VÝROČÍ 20 LET

Poděkování patří paní ředitelce Základní školy profesora Zdeňka Matějčka v Mostě PhDr. Haně Ajmové, která je zakladatelkou školy a dlouholetou propagátorkou integrace a inkluze žáků se speciálními  vzdělávacími  potřebami v Ústeckém kraji. Škola je zaměřena nejen na vzdělávání žáků, ale je i poradním a metodickým centrem pro odbornou i laickou veřejnost.