2. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


Čtvrtek 9. 6. 2022

ČJ: PS 34 /1 + naučit vyjmenovat slovní druhy – na 10. 6. 2022

M: PS 57/ 4 (zelený) – na 10. 6. 2022


Středa 8. 6. 2022

M: PS (Fialová) 4/ 3 – na 9. 6. 2022


Úterý 7. 6 . 2022

M: PS fialový 3 / 4 – na 8. 6. 2022

ČJ: UČ 92 / 6 do sešitu – na 8. 6. 2022


Pondělí 6. 6. 2022

ČJ: PS 30/ 4 – na 7. 6. 2022

M: PS 54 / 5 – na 7. 6. 2022

Písemné práce:

ČJ: slovní druhy, i/y, u/ú/ů, spodoba t/d, p/b, v/f, z/s, ž/š, h/ch, ť/ď, diktát vět, dě / tě/ ně/, bě / pě / vě /mě – na 14. 6. 2022

M: +, – do 100 s přechodem, porovnávání čísel, slovní úloha, násobilka 2, 10, geometrické tvary, rýsovaní úseček, bod – na 15. 6. 2022

PRV: léto, hospodářská zvířata, jaro, květiny na jaře, měsíce, dny v týdnu, naše vlast, ptáci a jejich hnízda, naše zdraví, naše tělo, ovoce a zelenina – na 13. 6. 2022


2. 6. Focení třídních kolektivů


Pátek 3. 6. 2022

ČJ: UČ 90/ 1 ústně naučit slovní druhy – na 6. 6. 2022

AJ: zkoušení slovíček Zvířata – 10.6.


Pátek 27. 5. 2022

ČJ: Čt. list – na 1. 6. 2022

AJ: Učit slovíčka Animals – na 3. 6. 2022


Čtvrtek 26. 5. 2022

ČJ: PS 28/ CELÁ – na 27. 5. 2022

M: PS 53/ 2 – na 27. 5. 2022


Středa 25. 5. 2022

ČJ: PS 27 /11 – na 26. 5. 2022

M: PS 52/ 2, 4 – na 26. 5. 2022


Pondělí 23. 5. 2022

M: PS 50/ 5 – na 24. 5. 2022

ČJ: PS 26/6 – na 24. 5. 2022


Středa18. 5. 2022

ČJ: PS 24 /2 – na 19. 5. 2022


Úterý 17. 5. 2022

ČJ: PS 23/ 8 – na 18. 5. 2022

M: DÚ sešit – na 18. 5. 2022


Pondělí 16. 5. 2022

M: Naučit násobky 2, 10 zpaměti – na 17. 5. 2022

ČJ: Opakovací test z českého jazyka – měkké a tvrdé souhlásky (i/y), spodoba souhlásek (t/d b/p, z/s, ž/š, v/f, ď/ť …), slova příbuzná, dě / tě/ ně – na 18. 5. 2022

AJ: PS 50+ 51 vybarvit – na 20. 5. 2022


Pátek 13. 5. 2022

AJ: PS str. 50, 51 – vybarvit


Úterý 10. 5. 2022

M: PL – na 11. 5. 2022

M: Naučit násobky 2 – na 11. 5. 2022


Pondělí 9. 5. 2022

ČJ: PS 20/ 4 – na 10. 5. 2022


Pátek 6. 5. 2022

ČJ: Písanka 26 +28 – na 9. 5. 2022

AJ: PS 47 – na 13. 5. 2022Čtvrtek 5. 5. 2022

ČJ: PS 18/1 – na 6. 5. 2022


Středa 4. 5. 2022

ČJ: PS 17/ 4 – na 5. 5. 2022

M: PS 42/ 5 – na 5. 5. 2022

Přinést trojúhelník s ryskou 🙂


Úterý 3. 5. 2022

ČJ: UČ 75 /5 do sešitu – na 4. 5. 2022


Pondělí 2. 5. 2022

ČJ: PS 16/ 3 – na 3. 5. 20222

M: PS 41/ 3 – na 3. 5. 2022

PRV: PS 61 – na 3. 5. 2022


Pátek 29. 4. 2022

AJ: PS 46 – na 6. 5. 2022


Čtvrtek 28. 4. 2022

ČJ: UČ 74/ 4 -na 29. 4. 2022

M: PS 40/ 2 – na 29. 4. 2022


Středa 27. 4. 2022

ČJ: PS 15/ 3 – na 28. 4. 2022

M: PS 39/ 4 – na 28. 4. 2022


Úterý 26. 4. 2022

ČJ: UČ 73/ 5 do sešitu – na 27. 4. 2022


Pondělí 25. 4. 2022

ČJ: čtecí list – číst 3 x – na 26. 4. 2022

M: Počítáme zpaměti str. 9 / 33 – na 26. 4. 2022

PRV: opakovat jaro


Pátek 22. 4. 2022

AJ: Opakovat slovíčka: rodina, čísla, škol. potřeby, barvy, oblečení, narozeniny + PS str. 45 (nakreslit svou snídani a jídlo popsat anglicky, pokud zvládnete) – na 29.4.


