ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY

SOUTĚŽE ŠKOLNÍ KNIHOVNY – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Červen

Soutěže školní knihovny pro tento školní rok skončili. V průběhu měsíce června si ale ještě povíme, kdo byl pilným čtenářem a knihovnu navštívil nejčastěji. Řekneme si také, kdo nebyl líný a zapojil se do všech soutěží. I tentokrát čeká na výherce odměna.


Květen

V měsíci květnu se ve školní knihovně uskutečnila poslední letošní soutěž. My jsme si ji trochu poupravili a připravili jsme pro žáky anketu, která měla odhalit, jaká soutěž školní knihovny se jim v tomto školním roce líbila nejvíce. Zajímalo nás také, jakou soutěž postrádali a doporučili by ji pro příští školní rok. Vyhodnocení ankety dopadlo takto. Nejoblíbenější soutěží byla ta, která se uskutečnila v prosinci. Jednalo se o vánoční osmisměrku. Těsně za ní pak byla lednová soutěž, ve které žáci luštili zakódované názvy literárních děl. Pro příští školní rok pak žáci navrhovali tyto soutěže: poznávání Disney postaviček a zajímavosti ze světa hudby i filmu. Žáci si také v příštím školním roce přejí  soutěže plné hlavolamů, osmisměrek nebo soutěže zaměřené na Harryho Pottera. Školní knihovna všem svým příznivcům může slíbit, že určitě jejich přání vyplní.

Zadání soutěže:

V květnu nás čeká poslední soutěž tohoto školního roku. Nebude to úplně soutěž, ale spíše anketa. V dalším měsíci od vás chceme vědět, jaká soutěž se Vám nejvíce líbila. Pokud si všechny letošní soutěže školní knihovny  nepamatujete, přijďte si do školní knihovny pro dotazník.  V něm všechny oblíbené soutěže označíte. Zároveň nám můžete napsat, která soutěž Vám ve školní knihovně chyběla. Poraďte, jaké soutěže můžeme uskutečnit v příštím školním roce. Na konci měsíce května si anketu společně vyhodnotíme. 


Duben

Dubnovou soutěží jsme si vzpomněli na významného  dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Soutěžící měli za úkol vypracovat pracovní list a ukázat tak, jaké jsou jejich znalosti o tomto spisovateli. Tentokrát byli aktivnější žáci prvního stupně, kteří svou účastí mnohokrát převyšovali žáky druhého stupně. Součástí soutěžního pracovního listu byla spojovačka správných názvů pohádek, hledání skrytých názvů další autorových děl a vyplnění křížovky, která odhalila, kolik znalostí mají žáci o životě H. CH. Andersena. Většina soutěžících odevzdala pracovní list bez jediné chyby. Ze soutěže proto odešli s odměnou.

C:\Users\zsdys\Desktop\image0 (7).jpeg

Zadání soutěže:

V měsíci dubnu si připomínáme narození významného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Dubnová soutěž bude právě o něm. Znáte názvy pohádek tohoto spisovatele? Víte něco o jeho životě? Pokud ano, přijďte si do školní knihovny pro pracovní list, vyplňte v něm, co je potřeba a pokud budou vaše odpovědi správné, vyhrajete! Vyplněné pracovní listy odevzdávejte do 26. dubna přímo ve školní knihovně. Vyhraje ten, kdo odevzdá vypracovaný pracovní list bez jediné chybičky. 


Březen

V březnu se soutěžilo o nejhezčí vymyšlenou básničku. Bohužel se nám do soutěže dostaly také básničky, které si někteří účastníci soutěže našli na internetu a trochu je poupravili. Takové básničky se na stupně vítězů nedostaly. Přednost dostaly básně, které si žáci sami vymysleli. První tři místa v soutěži obsadili žáci I. stupně. Nejlepší básničky, které byly do soutěže odevzdány, si nyní mohou žáci prohlédnout na nástěnce u školní knihovny. A opravdu je na co se dívat. Každá básnička je obohacena o krásnou ilustraci.

