ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY

SOUTĚŽE ŠKOLNÍ KNIHOVNY – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Jako každý školní rok i tento byly v měsíci říjnu zahájeny soutěže školní knihovny. Soutěže mají žáky motivovat ke čtení knih. Žáci se také pomocí soutěží učí, při práci s neúplným textem, vyhledávat potřebné informace a to jak na internetu, tak i v knihách či časopisech. Za svoji snahu či účast v soutěži jsou žáci vždy odměněni.

KVĚTEN

V květnu proběhla poslední soutěž školní knihovny pro tento školní rok. Tato soutěž byla zaměřena na úryvky z knih. Žáci měli pomocí úryvků z knih odhalit, o jaké literární dílo se jedná. Soutěž byla rozdělena podle náročnosti na ukázky z knih pro I. stupeň a pro II. stupeň ZŠ. Soutěže se účastnili společně celé třídy, ale i jednotlivci z různých tříd. Úspěšní byli žáci I. stupně, kteří uhodli všechny knihy bez jediné chybičky. Pochvala patří také ostatním žákům, kteří se umístili na druhém či třetím místě a samozřejmě také těm, kteří se neumístili, ale soutěže se aktivně zúčastnili.

V květnové soutěži se budeme zabývat úryvky z knih. Žáci obdrží pracovní list, který bude obsahovat několik úryvků z knih a jejich úkolem bude poznat, zjistit či nalézt v knihách, z jakých knih vybrané úryvky jsou. Zapojit se mohou žáci      I. stupně i žáci II. stupně. Pracovní listy účastníci soutěže obdrží ve školní knihovně nebo u své třídní učitelky. Vyplněné pracovní listy mohou žáci odevzdávat do 27. května.


DUBEN

Pro žáky naší školy byla připravena také dubnová soutěž školní knihovny.  Na letošní duben připadla oslava velikonočních svátků. Velikonoce byly tedy dalším tématem soutěže. Žáci se měli zaměřit na jednu z velikonočních tradic. Jejich úkolem bylo vybranou velikonoční tradici popsat a mohli přidat také obrázek. Opět se nám sešlo mnoho krásných prací, jejichž autoři si vysloužili odměnu.

Zadání soutěže:

Na letošní duben připadá oslava velikonočních svátků. Velikonoce jsou proto dalším tématem soutěže školní knihovny. Žáci se zaměří na jednu z velikonočních tradic, popíší ji a připojí obrázek. Nejhezčí práce budou oceněny. Příspěvky do soutěže mohou žáci odevzdávat do 25. dubna.


BŘEZEN

Soutěž vyhlásila školní knihovna také v březnu. Tentokrát jsme se zaměřili na literární postavy. Žáci I. stupně odpovídali na otázky týkající se pohádkových postav a žáci II. stupně ukázali své znalosti o postavách z povinné školní četby. Do březnové soutěže se zapojilo 68 žáků. Bezchybné vypracování pracovního listu přineslo 1. místo více účastníkům soutěže. Stejné to bylo také na ostatních vítězných příčkách. Odměny za splnění soutěžních úkolů tak byly zasloužené.

Zadání soutěže:

V březnu se zaměříme na znalosti pohádek a pohádkových postav (I. stupeň) a na znalosti postav z povinné školní četby (II. stupeň). Pro žáky je připraven pracovní list s otázkami a rébusy, prostřednictvím kterého si  prověří své vědomosti z literatury. Při vyplňování PL mohou opět využít možností internetu nebo si mohou přijít půjčit knihy do školní knihovny. Vypracované pracovní listy žáci odevzdají do 25. března.


ÚNOR

Náplní únorové soutěže bylo vypracování pracovních listů. Žáci prvního stupně pracovali s textem pohádky Křemílek a Vochomůrka. Po přečtení pohádky měli žáci odpovídat na otázky spojené s textem. Dalším úkolem bylo vyluštění rébusu a připravena byla také křížovka. Žáci druhého stupně měli vypracovat pracovní list na téma Jaroslav Foglar a Rychlé šípy. Mohli si tak zopakovat znalosti o tomto úspěšném spisovateli oblíbených příběhů pro mládež a připomněli si důležité momenty z příběhu o Rychlých šípech. Únorové soutěže se zúčastnilo 55 žáků. První tři místa si zasloužili žáci, kteří vypracovali pracovní list s nejmenším počtem chyb. O vítězná místa se tak podělilo hned několik žáků, kteří si odnesli odměny v podobě školních pomůcek. Pochvala a odměny však patřily i ostatním žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Zadání soutěže:

V únorové soutěži si žáci ověří znalosti z oblasti literatury. Konkrétně se zaměříme na Pohádky z pařezové chaloupky (I. stupeň) a úspěšného spisovatele dobrodružných příběhů pro mládež Jaroslava Foglara (II. stupeň). Žáci obdrží pracovní list s otázkami, na které budou muset písemně odpovědět. Mohou při tom využít možnosti internetu, knihy či časopisy. Vypracované PL odevzdají do 21. února.


