2. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

Pátek 27. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: Manu PS 9/ a/n, 2. sloup.

PRV: PS 50


Čtvrtek 26. ledna 2023

ČJ: Zadání v sešitě (Manu PS 9 /označené) -na 27. 1. 2023


Středa 25. ledna 2023

M: Zadání v sešitě (Manu a Kačka PS 18/ 4) – na 26. 1. 2023


Úterý 24. leden 2023

ČJ: Písanka 29/ K, Manu – procvičovat psaní na PC – na 25. 1. 2023

Pro nemocné:

M: Procvičování +/- do 7

ČJ: UČ 50/ 3, 4 ústně

ČT: Čítanka 31

PS: Písanka 29/ h


Pondělí 23. ledna 2023

M: Zadání v sešitě – na 24. 1. 2023

Pro nemocné:

ČJ: UČ 50/ 1, 2 – ústně, Manu číst libovolný text ze slabikáře

M: PS 13/ celé+ 17 / 1, Manu a Kačka – procvičovat +/ – do 7

PRV: UČ 40- 41 číst

PS: Písanka 30


Pátek 20. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: PS 33/3, 4

PRV: UČ 39, PS 47


Čtvrtek 19. ledna 2023

ČJ: UČ 48/ 3 (Manu procvičovat čtení) – na 20. 1. 2023

Pro nemocné:

M: PS 12 (Káťa procvičovat geometrii)

ČJ: UČ 48/ 4- 9 +49 /10 ústně

ČT: Čítanka 30/ 9,10

PS: Písanka 28/ J


DNE 18. 1. 2023 BUDOU PROBÍHAT TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17 HOD.

Středa 18. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: PS 33/ 1, 2 – ústně

M: PS 10+ 11

(Káťa – procvičovat +/- do 7


Úterý 17. ledna 2023

ČJ: UČ 43/ 1 – na 18. 1. 2023

Pro nemocné:

ČJ: UČ 48/ 1,2,3 – ústně, Procvičovat diktát slov

ČT: Čítanka 29

PS: Písanka 28 /I

Manu: ČJ: Procvičovat čtení, psaní slov na PC, M: Procvičovat +/- do 7


Pondělí 16. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: UČ 47/ 3 (1 sloup.), 4

M: PS 8+ 9

PRV: UČ 38 – přečíst, PS 46


Pátek 13. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: UČ 46/ 4 + 47/ 1,2 + PS 32

PRV: UČ 37, PS 45

MG: PS 7/ 1, 2


Čtvrtek 12. ledna 2023

Pro nemocné:

M: PS 5 + 6/ 1, 2 ,3

ČJ: UČ 46/ 1, 2 ústně

ČT: Čítanka 28/ 2, 4

PS: Písanka 27


Středa 11. ledna 2023

Manu: ČJ: Procvičovat diktát slov na PC, M: procvičovat tvary číslic


Pondělí 9. ledna 2023

M: PS 2 díl – str. 1

PRV: UČ 36 – přečíst + PS 44


Pátek 6. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: UČ 44/5, 6, 7 – ÚSTNĚ, PS 30/ 4, 5, 6

PRV: UČ 32 – přečíst, PS 41- 42


Čtvrtek 5. ledna 2023

Pro nemocné:

MG: PS 64

ČJ: UČ 43/ 3, 4, PS 29/ 1, 2, 3

ČT: Čítanka 27

PS: Písanka 25

Manu: Procvičovat čtení a písmena, Procvičovat psaní číslic a +/ – do 7


Středa 4. ledna 2023

Pro nemocné:

ČJ: UČ 43/ 1, 2 – ústně, PS 28/ 3, 2

M: PS 62+ 63


Úterý 3. ledna 2023

Pro nemocné:

M: PS 60+ 62/ 1

ČJ: UČ 42/2, 4 – ústně

ČT: Čítanka 26

PS: Písanka 24


Dne 19. 12. a 20. 12. zkrácené vyučování do 11:35. Nebudou probíhat zájmové kroužky.

