ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY

SOUTĚŽE ŠKOLNÍ KNIHOVNY – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Jako každý školní rok i tento byly v měsíci říjnu zahájeny soutěže školní knihovny. Soutěže mají žáky motivovat ke čtení knih. Žáci se také pomocí soutěží učí, při práci s neúplným textem, vyhledávat potřebné informace a to jak na internetu, tak i v knihách či časopisech. Za svoji snahu či účast v soutěži jsou žáci vždy odměněni.

LEDEN

V lednu nás zajímá, jaká literární nebo filmová postava se žákům líbí a proč. Žáci mohou také napsat, jakou oblíbenou postavou z knihy či filmu by chtěli být. Chybět by nemělo zdůvodnění, proč si vybrali právě tuto postavu. K odpovědi mohou žáci přiložit kresbu vybrané literární či knižní postavy nebo její fotografii.  Soutěž bude probíhat do 21. ledna.

PROSINEC

V prosincové soutěži školní knihovny měli žáci za úkol vyrobit vánoční přání. Zajímalo nás, co si žáci přejí od Ježíška nebo co by popřáli ostatním do Nového roku. Někteří žáci se v této soutěži zaměřili více na výtvarné zpracování přáníčka, jiní vymysleli krásný text. Soutěže se zúčastnilo 40 žáků a nebylo vůbec jednoduché vybrat, která tři přání jsou nejhezčí. Vzhledem k velkému množství povedených přáníček, byla nakonec vyhlášena dvě třetí místa, dvě druhá a dvě první místa. Odměnu si odnesli nejen výherci, ale i ostatní žáci, kteří se do soutěže zapojili.

LISTOPAD

Soutěž školní knihovny pokračovala také v listopadu. Úkolem této soutěže bylo vytvořit ilustraci ke knize, kterou žáci přečetli. Listopadové soutěže se zúčastnilo celkem 38 žáků se svými  ilustracemi. Nebylo vůbec jednoduché vybrat tři nejlepší ilustrace, protože všechny obrázky byly velmi povedené. Někteří žáci vytvořili ilustrace na počítači,  jiní je namalovali ručně. Soutěž byla proto rozdělena do dvou kategorií. Hodnotily se zvlášť obrázky malované ručně a zvlášť obrázky vytvořené na počítači. S výběrem nejlepších ilustrací pomáhaly všechny paní učitelky. Ty nakonec vybraly vítěze soutěže, kteří za své skvělé výtvory získali odměnu. Drobné ocenění v podobě sladkostí si odnesli i ostatní účastníci soutěže.  

ŘÍJEN

Říjnovou soutěží školní knihovny si žáci připomněli podzimní svátek Halloween.  Ve školní knihovně si zájemci o účast v soutěži vyzvedli pracovní list s textem popisujícím uvedený svátek. V textu byla vynechána slova, která měli žáci doplnit. Pokud si nebyli jisti svými znalostmi, mohli při doplňování do textu použít knihy, časopisy, nebo internet. Soutěže se zúčastnili jednotlivci z různých tříd I. a II. stupně nebo také celé třídy. Celkem se do soutěže zapojilo 47 žáků. Za správné vyplnění textu získali výherci sladkou odměnu. Menší odměnou byli ohodnoceni také všichni ostatní, kteří se soutěže zúčastnili. Byla tak oceněna jejich snaha.