ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Školní rok 2021/22

Projekt Christmas carol

Podzimní videokonference

Videokonference Halloween

Výlet na Klíny

Divadlo Rozmanitostí

Rýzmburk v Oseku

Můj první gól

The voices of spring 2019

Edubus 2019

Podkrušnohorské technické muzeum Kopisty

Noc s Andersenem 2019

Návštěva německé školy v Marienbergu

Týden podpory čtenářské gramotnosti

Poznávací stezka Most

Týden podpory čtenářské gramotnosti

Sportovní výlet – Meziboří 2019

Vánoční trhy 2018

Návštěva dětí ze ZŠ v Marienbergu 2018

Halloween 2018

Konference k 25. výročí založeni školy

Adaptační projektové dny

Tušimice 2017

Den zvířátek 2017

Modrý pochod 2017

Noc s Andersenem 2017

Obdržení statutu FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Noc s Andersenem 2016

Den našich miláčků 2016

Konference české dyslexie 2016

Den otevřených dveří 2016

Pozvánka na konferenci 2016

Jimlínské tvoření 2015

Vánoční dílna 1.A  2015

Mikuláš 2015

Sportovně branný týden

Projekt E-twinning

Divadelní čtení

Hodina hudební výchovy

Vysvědčení v jungle aréně

Noc s Andersenem

Pochod na Resll

Česko svítí modře

Děti s poruchou aktivity

Návštěva Švédsko

Den zvířátek

Mikuláš

Den psů a koček

Víkendové spaní

Plaveme na aquadromu

Halloween

Srovnávací testování

Městská knihovna

Náslechy studentů

ŠVP Plasy

zsdysmost © 2011 | Privacy policy