Čtvrtek 21. 4. 2022

ČJ: PS 14/2 – na 22. 4. 2022

M: PS 38/ 3 – na 22. 4. 2022


Středa 20. 4. 2022

ČJ: UČ 72/ 4 – 2 sloupce do sešitu – na 21. 4. 2022

M: PS 37 / 4 – na 21. 4. 2022


Úterý 19. 4. 2022

ČJ: PL cv. 2 + 4 – na 20. 4. 2022

M: PS 36/5 – na 20. 4. 2022


Pondělí 11. 4. 2022

M: PS 24/ 2 do sešitu – na 12. 4. 2022

ČJ: čtecí list 3x – na 13. 4. 2022

Budaiová, Hudec – básnička jaro

Na 12. 4. 2022 přinést vyfouknuté vajíčko.


Pátek 8. 4. 2022

ČJ: PL – na 11. 4. 2022


Středa 6. 4. 2022

ČJ: PL – slova příbuzná – na 7. 4. 2022

M: PL – hodiny – na 7. 4. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 11/ 3 + odkaz:
https://wordwall.net/cs/resource/12507970/p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1-slova

M: Opakování hodiny + odkaz: https://wordwall.net/cs/resource/12507970/p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1-slova

ČTENÍ: Pravidelné čtení čtecích listů


Úterý 5. 4. 2022

ČJ: PS 11/ 2 – na 6. 4. 2022

M: PS 32/ 3 – na 6. 4. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 69 / 3 ústně, 70 /1, 2+ PS 11/ 1 + 10 / celá strana

M: PS 30/ 1+ 31/ 1 + 32 / celá, 35/ 2

ČTENÍ: pravidelně číst a zápis do IK , básnička JARO


Pondělí 4. 4. 2022

ČJ: PL – na 5. 4. 2022

M: PL – na 5. 4. 2022


Středa 30. 3. 2022

ČJ: Báseň – na 14. 4. 2022

Měsíční sebehodnocení v IK str. 30 – na 31. 3. 2022


Úterý 29. 3. 2022

ČJ: DÚ v sešitě – na 30. 3. 2022

ČTENÍ: Čtecí list – Žádám rodiče o společné čtení rolí – na 30. 3. 2022


Pondělí 28. 3. 2022

M: PS 29/ 2 + 5 – na 29. 3. 2022


Pátek 25. 2. 2022

AJ: Opakovat si všechna slovíčka – barvy, čísla, rodinu, oblečení, narozeniny, školní potřeby + PS 40

PRV: PS 54 – na 28. 3. 2022


Čtvrtek 24. 3. 2022

ČJ: PS 9/4 – na 25. 3. 2022

PRV: opakovat měsíce, roční období, dny v týdnu


Středa 23. 3. 2022

ČJ: Básnička – na 28. 3. 2022

ČJ: PS 8/ 5 – na 24. 3. 2022

Kontrola pomůcek!!!!


Úterý 22. 3. 2022

M: PS 28/ 2 – na 23. 3. 2022

M: Počítáme zpaměti cv. 23 – na 23. 3. 2022

ČJ: Básnička – na 28. 3. 2022

Pro nemocné:

Vše zadáno ve školním emailu


Pondělí 21. 3. 2022

ČJ: DÚ v sešitě domácím – na 22. 3. 2022

ČJ: Písanka str. 15 -na 22. 3. 2022


Pátek 18. 3. 2022

ČJ: PS 7/1 a+ b+ c – na 21. 3. 2022

AJ: učit se nová slovíčka Birthday (narozeniny) – na 25.3.