LEDEN

Lednová soutěž školní knihovny se zaměřila na oblíbené literární nebo filmové postavy. Žáci měli napsat, jaká literární či filmová postava se jim líbí a proč. Mohli se také rozepsat o tom, jakým knižním nebo filmovým hrdinou by chtěli být. Jejich odpovědi mohly být doplněny kresbou vybraného hrdiny nebo jeho fotografií. Sešlo se nám na 68 příspěvků. Vybrat tři nejlepší, bylo velmi těžké. Většina žáků obdivuje superhrdiny z filmů a knih jako jsou Spider-Man, Batman či Iron Man. Oblíbenými postavami jsou také Harry Potter nebo psí hrdina Gump. Krásný příspěvek odevzdal do soutěže žák 2. třídy, pro kterého je největším hrdinou jeho maminka, protože dělá moc dobré špagety. J Odměny ze soutěže si odnesli žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, ale i ostatní, kteří se zapojili.

Zadání soutěže:

V lednu nás zajímá, jaká literární nebo filmová postava se žákům líbí a proč. Žáci mohou také napsat, jakou oblíbenou postavou z knihy či filmu by chtěli být. Chybět by nemělo zdůvodnění, proč si vybrali právě tuto postavu. K odpovědi mohou žáci přiložit kresbu vybrané literární či knižní postavy nebo její fotografii.  Soutěž bude probíhat do 21. ledna.


PROSINEC

V prosincové soutěži školní knihovny měli žáci za úkol vyrobit vánoční přání. Zajímalo nás, co si žáci přejí od Ježíška nebo co by popřáli ostatním do Nového roku. Někteří žáci se v této soutěži zaměřili více na výtvarné zpracování přáníčka, jiní vymysleli krásný text. Soutěže se zúčastnilo 40 žáků a nebylo vůbec jednoduché vybrat, která tři přání jsou nejhezčí. Vzhledem k velkému množství povedených přáníček, byla nakonec vyhlášena dvě třetí místa, dvě druhá a dvě první místa. Odměnu si odnesli nejen výherci, ale i ostatní žáci, kteří se do soutěže zapojili.


LISTOPAD

 

 

 

 

 

Soutěž školní knihovny pokračovala také v listopadu. Úkolem této soutěže bylo vytvořit ilustraci ke knize, kterou žáci přečetli. Listopadové soutěže se zúčastnilo celkem 38 žáků se svými  ilustracemi. Nebylo vůbec jednoduché vybrat tři nejlepší ilustrace, protože všechny obrázky byly velmi povedené. Někteří žáci vytvořili ilustrace na počítači,  jiní je namalovali ručně. Soutěž byla proto rozdělena do dvou kategorií. Hodnotily se zvlášť obrázky malované ručně a zvlášť obrázky vytvořené na počítači. S výběrem nejlepších ilustrací pomáhaly všechny paní učitelky. Ty nakonec vybraly vítěze soutěže, kteří za své skvělé výtvory získali odměnu. Drobné ocenění v podobě sladkostí si odnesli i ostatní účastníci soutěže.  


ŘÍJEN

 

 

 

 

 

Říjnovou soutěží školní knihovny si žáci připomněli podzimní svátek Halloween.  Ve školní knihovně si zájemci o účast v soutěži vyzvedli pracovní list s textem popisujícím uvedený svátek. V textu byla vynechána slova, která měli žáci doplnit. Pokud si nebyli jisti svými znalostmi, mohli při doplňování do textu použít knihy, časopisy, nebo internet. Soutěže se zúčastnili jednotlivci z různých tříd I. a II. stupně nebo také celé třídy. Celkem se do soutěže zapojilo 47 žáků. Za správné vyplnění textu získali výherci sladkou odměnu. Menší odměnou byli ohodnoceni také všichni ostatní, kteří se soutěže zúčastnili. Byla tak oceněna jejich snaha.