C:\Users\zsdys\Downloads\image1 (11).jpeg

Zadání soutěže:

V březnu si žáci zahrají na básníky. Úkolem březnové soutěže je složení básničky na libovolné téma. Básnička musí mít alespoň dvě sloky. Každé dílo může být doplněno vlastní ilustrací. Básničky žáci odevzdají do 22. března přímo do školní knihovny. Chtějí-li se inspirovat od zkušených básníků, ve školní knihovně je jim k dispozici mnoho knih s básněmi. Půjčit si mohou básnické sbírky od literárních klasiků nebo knížky s dětskými básničkami.


Únor

Ani v únorové soutěži školní knihovny nebyla o soutěžící nouze. Žáci se svěřili, jaké knihy doma čtou. Každý žák svoji knihu krátce popsal, zhodnotil a přiložil ilustraci. Do soutěže odevzdali všichni opravdu krásné práce. Bylo velmi těžké rozhodnout, které z prací se umístí na třech vítězných místech. Jako již tradičně si odměnu ze soutěže odnesli nejen žáci, kteří zvítězili, ale také ti ostatní, kteří se soutěžení zúčastnili.

Zadání soutěže:

V únoru soutěžení ve školní knihovně pokračuje. Tentokrát se zaměříme na domácí četbu. Zajímá nás, jaké knihy naši žáci čtou ve svém volném čase. Na připravený pracovní list, který si žáci vyzvednou ve školní knihovně, zaznamenají údaje o knize, kterou v poslední době přečetli. Přidají krátký popis knihy a její zhodnocení. Nejlépe zpracované příspěvky získají odměnu.


Leden

Že jsou naši školní čtenáři dobří luštitelé, se ukázalo také v lednové soutěži školní knihovny. Jejím úkolem bylo vyluštit zakódované názvy literárních děl. Soutěže se zúčastnili žáci I. stupně i žáci II. stupně naší školy. Účast v soutěži byla vysoká. Většina soutěžících vyluštila názvy knih bez jediné chyby. Ostatní si s úkolem poradili pouze s drobnými chybičkami. Školním rozhlasem tak bylo vyhlášeno hned několik vítězů této soutěže. Všichni si zasloužili sladkou odměnu, a to nejen ti, kteří vyhráli, ale i ti, kteří se soutěže zúčastnili.

Zadání soutěže:

Začal nám nový kalendářní rok a s ním přichází i nová soutěž školní knihovny. A protože vánoční osmisměrka měla u žáků velký úspěch, tento měsíc se bude opět luštit. Úkolem lednové soutěže školní knihovny je vyluštit názvy literárních děl. Na pracovním listě je jako nápověda uvedený autor díla. Název knihy je zakódován. Hlavním cílem je název knihy rozkódovat pomocí kódovací tabulky, která je součástí pracovního listu. Úspěšné luštitele čeká odměna. Soutěž potrvá do 26. ledna.


Prosinec

Čekání na vánoční svátky jsme si s našimi žáky zkrátili prosincovou soutěží. Její náplní bylo vyluštit vánoční osmisměrku. Nestačilo však jen osmisměrku vyluštit. Důležité také bylo odpovědět na otázku, která v osmisměrce vyšla. O účast v prosincové soutěži projevilo zájem opravdu hodně žáků. Všichni si s vyluštěním osmisměrky poradili. Tato soutěž měla mnoho vítězů.

Zadání soutěže:

Nejkrásnější svátky v roce si ve školní knihovně připomeneme vánoční osmisměrkou. Ta bude hlavním úkolem prosincové soutěže školní knihovny. A protože vánoční svátky jsou krásné především proto, že se scházejí lidé, kteří se mají rádi, školní knihovna připravila osmisměrku pro celou rodinu. Tentokrát mohou žákům s jejím vyluštěním pomáhat všichni rodinní příslušníci. Předvánoční čas si všichni užíváme rádi a naplno. Pojďme si čekání na Štědrý večer zpříjemnit vánočním soutěžením. J Pro vánoční osmisměrku si mohou žáci chodit do školní knihovny. Soutěž proběhne do 15. prosince. Poté vyhlásíme vítěze.


Listopad

Křížovka s literárními pojmy byla úkolem listopadové soutěže školní knihovny. Žáci, kteří se této soutěže zúčastnili, prokázali v této oblasti skvělé výsledky. Většina soutěžících měla křížovku bez jediné chyby. Ostatní se zmýlili pouze jednou. Zájem o listopadovou soutěž byl jak u žáků I. stupně, tak také u žáků II. stupně. Odměn za správné splnění soutěžního úkolu bylo tentokrát opravdu hodně. A popravdě řečeno, všichni si odměnu zasloužili.