Ředitelské volno – 21. a 22. 12. 2022


Pondělí 19. prosince 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 42/ 1 – ústně, PS 28/ 1

M: PS 59

PRV: UČ 34+35, PS 39


Pátek 16. prosince 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat antonyma, synonyma a slova nadřazená – UČ 41 -ústně

PRV: UČ 32+ 33 + PS 38


Čtvrtek 15. prosince 2022

ČJ: PS 26/ 4 – na 16. 12. 2022

Pro nemocné:

MG: PS 55

ČJ: Procvičovat slova opačného významu, synonyma + PS 27/ 2, 3

ČT: Čítanka 25/ 5, 7. 8

PS: Písanka 23/ CH


Středa 14. prosince 2022

M: PS 58 /1 (Káťa PS 16/ 4 – na 15. 12. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat antonyma, synonyma, PS 26/ 1, 2 , 3

M: PS 57+ 58


Úterý 13. prosince 2022

ČJ: Zadání v domácím sešitě

Pro nemocné:

M: PS 56

ČJ: UČ 39/ 1, 2, 3, procvičovat druhy vět

ČT: Čítanka 24+ 25/ 4

PS: Písanka 23/ch


Pondělí 12. prosince 2022

M: PS 53/ 1 dopracovat (Káťa 14/ 3 – označeno – na 13. 12. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 37/ 5 + 38/4 + PS 25/ 3, 4

M: PS 53/ 1 + 53/ 2, 4

PRV: PS 36+ 37


Pátek 9. prosince 2022

PRV: Zopakovat UČ 31 + PS 34 +35 – na 12. 12. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 385/ 1, 2 ,3 +PS 25/ 1,2

PRV: UČ 31 přečíst + PS 34+35


Čtvrtek 8. prosince 2022

ČJ: UČ 37/ 4 – do domácího sešitu – na 9. 12. 2022

Pro nemocné:

M: PS 51

ČJ: UČ 37/ 3,4 +PS 24/ 2

ČT: Čítanka 23

PS: Písanka 22


Středa 7. prosince 2022

M: PS 50/ 3 žlutý a zelený sloupeček – napsat do domácího sešitu

Káťa – Zadáno v domácím sešitě – na 8. 12. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 24/ 1, 3, 4, Procvičovat druhy vět

M: PS 52


Úterý 6. prosince 2022

ČJ: UČ 36/ 2 a – na 7. 12. 2022

Pro nemocné:

M: PS 49/ 1, 2, 3 + 50/ 4

ČJ: UČ 36/ 3 ústně, UČ 97/ 1, 2 ústně

ČT: Čítanka 22/ 10, 11, 12

PS: Písanka 21/ č


Pondělí 5. prosince 2022

M: PS 48/ 2 – na 6. 12. 2022

Kačka: PS 9/ 1 – na 6. 12. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 36/ 1, 2 – ústně + PS 23/ 2, 3 ,1

M: PS 48/ 1,2 + 50/ 1,2

PRV: UČ 30 přečíst + PS 32+ 33


Pátek 2. prosince 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 35 ústně + PS 22

PRV: PS 30+ 31


Čtvrtek 1. prosince 2022

ČJ: Vypracovat PL – na 2. 12. 2022

Pro nemocné:

M: PS 47

ČJ: PS 21/ 3, 4 + UČ 34/ 7 – ústně

ČT: Čítanka 21/ 8 + 22/ 9

PS: Písanka 21/ c


Středa 30. listopadu 2022

M: PS 45/ 1 (Káťa PS 8/ 3) – na 1. 12. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 34/ 5, 6 – ústně, procvičovat druhy vět

M: PS 45 + 46


Úterý 29. listopadu 2022

ČJ: vypracovat PL číslo 1 – na 30.11.

Pro nemocné:

M: PS 43/1,2,3,4,5, PS 44/1,2

ČJ: PS 21/1,2

ČT/PS: čítanka 21/6,7, písanka 20


Pondělí 28. listopadu 2022

M: PS 42/ 2 (Káťa 7/ 3) – na 29. 11. 2022


Pátek 25. listopadu 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 32/ 1 -ústně + PS 20

PRV: UČ 27 +PS 28


Čtvrtek 24. listopadu 2022

ČJ: Zadání v sešitě – na 25. 11. 2022

Pro nemocné:

MG: Zopakovat druhy čar + body

ČJ: UČ 31/ 2,3

Čítanka: 20/ 2, 4, 5

PS: Písanka 19


Středa 23. listopadu 2022

ČJ: PS 19/1 – na 24. 11.

M: PS 41/4 (Káťa – PS 7/2) – na 24. 11.