Čtvrtek 17. 3. 2022

M: PS 27/5 – na 18. 3. 2022


Středa 16. 3. 2022

M: PL kočka dopracovat – na 17. 3. 2022

ČTENÍ: Čtecí list- na 21. 3. 2022


Úterý 15. 3. 2022

M: PS 26/ 1 celé – na 16. 3. 2022


Pondělí 14. 3. 2022

ČJ: čtecí list – číst 3x celé – na 15. 3. 2022

ČJ: PL – na 15. 3. 2022


Pátek 11. 3. 2022

AJ: PS 30

ČJ: čtecí list – na 14. 3. 2022


Středa 9. 3. 2022

M: PS 25/ 3 + 4 – na 10. 3. 2022

PŘN: Zítra test měsíce – ukazování na kloubech ruky – počet dnů – na 10. 3. 2022


Úterý 8. 3. 2022

ČJ: PL celý – na 9. 3. 2022


Pátek 4. 3. 2022

ČJ: PS 5 /4 – na 7. 3. 2022


Čtvrtek 3. 3. 2022

ČJ: Písanka 8 – na 4. 3. 2022


Středa 2. 3. 2022

ČJ: PS 4/ 1 dopracovat – na 3. 3. 2022

M: PL – slovní úlohy cv. E, F – na 3. 3. 2022


Úterý 1. 3. 2022

ČJ: PS 4/ 3 -na 2. 3. 2022


Pondělí 28. 2. 2022

ČJ: Čtecí list + naučit souhláskové skupiny – na 1. 3. 2022


Středa 16. 2. 2022

ČJ: Čtecí list – na 17. 2. 2022

M: Počítáme zpaměti 11 – na 17. 2. 2022


Úterý 15. 2. 2022

M: PL – na 16. 2. 2022


Pondělí 14. 2. 2022

ČJ: čtecí list – číst 3 x – na 15. 2. 2022

ČJ: Pracovní list – na 15. 2. 2022


Pátek 11. 2. 2022

ČJ: UČ 58/ 4 do sešitu – na13. 2. 2022

M: Počítáme zpaměti cv. 8 – na 13. 2. 2022

ČTENÍ: Pravidelné čtení a zápis do IK


Čtvrtek 10. 2. 2022

ČJ: UČ 55/ 6 do sešitu – na 11. 2. 2022

ČJ: Opakovat skupiny souhlásek – na 11. 2. 2022


Úterý 8. 2. 202

ČJ: Naučit zpaměti tvrdé, měkké a obojetné souhlásky – na 9. 2. 2022

M: Počítáme zpaměti str. 1 / 3 – na 9. 2. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 52, PS 40/ 2, 3

M: PS opakování číselná osa do 100, počítání po desítkách do 100

PRV: 44 + 45


Pondělí 7. 2. 2022

ČJ: Čtecí list + otázky – na 8. 2. 2022


Středa 2. 2. 2022

M: PL – na 3. 2. 2022

ČJ: PS 36 /3 – na 3. 2. 2022


Úterý 1. 2. 2022

ČJ: Čtecí list – čtení 3 x celé – na 2. 2. 2022

M: DÚ sešit – domácí – na 2. 2. 2022


Pondělí 31. 1. 2022

ČJ: PL – na 1. 2. 2022

M: PS 21/ 5 – na 1. 2. 2022

ČTENÍ: čtecí list – na 1. 2. 2022


Pátek 28. 1. 2022

PRV: PS 41 – celá – na 31. 1. 2022
ČJ: čtecí list – přečíst min. 3 x – na 31. 1. 2022
ČJ: PS 39 / 4 – na 31. 1. 2022

Pro nemocné:
ČJ: 
opakování samohlásky
opakování psaní u /ú /  ů. V učebně najdete dva pracovní listy
opakování dvojhlásky – didaktická hra – https://wordwall.net/cs/resource/25995673/dvojhl%C3%A1sky-2t%C5%99%C3%ADda

AJ: stále opakovat slovíčka – barvy, čísla, hračky, rodina, školní potřeby + PS 27 – doplnit a vybarvit 

PRV:
opakování zima  – PS 42 – celá


Čtvrtek 27. 1. 2022

ČJ: pracovní list na učebně  – psaní u/ ú / ů – na 28. 1. 2022
M: PS 20 / 3  – na 28. 1. 2022

Pro nemocné:
ČJ: 
opakování samohlásky – krátké a dlouhé
opakování psaní ú/ ů – UČ 51 /3
didaktická hra  – https://wordwall.net/cs/resource/9287658/hled%C3%A1me-dvojhl%C3%A1sky

M: 
opakování řada čísel

didaktická hra  https://wordwall.net/cs/resource/12170716/%C4%8D%C3%ADseln%C3%A1-%C5%99ada-0-100
PS  18 / 2 
PS 20 / 1, 2, 4 