Zadání soutěže:

Soutěžit se bude také v listopadu. Vyzkoušíme žáky, zda se orientují v literárních pojmech. Soutěž bude podle obtížnosti rozdělena na I. a II. stupeň. Soutěžící si přijdou do školní knihovny pro křížovku, kterou vyplní a do 24. listopadu ji odevzdají zpět do knihovny. Každý, kdo si s křížovkou poradí a vyjde mu správné slovo v tajence, bude odměněn. Vítěze opět vyhlásíme školním rozhlasem.


Říjen

Říjnová soutěž školní knihovny má své vítěze! Tento měsíc končí svátkem, který si našel své příznivce i v naší zemi. Svátek Halloween je svátkem masek, převleků a fantazie. Lidé vzpomínají na ty, kteří už nejsou mezi námi, zdobí si svá obydlí strašidelnými dekoracemi a vypráví si děsivé příběhy. A právě poslední zmiňovaný halloweenský zvyk byl úkolem říjnové soutěže. Žáci měli vymyslet strašidelný halloweenský příběh. Do soutěžení se zapojili jednotlivci, ale také celé třídy. Vznikla tak krásná a tajemná vyprávění, která žáci vyzdobili svými halloweenskými ilustracemi. Nebylo jednoduché rozhodnout, kdo si místa vítězů zaslouží více, O vítězné příčky se proto podělili všichni soutěžící. A aby si příběhy mohli přečíst i ostatní žáci naší školy, byly vyvěšeny na nástěnce u školní knihovny. Krásně tak podpoří předhalloweenskou atmosféru v budově školy.

Zadání soutěže:

Blíží se nám svátek Halloween, a proto se školní knihovna rozhodla, že právě tento svátek bude hlavním tématem říjnové soutěže. Žáci mají za úkol vymyslet krátký halloweenský příběh plný duchů, strašidelných postav a děsivých zápletek. Příběh mohou vymýšlet jednotlivci nebo také celé třídy. Vypracované historky mohou žáci nosit do školní knihovny do 18. října. Nejhezčí práce budou odměněny. 


TIPY NA HALLOWEENSKÉ ČTENÍ


ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


SOUTĚŽE ŠKOLNÍ KNIHOVNY – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Také v letošním školním roce si mohou žáci vyzkoušet své čtenářské znalosti. Školní knihovna pro ně i v tomto roce připraví každý měsíc čtenářskou soutěž o zajímavé ceny.

Červen

Zadání soutěže:

V červnu školní knihovna vyhlásí nejpilnější čtenáře školního roku 2022/2023. Těmi budou žáci, kteří v tomto školním roce navštěvovali knihovnu nejčastěji. Zhodnotíme, která kniha byla mezi žáky nejoblíbenější a je u ní zaznamenáno nejvíce výpůjček. Také si povíme, kteří žáci se aktivně účastnili všech soutěží školní knihovny.


Květen

V květnu si žáci ověřili své znalosti o našich i zahraničních spisovatelích. Úkolem soutěže školní knihovny tentokrát bylo poznat podle nápovědy, o kterého autora českých nebo zahraničních knížek se jedná. Soutěž byla připravena pro I. i II. stupeň naší školy. A protože správných odpovědí bylo více, soutěž měla několik vítězů. Všichni si zasloužili odměnu.

Zadání soutěže:

A protože se soutěžení se školní knihovnou žákům líbí, soutěžit se bude i v květnu. Tentokrát se zaměříme na české a světové spisovatele. Soutěžící dostanou pracovní list s indiciemi, podle kterých budou určovat osobnosti naší i světové literatury. Soutěž potrvá do 22. května. Poté vyhlásíme vítěze a rozdáme zasloužené odměny.


Duben

V dubnu si žáci naší školy vyzkoušeli, jaké to je být básníkem. Školní knihovna vyhlásila soutěž o nejhezčí jarní básničku. Tu měli složit sami žáci. Do soutěže se přihlásila spousta šikovných soutěžících, jejichž básničky byly opravdu povedené. Některé básničky byly doplněny o krásné ilustrace.