Pro nemocné:

ČJ: UČ 30/ 1, 2 ústně, PS 18/ 2, 3

M: PS str. 40


Úterý 22. listopadu 2022

Pro nemocné:

M: PS 39/ celé

ČJ: PS 18/ 1, procvičovat řazení slov podle abecedy

ČT: Čítanka 20/ 1,2,3

PS: Písanka 18


Pondělí 21. listopadu 2022

M: PS 32/ modré a růžové – vypočítat do dom. seišitu

M: Káťa – vypracovat PL – na 22.11. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat druhy vět, UČ 28+ 29/ 2 – ústně

M: PS 38

PRV: UČ 25+ 26, PS 26


Středa 16. listopadu 2022

ČJ: procvičovat řazení slov podle abecedy – ústně – na 21. 11.

M: PS 32/4 – ústně – na 21. 11.

(Káťa – procvičovat +, – do 6 – ústně) – na 21. 11.

Pro nemocné:

ČJ: UČ 28/5, 6 ústně

Mg: PS 37, PS 32/ 4 ústně


Úterý 15. listopadu 2022

ČJ: Zadání v dom. sešitě

PS: Písanka 17


Pondělí 14. listopadu 2022

M: PS 34/ 1 – (Káťa PS 5/ 1- 1. sloup.) – na 15. 11. 2022

PRV: PS 26/ modré – na 21. 11. 2022


Pátek 11. listopadu 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat abecedu

PRV: Zopakovat UČ 16- 23 – PODZIM

MG: Procvičovat druhy čar PS 25


Čtvrtek 10. listopadu 2022

ČJ: UČ 26/ 8 – procvičit do dom. sešitu – na 11. 11. 2022

PRV: UČ zopakovat 26 -23 – na 11. 11. 2022

Pro nemocné:

M: PS 32/1, 2, 3 + 33

ČJ: UČ 26/ 5, 7 -ústně

ČT: Čítanka 18 +19/ 11

PS: Písanka 26/ o


Středa 9. listopadu 2022

M: PS 31/ 1 – na 10. 11. 2022

Manu a Káťa – M PS 5/ 2 – na 10. 11. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 25/ 3 – ústně, Procvičovat řazení slov podle abecedy

M: PS 31/ 1, 2, 3


Úterý 8. listopadu 2022

ČJ: PS 16 / 2 + PL – označeno – na 9 .11. 2022

Manu: ČJ PS 17 /označené

Pro nemocná:

M: PS 30 / 1, 2, 3, 4

ČJ: PS 16/ 1, 3

ČT: Čítanka 17

PS: Písanka 16 a


Pondělí 7. listopadu 2022

M: PS 28/ 1 – označené – napsat do DS – na 8. 11. 2022

MANU: PS 2/ 3 na 8. 11. 2022

PRV: Procvičovat UČ 16 – 23 – na 11. 11. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 24 přečíst

M: PS 28/ 2, 3 + 29/ 1 ,2, 3 (Káťa PS 2)

PRV: 24+ 25


Pátek 4. listopadu 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat řazení slov podle abecedy

PRV: UČ 23 + PS 23

Manu: ČJ: Slabikář 23, PRV: PS 23


Čtvrtek 3. listopadu 2022

ČJ: Vypracovat PL -označené – vloženo do PS – na 4. 11. 2022

Pro nemocné:

M: PS 25/ 1, 2, 3, 5

ČJ: PS 15/ 3, 4, Procvičovat řazení slov

ČT: Čítanka 16

PS: Písanka15

Manu: M – Procvičovat +, – do 6, ČJ: Slabikář 49


Středa 2. listopadu 2022

M: PS 27/ 3 (MANU A KÁŤA PS 2/ 1) – na 3. 11. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 15 /1 ,2

M: PS 27


Úterý 1. listopadu 2022

ČJ: Zadání v sešitě (Manu slabikář 47/ označené) – na 2. 11. 2022

Pro nemocné:

M: PS 26

ČJ: UČ 23/ 1, 2 ústně, Procvičovat řazení podle abecedy

ČT: Čítanka 15


Pondělí 31. října 2022

M: Zadání v sešitě (Manu PS 53/ 1) – na 1. 11. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat abecedu

M: Procvičovat +, – do 20

PRV: UČ 20+ 21+ 22 – pročíst, PS 22


Úterý 25. října 2022

Na prázdniny:

M: PS 22/ 4 – procvičovat ústně

ČJ: Procvičovat řazení slov podle abecedy – ústně

Pro nemocné:

M: PS 24


Pondělí 24. října 2022

M: PS 22/ označené ( napsat do dom. sešitu ) – 25. 10.