ČTENÍ: 
čtecí list –  Jak šlo šídlo na houby – v učebně

PSANÍ:
pracovní list – písmenko z, ž – v učebně


Středa 26. 1. 2022

ČJ: PS 35/ 2 – na 27. 1. 2022

M: PS 17/ 4 – na 27. 1. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 50/ 3 + UČ 51  – ŽLUTÝ RÁMEČEK  PŘEČÍST – DVOJHLÁSKY  + UČ 51 / 2 
M: PS 17 / 2, 3  + PS 18 / 1 a + b 
ČTENÍ: čtecí list – Žabka Márinka (v učebně)


Úterý 25. 1. 2022

ČJ: PS 47 / 3 – na 26. 1. 2022

M: PS 16 / 2 – na 26. 1. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 48/ 1 – rodič diktuje slova jako diktát + opakování samohlásky +

UČ 50 – u / ú / ů – 50 / 3 ústně +

PS 34/ 1, 3

M: PS 16/ 1, 3, 5 + 17/ 1

PSANÍ: pracovní list na učebně – psaní L, D, Ď

ČTENÍ: čtecí list na učebně – Půlnoc v hračkářství


Pondělí 24. 1. 2022

ČJ: PS 35/ 6 – na 25. 1. 2022

M: PS 16/ 3 – na 25. 1. 2022


Pátek 21. 1. 2022

ČJ: DÚ v domácím sešitě – na 24. 1. 2022

PRV: PS 37/ celá stránka – na 24. 1. 2022

AJ: PS 18+20 + učit se barvy a hračky – na 28. 1. 2022

Pro nemocné:

AJ: PS 18, 19, 20 + učit se slovíčka

ČJ: samohlásky – krátké a dlouhé + ú/ ů

PRV: Zimní sporty PS 38


Čtvrtek 20. 1. 2022

M: PS 15/ 4 – na 21. 1. 2022


Středa 19. 1. 2022

ČJ: PS 33/ 3 – na 20. 1. 2022

ČTENÍ: čtecí list


Úterý 18. 1. 2022

ČJ: PS 32/ 3 – na 19. 1. 2022

MA: PS 13/ 4 – na 19. 1. 2022

ČTENÍ: čtecí list – přečíst 3 x – na 19. 1. 2022

Písemná práce z matematiky – 19. 1. 2022

Písemná práce z prvouky – 20. 1. 2022


Pondělí 17. 1. 2022

ČJ: PS 12/2 – na 18. 1. 2022


Pátek 14. 1. 2022

Příprava na písem. práci  – PRVOUKA, ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA – na 17. 1. 2022

AJ: učit se nová slovíčka – barvy a hračky – na 21. 1.

Opakovat na pololetní práci z ČJ: druhy vět, diktát, přepis / opis slov, slova protikladná, synonyma, slova lichotivá a hanlivá,  slova jednoznačná a mnohoznačná, slova nadřazená a podřazená.


Čtvrtek 13. 1. 2022

ČJ: PS 31/3 – na 14. 1. 2022

ČJ: UČ 44/8 diktuje rodič  – na 13. 1. 2022


Středa 12. 1. 2022

M: PS 4/3 – na 13. 1. 2022


Úterý 11. 1. 2022

M: PS 7/celá strana – na 12. 1. 2022

Pro nemocné:  

Na škol. emailu


Pondělí 10. 1. 2022

ČJ: PL – na 11. 1. 2022

MA: PL – na 11. 1. 2022

ČTENÍ: PL číst 3 x – na 11. 1. 2022


Pátek 7. 1. 2022

PRV: PS 31 – celá- na 10. 1. 2022

ČJ: PS 30/4 – NA 10. 1. 2022

ČJ: Opakování – druhy vět, slova protikladná, synonyma, mnohoznačná a jednoznačná, nadřazená a podřazená citově zabarvená – Příprava na pololetní písemnou práci

Pro nemocné:

Úkoly zadané v škol. emailu


Čtvrtek 6. 1. 2022

ČJ: Dom. úkol zadaný v sešitě – na 7. 1. 2022

ČTENÍ: Pracovní list – přečíst 3 x – na 7. 1. 2022

Pro nemocné:

Úkoly zadané v škol. emailu


Středa 5. 1. 2022

ČJ: čtecí list – na 6. 1. 2022

M: PS 3/1,2 – na 6. 1. 2022


Úterý 4. 1. 2022

ČJ: PS 28/3 – na 5. 1. 2022

M: PS 33/3 – na 5. 1. 2022

ČTENÍ: Pravidelně zapisovat do IK


Pondělí 3. 1. 2022

ČJ: PS 29/2- na 4. 1. 2022

M: PS 31/ 3 – na 4. 1. 2022

PRV: Naučit se datum svého narození a jména rodinných příslušníků – na 7. 1. 2022