Zadání soutěže:

Po dlouhé zimě už se všichni těšíme na teplé počasí. S příchodem jara doufáme, že bude teplé a plné sluníčka. Jarní měsíce jsou symbolem hojnosti, nových začátků a naděje. Alespoň tak o jaru píší básníci ve svých knihách. Staňme se tedy na chvíli básníky a pojďme napsat, co pro nás jaro znamená. Úkolem dubnové soutěže školní knihovny tedy je vymyslet básničku o jaru. Básnička může být libovolně dlouhá. Svá díla odevzdávejte ve školní knihovně do 21. dubna.


Březen

O březnovou soutěž školní knihovny byl mezi žáky velký zájem. Žáci měli napsat, jaká přečtená kniha je nejvíce zaujala. Soutěžící popsali, o jakou knihu se jedná, a vysvětlili, čím je právě tato kniha zaujala. Opět se nám sešlo mnoho krásných příspěvků. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší. Mnohé z nich byly zkrášleny ilustracemi. Odměny si proto odnesli nejen výherci soutěže, ale i ostatní účastníci.

Zadání soutěže:

Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy. Každý z nás má knihu, jejíž příběh se mu vryl do paměti. Knihu, která ho zaujala a ke které se třeba i po čase rád vrací. V březnové soutěži školní knihovny mají žáci za úkol napsat, jakou přečtenou knihu mají nejraději, která se jim nejvíce líbila. Příspěvek do soutěže musí obsahovat: název knihy, jméno jejího autora a krátké vyprávění, o čem kniha je. Určitě bude pěkné obohatit příspěvek pěknou ilustrací. Hotové práce je nutné odevzdat do 27. března ve školní knihovně.


Únor

V únoru jsme chtěli u našich žáků ještě více podpořit zájem o čtení knih. Účastníci soutěže se měli seznámit s obsahem nástěnky u školní knihovny. Ta nabízí žákům 10 důvodů, proč je důležité číst knihy. Sami žáci pak měli vymyslet další dobré důvody, proč je čtení knih užitečné. Sešlo se nám mnoho zajímavých příspěvků. Někteří účastníci soutěže své příspěvky doplnili hezkými obrázky. Bylo vidět, že si na odevzdané práci dali záležet. Kromě vítězů soutěže si drobné odměny odnesli opět všichni, kteří se soutěže zúčastnili.

Školní knihovna nabízí svým návštěvníkům knihy různých žánrů. Snaží se tak uspokojit co nejvíce čtenářů. Chceme, aby si každý našel tu svoji knihu, která ho nadchne a motivuje k dalšímu čtení. O tom, jak je čtení důležité a prospěšné si mohou žáci přečíst na nástěnce u školní knihovny.

Zadání soutěže:

Abychom žáky ve čtení podporovali co nejvíce, únorová soutěž se na důvody „PROČ ČÍST“ zaměří. Jejím úkolem je vymyslet další dobré důvody proč věnovat více času dobré knížce. V soutěži uspěje ten, kdo vymyslí nejpoutavější argument, proč je čtení důležité. Na zajímavé nápady už se těšíme!


Leden

Soutěž s Harry Potterem byla u žáků přijata s nadšením. Někteří vyplnili pracovní list sami a bez jediné chybičky. Bylo vidět, že příběh čarodějnického učně jim není cizí. Několik žáků si ve školní knihovně vypůjčilo knihy Harryho Pottera, aby si jeho příběh oživili. Většina účastníků soutěže vypracovala PL bezchybně nebo jen s jednou chybou. Proto se na prvním a druhém místě v této soutěži umístilo více žáků, kteří ani tentokrát neodešli s prázdnou. Za svoji chuť číst a znalost tajemných příběhů Harryho Pottera si odnesli odměnu.

Zadání soutěže:

Lednová soutěž školní knihovny je určena pro všechny příznivce Harryho Pottera. Kdo by neznal tento příběh plný kouzel a fantazie. Příběh o pravém přátelství, díky kterému dobro vítězí nad zlem. Všichni, kteří se s tímto mladým čarodějnickým učněm seznámili a příběhy plné tajemna četli, mohou svými znalostmi v lednové soutěži zazářit. Ve školní knihovně jsou připraveny pracovní listy plné otázek a úkolů. Stačí PL vyplnit bez jediné chybičky a vítězství v lednové soutěži je vaše. Pokud budete úspěšní, nemine vás odměna.


Prosinec

V prosinci vyhlásila školní knihovna soutěž o nejhezčí vánoční přání. Žáci měli vyrobit přání k Vánocům a v něm popřát něco pěkného sobě, škole, kamarádům nebo rodině. Sešlo se nám mnoho krásný a nápaditých přáníček. Většinou přáli žáci krásné Vánoce, hodně dárků a hlavně zdraví všem ostatním lidem. Někteří vyrobili své přání pro rodiče. Všechna vánoční přáníčka byla velmi povedená, proto byli odměněni nejen žáci se třemi nejhezčími výtvory, ale malou odměnu si ze soutěže odnesli i ostatní, kteří se jí zúčastnili.

Zadání soutěže:

Je měsíc prosinec a do Vánoc už zbývá jen pár týdnů. Všichni už se těšíme na nejkrásnější svátky v roce, kdy se setkáváme s těmi nejbližšími a přejeme si do nového roku jen to nejlepší. Další soutěží školní knihovny proto bude přání. Žáci mají za úkol vyrobit vánoční přání, do kterého napíší, co by sobě nebo svým spolužákům či škole do nového roku popřáli. Nejhezčí přání budou opět odměněna. 


Listopad

Měsíc listopad skončil a s ním také skončila listopadová soutěž školní knihovny. Jejím úkolem bylo zjistit, zda žáci naší školy doma poctivě procvičují a zdokonalují své čtení. Výsledky soutěže nás velmi potěšili. V každé třídě se najde spousta čtenářů, kteří téměř každý den čtou a poctivě si své čtení zapisují do informační knížky. Ve všech třídách I. i II. stupně byla obsazena všechna tři výherní místa. V některých třídách se dokonce o první, druhé či třetí místo podělilo více žáků. Výherci získali krásné 3D záložky do svých knížek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání soutěže:

V listopadové soutěži školní knihovny se zaměříme na domácí čtení žáků. Jak prohlásil známý spisovatel Oskar Wilde: Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj. Mohli bychom říci, více životů, více zkušeností, více znalostí, bohatší život. Proto jsme se rozhodli, že listopadová soutěž školní knihovny odmění žáky, kteří doma pravidelně čtou a poctivě si domácí čtení zapisují do informační knížky. Zároveň chceme motivovat k pravidelnému čtení žáky, kteří se mu vyhýbají. A právě zápisy v informačních knížkách o domácím čtení budou v této soutěži rozhodující.
Na konci měsíce listopadu budou za každou třídu vybráni tři nejpoctivější čtenáři, kteří získají nejen věcnou odměnu, ale i jedničku z literatury. Soutěže se zúčastní všichni žáci naší školy. Takže budeme vědět, kdo je vášnivý čtenář a kdo se čtení vyhýbá. Proto se nenechte zahanbit, čtěte a staňte se právě vy vítězem listopadové soutěže. Protože kdo nečte, nevyhrává!


Říjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci, kteří se říjnové soutěže školní knihovny zúčastnili, byli velmi úspěšní. Téměř všichni se dostali na stupně vítězů. Vyhlášena tak byla tři 3. místa, sedm 2. míst a osm 1. míst. Soutěžící tak dokázali, že opravit chybné názvy děl českých i zahraničních autorů pro ně nebyl žádný problém. Všichni si tak zasloužili odměnu. S prázdnou však ze soutěže neodešli ani žáci, kteří se soutěže zúčastnili, ale na stupně vítězů se nedostali. Odměněni byli především za snahu a chuť zúčastnit se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání soutěže:

První říjnová soutěž prověří, jak dobře žáci znají díla českých i zahraničních autorů. Jejich úkolem bude opravit chyby v názvech českých a světových literárních děl. Čerpat mohou nejen ze svých znalostí, ale také z literatury, časopisů a internetu. Nápomocna jim bude rovněž školní knihovna. Žáky, kteří budou v soutěži úspěšní, čeká odměna.


Začátek školního roku 2022/2023


SOUTĚŽE ŠKOLNÍ KNIHOVNY – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako každý školní rok i tento byly v měsíci říjnu zahájeny soutěže školní knihovny. Soutěže mají žáky motivovat ke čtení knih. Žáci se také pomocí soutěží učí, při práci s neúplným textem, vyhledávat potřebné informace a to jak na internetu, tak i v knihách či časopisech. Za svoji snahu či účast v soutěži jsou žáci vždy odměněni.

KVĚTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu proběhla poslední soutěž školní knihovny pro tento školní rok. Tato soutěž byla zaměřena na úryvky z knih. Žáci měli pomocí úryvků z knih odhalit, o jaké literární dílo se jedná. Soutěž byla rozdělena podle náročnosti na ukázky z knih pro I. stupeň a pro II. stupeň ZŠ. Soutěže se účastnili společně celé třídy, ale i jednotlivci z různých tříd. Úspěšní byli žáci I. stupně, kteří uhodli všechny knihy bez jediné chybičky. Pochvala patří také ostatním žákům, kteří se umístili na druhém či třetím místě a samozřejmě také těm, kteří se neumístili, ale soutěže se aktivně zúčastnili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání soutěže:

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnové soutěži se budeme zabývat úryvky z knih. Žáci obdrží pracovní list, který bude obsahovat několik úryvků z knih a jejich úkolem bude poznat, zjistit či nalézt v knihách, z jakých knih vybrané úryvky jsou. Zapojit se mohou žáci      I. stupně i žáci II. stupně. Pracovní listy účastníci soutěže obdrží ve školní knihovně nebo u své třídní učitelky. Vyplněné pracovní listy mohou žáci odevzdávat do 27. května.


DUBEN

 

 

Pro žáky naší školy byla připravena také dubnová soutěž školní knihovny.  Na letošní duben připadla oslava velikonočních svátků. Velikonoce byly tedy dalším tématem soutěže. Žáci se měli zaměřit na jednu z velikonočních tradic. Jejich úkolem bylo vybranou velikonoční tradici popsat a mohli přidat také obrázek. Opět se nám sešlo mnoho krásných prací, jejichž autoři si vysloužili odměnu.

Zadání soutěže:

Na letošní duben připadá oslava velikonočních svátků. Velikonoce jsou proto dalším tématem soutěže školní knihovny. Žáci se zaměří na jednu z velikonočních tradic, popíší ji a připojí obrázek. Nejhezčí práce budou oceněny. Příspěvky do soutěže mohou žáci odevzdávat do 25. dubna.


BŘEZEN

Soutěž vyhlásila školní knihovna také v březnu. Tentokrát jsme se zaměřili na literární postavy. Žáci I. stupně odpovídali na otázky týkající se pohádkových postav a žáci II. stupně ukázali své znalosti o postavách z povinné školní četby. Do březnové soutěže se zapojilo 68 žáků. Bezchybné vypracování pracovního listu přineslo 1. místo více účastníkům soutěže. Stejné to bylo také na ostatních vítězných příčkách. Odměny za splnění soutěžních úkolů tak byly zasloužené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání soutěže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V březnu se zaměříme na znalosti pohádek a pohádkových postav (I. stupeň) a na znalosti postav z povinné školní četby (II. stupeň). Pro žáky je připraven pracovní list s otázkami a rébusy, prostřednictvím kterého si  prověří své vědomosti z literatury. Při vyplňování PL mohou opět využít možností internetu nebo si mohou přijít půjčit knihy do školní knihovny. Vypracované pracovní listy žáci odevzdají do 25. března.


ÚNOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplní únorové soutěže bylo vypracování pracovních listů. Žáci prvního stupně pracovali s textem pohádky Křemílek a Vochomůrka. Po přečtení pohádky měli žáci odpovídat na otázky spojené s textem. Dalším úkolem bylo vyluštění rébusu a připravena byla také křížovka. Žáci druhého stupně měli vypracovat pracovní list na téma Jaroslav Foglar a Rychlé šípy. Mohli si tak zopakovat znalosti o tomto úspěšném spisovateli oblíbených příběhů pro mládež a připomněli si důležité momenty z příběhu o Rychlých šípech. Únorové soutěže se zúčastnilo 55 žáků. První tři místa si zasloužili žáci, kteří vypracovali pracovní list s nejmenším počtem chyb. O vítězná místa se tak podělilo hned několik žáků, kteří si odnesli odměny v podobě školních pomůcek. Pochvala a odměny však patřily i ostatním žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Zadání soutěže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únorové soutěži si žáci ověří znalosti z oblasti literatury. Konkrétně se zaměříme na Pohádky z pařezové chaloupky (I. stupeň) a úspěšného spisovatele dobrodružných příběhů pro mládež Jaroslava Foglara (II. stupeň). Žáci obdrží pracovní list s otázkami, na které budou muset písemně odpovědět. Mohou při tom využít možnosti internetu, knihy či časopisy. Vypracované PL odevzdají do 21. února.


LEDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lednová soutěž školní knihovny se zaměřila na oblíbené literární nebo filmové postavy. Žáci měli napsat, jaká literární či filmová postava se jim líbí a proč. Mohli se také rozepsat o tom, jakým knižním nebo filmovým hrdinou by chtěli být. Jejich odpovědi mohly být doplněny kresbou vybraného hrdiny nebo jeho fotografií. Sešlo se nám na 68 příspěvků. Vybrat tři nejlepší, bylo velmi těžké. Většina žáků obdivuje superhrdiny z filmů a knih jako jsou Spider-Man, Batman či Iron Man. Oblíbenými postavami jsou také Harry Potter nebo psí hrdina Gump. Krásný příspěvek odevzdal do soutěže žák 2. třídy, pro kterého je největším hrdinou jeho maminka, protože dělá moc dobré špagety. J Odměny ze soutěže si odnesli žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, ale i ostatní, kteří se zapojili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání soutěže:

V lednu nás zajímá, jaká literární nebo filmová postava se žákům líbí a proč. Žáci mohou také napsat, jakou oblíbenou postavou z knihy či filmu by chtěli být. Chybět by nemělo zdůvodnění, proč si vybrali právě tuto postavu. K odpovědi mohou žáci přiložit kresbu vybrané literární či knižní postavy nebo její fotografii.  Soutěž bude probíhat do 21. ledna.


PROSINEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prosincové soutěži školní knihovny měli žáci za úkol vyrobit vánoční přání. Zajímalo nás, co si žáci přejí od Ježíška nebo co by popřáli ostatním do Nového roku. Někteří žáci se v této soutěži zaměřili více na výtvarné zpracování přáníčka, jiní vymysleli krásný text. Soutěže se zúčastnilo 40 žáků a nebylo vůbec jednoduché vybrat, která tři přání jsou nejhezčí. Vzhledem k velkému množství povedených přáníček, byla nakonec vyhlášena dvě třetí místa, dvě druhá a dvě první místa. Odměnu si odnesli nejen výherci, ale i ostatní žáci, kteří se do soutěže zapojili.

 


LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soutěž školní knihovny pokračovala také v listopadu. Úkolem této soutěže bylo vytvořit ilustraci ke knize, kterou žáci přečetli. Listopadové soutěže se zúčastnilo celkem 38 žáků se svými  ilustracemi. Nebylo vůbec jednoduché vybrat tři nejlepší ilustrace, protože všechny obrázky byly velmi povedené. Někteří žáci vytvořili ilustrace na počítači,  jiní je namalovali ručně. Soutěž byla proto rozdělena do dvou kategorií. Hodnotily se zvlášť obrázky malované ručně a zvlášť obrázky vytvořené na počítači. S výběrem nejlepších ilustrací pomáhaly všechny paní učitelky. Ty nakonec vybraly vítěze soutěže, kteří za své skvělé výtvory získali odměnu. Drobné ocenění v podobě sladkostí si odnesli i ostatní účastníci soutěže.  


ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjnovou soutěží školní knihovny si žáci připomněli podzimní svátek Halloween.  Ve školní knihovně si zájemci o účast v soutěži vyzvedli pracovní list s textem popisujícím uvedený svátek. V textu byla vynechána slova, která měli žáci doplnit. Pokud si nebyli jisti svými znalostmi, mohli při doplňování do textu použít knihy, časopisy, nebo internet. Soutěže se zúčastnili jednotlivci z různých tříd I. a II. stupně nebo také celé třídy. Celkem se do soutěže zapojilo 47 žáků. Za správné vyplnění textu získali výherci sladkou odměnu. Menší odměnou byli ohodnoceni také všichni ostatní, kteří se soutěže zúčastnili. Byla tak oceněna jejich snaha.