Manu: PS 50/ 1 – 25. 10.

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat řazení slov podle abecedy, UČ str. 22/1

M: PS 22+23

Káťa – procvičovat +, – do 5

PRV: UČ 18 + 19 – přečíst, PS 15


Pátek 21. října 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ str. 21/ 1, 2, 3 – ústně, PS str. 14

PRV: UČ str. 16 – 17, PS str. 21


Čtvrtek 20. října 2022

ČJ: Zadání v sešitě – 21. 10.

Pro nemocné:

M: PS 8/3 ( Káťa + Manu PS 51 )

ČJ:PS 13/3 ( Manu Slabikář 45 )

ČT: Čítanka 14

PS: Písanka 14


Středa 19. října 2022

M: Zadání v sešitě – na 20. 10. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat řazení podle abecedy+ PS 11/ 3 + str.12 (Manu – Slabikář 44)

M: PS 21 (Kačka a Manu PS 50)

ČT: Číst libovolný text


Úterý 18. října 2022

ČJ: PS 13/ 4 (A, B, C) (Manu PS 43 /označené) – na 19. 10. 2022

Pro nemocné:

M: PS 20 (Kačka PS 49)

ČJ: Procvičovat řazení slov dle abecedy, UČ 19/ 1, 2 ústně

ČT: Čítanka 13, Písanka 13


Pondělí 17. října 2022

M: Zadání v sešitě – na 18. 10. 2022

Káťa a Manu – PS 48/ 4 – na 18. 10. 2022


Čtvrtek 13. října 2022

ČJ: PL cv. 3 – na 14. 10. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat řazení slov podle abecedy


Středa 12. října 2022

M: Zadání v sešitě (Manu PL) – na 13. 10. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 10

M: PS 18


Úterý 11. října 2022

ČJ: Zadání v sešitě (Manu PS 39/označené) – na 12. 10. 2022

Pro nemocné:

M: PS 17

ČJ: UČ 15/ 1 – ústně + 14/8 B – na papír

ČT/PS – Čítanka str. 12


Pondělí 10. října 2022

M: Zadání v sešitě (Manu PL v PS) (Kačka – zadání v sešitě) – na 11. 10. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat abecedu a řazení slov podle abecedy – procvičovat na www.skolakov.cz

M: PS 16

PRV: UČ 10-12 – číst + PS 19


Pátek 7. října 2022

ČJ – procvičovat abecedu A-Ž -na 10. 10.


Čtvrtek 5. října 2022

M: Zadání v domácím sešitě – na 7. 10. 2022


Úterý 4. října 2022

ČJ: PS 9/ 3, 4 (Manu – Slabikář 31 /označené) – na 6. 10. 2022


Pondělí 3. října 2022

M: PL (Káťa PS 41/ 2) – na 4. 10. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 9/ 1, 2 (Manu Slabikář 32)

M: PS 13 (Manu 45)

PRV: PS 14


Pátek 30. září 2022

ČJ: Procvičovat abecedu A- Ž – na 3. 10. 2022

Pro nemocné:

PRV: PS 12+ 13

ČJ: PS 14


Čtvrtek 29. září 2022

ČJ: Písanka 9 – na 30. 9. 2022

Pro nemocné:

M: PS 39

ČJ: PS 13

PS: Procvičovat diktát slov na PC


Od 3. října 2022 budou probíhat zájmové kroužky.

Úterý 27. září 2022

ČJ: Zadání v domácím sešitě *zapiš 5 dívčích a 5 chlapeckých jmen – na 29. 9. 2022

Pro nemocné:

M: PS 37 / celé (Manu a Káťa)

ČJ: Procvičovat abecedu A-W + PS 8/1,2,3,4 (Manu – Slabikář 31)

ČT: Jsem čtenář 8/1,2

PS: Písanka 7


Pondělí 26. září 2022

M: Zadání v dom. sešitě (Manu PS 36/ 3) – na 27. 9. 2022

Pro nemocné:

M: PS 36/ celé

ČJ: Procvičovat abecedu A – Ť, UČ 12/ 2, 3 – ústně, procvičovat psaní jmen

PRV: PS 11, UČ 7 přečíst


Pátek 23. září 2022

ČJ: Procvičovat abecedu A- Š – na 26. 9. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 9- pozdrav ústně, PS 7/1, 2

PRV: UČ 6, PS 10

MANU: ČJ – PS 11


Čtvrtek 22. září 2022

ČJ: PS Písanky 6 – na 23. 9. 2022

Pro nemocné:

MG: PS 7/ 1,2,3, Procvičovat geometrické tvary

ČJ: Procvičovat abecedu A-Ř, PS 7/ 6,7

ČT: str. 7

PS: Písanka str. 5


Středa 21. září 2022

M: Vypracovat PL – rozklad čísel – na 22. 9. 2022

M: PS 41/2 (Manu)

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat abecedu A -Q + PS 6/ 4, 5

M: PS 7/ 4, 5, 6

M: PS 34+ 35 (Káťa)


Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.


Úterý 20. září 2022

ČJ: PS 6/ 1, 2 (Manu PS 8 / označené) – na 21. 9. 2022

Pro nemocné:

M: PS 6/ 1,2,3,4 (Káťa PS 3/ 1, 2

ČJ: Procvičovat abecedu A- P + UČ 9/ 5 ústně, Procvičovat psaní jmen

ČT/PS: Jsem čtenář 6, Písanka 4


Pondělí 17. září 2022

M: PS 5/ 1 ( Káťa PS 31/ 5) (Manu PS 21/ 5 napsat do PC)

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat abecedu A- Ň, UČ 8/ 1, 2 ,3, procvičovat psaní jmen

M: PS 5/ 2,3,4,5 (Káťa 32)

PRV: PS 9


Pátek 16. září 2022

ČJ: procvičovat abecedu A-N – 17. 9.

Pro nemocné:

ČJ: UČ 7/1 ústně

Manu Slabikář str. 17

PRV: PS str. 6, 7


Čtvrtek 15. září 2022

ČJ: PS 5/ 2, 3

Manu ČJ: PS 7/ MODRÝ TROJÚHELNÍK

Pro nemocné:

M: PS 8/ 1, 2 (Manu PS 5)

ČJ: Jsem čtenář 1 str. 5

PS: Písanka 3Středa 14. září 2022

M: Zadáno v domácím sešitě (Manu zadání v notebooku) – na 15. 9. 2022

Pro nemocné:

ČJ: UČ 7/ 1, 2- ústně, Procvičovat abecedu A-L

M: PS 4


Úterý 13. září 2022

Pro nemocné:

M: Procvičovat +,- do 20 – ústně

ČJ: UČ 6/ 5 – ústně + PS 5/1 +1 sloh

ČT: Jsem čtenář str. 4


Pondělí 12. září 2022

M: PS 4/ 1 (Manu a Kačka PS 26/ 3) – na 13. 9. 2022

Pro nemocné:

ČJ: Procvičovat abecedu a- ch + UČ 6 /3, 4 ústně

M: PS 3/ 2, 3, 4, 5 + 4/ 1

PRV: PS 6, 7, 8 + UČ 5


Pátek 9. září 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 4

PRV: UČ 4 – přečíst + PS 4


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


Čtvrtek 9. 6. 2022

M: PS 5/ 2 – na 10. 6. 2022

Pro LMP: Úkol v modrém sešitě


Úterý 7. 6 . 2022

ČJ: UČ 91 / do sešitu D – na 8. 6. 2022


Pondělí 6. 6. 2022

ČJ: PS 32/ 3 – na 7. 6. 2022

M: PS 3/ 3 – na 7. 6. 2022

pro LMP: PS 54


Pátek 3. 6. 2022

M: učit se násobilku dvou – na 6.6.


2. 6. Focení třídních kolektivů


Středa 25. 5. 2022

ČJ: PS 27/ 11 – na 26. 5. 2022


Pondělí 23. 5. 2022

M: PS 51/ 2, 4

Pro LMP: PS 52 – na 24. 5. 2022


Středa 18. 5. 2022

ČJ: PS 25/ 1 a,b,c – na 19. 5. 2022


Úterý 17. 5. 2022

M: PS 46/ 3 -na 19. 5. 2022

PRO LMP: M 50/ celá – na 19. 5. 2022


Pondělí 16. 5. 2022

ČJ: PL – na 17. 5. 2022

ČT: Čtecí list – na 19. 5. 2022


Čtvrtek 12. 5. 2022

ČJ: Písanka 24 / celá – na 13. 5. 2022


Středa 11. 5. 2022

ČJ: PS 20/ 4 – na 12. 4. 2022


Úterý 10. 5. 2022

M: PS 44/ 3 – na 12. 5. 2022

ČT: Čítanka – báseň str. 125 – na 19. 5. 2022


Pondělí 9. 5. 2022

ČJ: PL – na 10. 5. 2022


Čtvrtek 5. 5. 2022

M: PS 42/ 1, 2 – na 9. 5. 2022

PS: Písanka 22 – na 6. 5. 2022


Středa 4. 5. 2022

ČJ: PS 18/ 3 – na 5. 5. 2022


Úterý 3. 5. 2022

M: PS 40/ 5 – na 5. 5. 2022

pro LMP: PS 46/ dole – na 5. 5. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 17, 18 celé

M: PS 40, 42 celé

pro LMP: M 46


Pondělí 2. 5. 2022

ČJ: PS 16/ – na 3. 5. 2022


Čtvrtek 28. 4. 2022

M: Počítáme zpaměti – na 29. 4. 2022

PRV: PS 61 -na 3. 4. 2022


Středa 27. 4. 2022

ČJ: PS 15/ 2 – na 28. 4. 2022

AJ: PL vybarvit – na 4. 5. 2022


Úterý 26. 4. 2022

M: Úkol v modrém sešitě – na 28. 4. 2022

PRO LMP: PS 40 / dole – na 28. 4. 2022


Pondělí 25. 4. 2022

ČJ: Písanka 21 – označeno – na 26. 4. 2022


Čtvrtek 21. 4. 2022

ČJ: UČ 72/ 2 do sešitu – na 24. 4. 2022

PRV: PL květina, strom naučit se – na 26. 2. 2022


Středa 20. 4. 2022

ČJ: PS 13/ 3 – na 21. 4. 2022


Úterý 19. 4. 2022

M: PS 37/ 5 – na 20/ 4

LMP: M PS zaznačeno – na 20. 4. 2022


Pondělí 11. 4. 2022

ČJ: úkol v sešitě – d – na 14. 4. 2022


Pátek 8. 4. 2022

ČJ: PL – na 11. 4. 2022


Čtvrtek 7. 4. 2022

Pro LMP: Počítáme zpaměti 7/ 19 + 20

M: Počítáme zpaměti 6/ 21 + 22


Středa 6. 4. 2022

ČJ: PS 12 / 2 – na 7. 4. 2022


Úterý 5. 4. 2022

M: PS 32/ ponožka – na 7. 4. 2022

Pro LMP: PS 32/ – na 7. 4. 2022


Pondělí 4. 4. 2022

ČJ: Úkol v sešitě – d – na 5. 4. 2022


Čtvrtek 31. 3. 2022

ČJ: PS 11 / 1 b, c – na 4. 4. 2022

M: PS 28/ 2, 4 – na 4. 4. 2022

PRO LMP: M str. 30 – na 4. 4. 2022


Úterý 29. 3. 2022

ČJ: PS 10/ 2 – na 30. 3. 2022

ČTENÍ: Báseň – na 11. 4. 2022


Pondělí 28. 3. 2022

M: DÚ v m- sešitě – na 29. 3. 2022


Čtvrtek 24. 3. 2022

ČJ: PS 9/ 1 a + b – na 25. 3. 2022


Středa 23. 3. 2022

M: PS 25/ 5 + 26/ 1 – na 24. 3. 2022


Úterý 22. 3. 2022

ČJ: Úkol v ČJ domácím – na 23. 3. 2022

Pro nemocné::

ČJ: PS 7, 8, 9 cv. 1

M: PS 25, 26, 27

PRV: PS 54 + 55


Pondělí 21. 3. 2022

ČJ: Písanka 13 – na 22. 3. 2022

ČT: čtecí list – na 24. 3. 2022


Čtvrtek 17. 3. 2022

M: PS 24/2 – na 18. 3. 2022

pro LMP: PS 25


Středa 16. 3. 2022

ČJ: PL žluté desky – na 17. 3. 2022


Úterý 15. 3. 2022

M: PS 23/ 3 – na 16. 3. 2022

Pro LMP: PS 23 – na 16. 3. 2022


Pondělí 14. 3. 2022

ČJ: PS 5 / 1 – na 15. 3. 2022


Pátek 11. 3. 2022

MG: v sešitě – na 18. 3. 2022


Čtvrtek 10. 3. 2022

ČJ: PS str. 3/ 9 – 11. 3 .


Pátek 4. 3. 2022

ČJ: PS 49 / dovybarvit – na 7. 3. 2022


Čtvrtek 3. 3. 2022

ČJ: Písanka 8 – na 4. 3. 2022


Středa 2. 3. 2022

ČJ: PS 47 /3 – na 3.3. 2022


Úterý 1. 3. 2022

M: Poč. zpaměti 3/ 11, 12 – na 3. 3. 2022

pro LMP: PL – na 3. 3. 2022


Pondělí 28. 2. 2022

ČJ: PS str. 45/18 – 1. 3.


Středa 16. 2. 2022

HAJ: PS 43 – na 2. 3. 2022

ČJ: PS 42/ 5 – na 17. 2. 2022


Úterý 15. 2. 2022

M: PS 16/ 3 na 16. 3. 2022

M: pro LMP – PS 17 – na 16. 3. 2022


Pondělí 14. 2. 2022

ČJ: PS 41/ 2 – na 15. 2. 2022

PS: Písanka 6 – na 17. 2. 2022


Čtvrtek 10. 2. 2022

M: PS 16/ 1 – na 11. 2. 2022

M: pro LMP – PS 16 – na 11. 2. 2022


Středa 9. 2. 2022

ČJ: PS 38/ 1, 2 – na 10. 2.


Úterý 8. 2. 2022

M: Počítáme zpaměti

M: pro LMP počtářský list – na 10. 1. 2022

ČTENÍ: báseň 85 – na 17. 2. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 39

M: PS 15

PRV: PS 45


Pondělí 7. 2. 2022

ČJ: říkanka v souhláskách v PS

ČTENÍ: Čtecí list


Středa 2. 2. 2022

ČTENÍ: Písanka 2 – na 3. 2. 2022


Úterý 1. 2. 2022

M: PS 13/ 3, 4 – na 3. 2. 2022

pro LMP: PS 11 – na 3. 2. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 35

M: PS 13

PRV: PS 44


Pondělí 31. 1. 2022

ČJ: PS 35/ 2 – na 1. 2. 2022

ČTENÍ: čtecí list – na 3. 2. 2022


Čtvrtek 27. 1. 2022

M: PS 12 / 3 – na 31. 1. 2022

pro LMP: PS str. 9 – na 31. 1. 2022


Středa 26. 1. 2022

HAJ: PS 30 – na 2. 2. 2022

ČJ: PS 34/ 3 – na 27. 1. 2022


Úterý 25. 1. 2022

M: PS 10 / 2 b – na 26. 1. 2022

PRO LMP: M: PS 5 – zeleně označeno – na 26. 1. 2022

Pro nemocné:

ČJ: PS 34 / celá

M: PS 10, 11

PRV: PS 42


Čtvrtek 20. 1. 2022

ČJ: PS 33/ 3 – na 21. 1. 2022


Úterý 18. 1. 2022

M: PS 9/ 2 – na 19. 1. 2022

pro LMP: M: PS 5 – na 19. 1. 2022


Pondělí 17. 1. 2022

ČJ: PS 32/ 4 – na 18. 1. 2022


Čtvrtek 13.1.2022

M: PS 9/1 – na 14.1.2022

pro LMP: PS 4/2 – na 14.1.2022


Středa 12.1.2022

ČJ: Úkol v sešitě ČJ -D – na 13.1.2022


Úterý 11.1.2022

M: PS 6/2,3

M: LMP – úkol v domácím sešitě – na 13.1.2022

PRV: naučit rodina – na 13.1.2022


Pondělí 10.1.2022

ČJ: PS 30 / 5 – na 11.1.2022


Čtvrtek 6. 1. 2022

M: PS 1 – dole – na 7. 1. 2022

ČTENÍ: čtecí list – na 10. 1. 2022

LMP: M: PS 2 – na 7. 1. 2022


Středa 5. 1. 2022

ČJ: PL – na 6. 1. 2022


Úterý 4. 1. 2022

ČJ: PS 28/2 – na 5. 1. 2022

PRV: PS 35/ dole – na 6. 1. 2022