8. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

7. 6. Pátek F: test – tepelné motory (parní, spalovací, další druhy)na 12. 6. 6. 6. Čtvrtek CH: Referátna 10. 6. 4. 6. Úterý ČJ: Připravím se na PP z ČJna 10. 6. 3. 6. Pondělí AJ: 4.PP celá 3. lekce – holiday, minulý čas was/were + zápor, pravidelná slovesa (s koncovkou -ed), nepravidelná slovesa (ve…

8. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 6. Pondělí AJ: opis slovíček 7. 6. Pátek F: test – tepelné motory (parní, spalovací, další druhy)na 12. 6. 6. 6. Čtvrtek CH: Referátna 10. 6. 4. 6. Úterý AJ: opakovat na 4. PP ČJ: Příprava na PPna 6. 4. 3. 6. Pondělí AJ: 4.PP celá 3. lekce – holiday, minulý čas was/were + zápor,…