EXPERTNÍ PODPORA

Neurovývojová stimulace (NVS)

Neurovývojová stimulace (NVS) je speciální program, který se snaží inhybovat – potlačit – primární reflexy, které z různých důvodů u jedince nevymizely a způsobují obtíže v různých oblastech jak u dětí, tak u dospělých (u dětí např. dyslexie, dyspraxie, ADHD, poruchy pozornosti, chování atd.

Více informací na: http://red-tulip.cz/

Biofeedback (BFB)

Biofeedback je procesem, ve kterém se učí trénovaný (dítě i dospělý), jak změnit své tělesné funkce ve prospěch svého zdraví.

Lékařské přístroje měří fyziologické hodnoty biologických funkcí mozku, srdce, dýchání, svalů, kožní teploty atd. Poskytují rychlý a stálý feedback (čili zpětnou vazbu) formou předávání informací o funkcích trénovanému.

Tato informace podporuje vznik žádoucích fyziologických změn v mysli, emocích a chování.
V procesu Biofeedback se cíleným opakováním tréninku změny umocňují a trénovaný již přístroje nepotřebuje.

Více informací na: https://www.eeginstitut.cz/#

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)

Metodu instrumentálního obohacování (FIE = Feuerstein Instrumental Enhancement) vyvinul profesor Reuven Feuerstein po 2. světové válce jako nástroj pomoci pro lidi, kteří kvůli konfliktu neměli příležitost rozvíjet své schopnosti. Ukázalo se, že metoda zprostředkovaného učení může být prospěšná i dětem s různými poruchami učení a chování, s autismem či s mentálním postižením, stejně jako dětem nadaným, lidem po úrazech hlavy, dospělým a seniorům.

Jádrem metody jsou pravidelná cvičení typu tužka – papír vedená lektorem, který učení
tzv. zprostředkovává: studentovi je průvodcem při zážitku objevování a analýze zadání, vymýšlení a volbě strategií, řešení úkolů a problémů a při reflexi postupu a výsledku.

Student tak sám objevuje, poznává, hledá řešení a následně se dívá z nadhledu zpět na své myšlení při celém procesu. Objevené zákonitosti pak spolu s lektorem, případně i dalšími studenty, napojuje na vlastní zkušenosti a situace, které v životě zažívá.

Metoda je laskavá, nenásilná. Student není nijak nucen, na cvičení není žádný časový limit, když se nedaří, lze se kdykoliv vrátit a vymyslet jiný přístup. Mottem metody je: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“

Více informací na: https://www.atc-feuerstein.cz/

KuPOZ

KuPOZ je nápravný program pro rozvoj pozornosti a soustředění, určený dětem od 8 do 12 let. