hledaly hornické památky. Podobnou přednášku zrealizoval pan Kryštof Derner i v naší škole pro žáky ze 7.  ročníků.  

V letošním roce jsme přijali pozvání do archeologického ústavu na exkurzi pod vedením antropoložky RNDr. Jany Kuljavcevy Hlavové. Exkurze začala teoretickou částí, kde byli žáci seznámeni s posláním archeologického ústavu, poté vyrazili na prohlídku archeologického ústavu, kde viděli laboratoř a mohli se podívat na artefakty nalezené v severozápadních Čechách.  Úžasným zážitkem pro děti bylo to, že si mohly vybrané předměty osahat. Součástí exkurze byla také filmová ukázka letecké archeologie a nalezišť v severozápadních Čechách.

Žáci se do školy vrátili plni dojmů a dožadovali se další návštěvy archeologického ústavu. Paní antropoložka jim totiž nestačila ukázat práci antropologa a kostra sestavená na stole je velmi lákala. Dozvěděli se například, jak se odhaduje stáří nálezu i stáří pozůstatků. O antropologii se tedy začali zajímat a na příští exkurzi se velmi těšili. Na této exkurzi se žáci dověděli informace o jednotlivých kostech i o tom, jak prostředí působí na ostatky uložené v zemi.

Archeologický ústav bychom rádi navštěvovali i v dalších letech. Přednášející byla vstřícní, vtáhli děti do tajů své profese, ale současně jim ukázali,  o jak náročnou a odpovědnou práci  se jedná. Velice jim za to děkujeme a těšíme se na další společné zážitky.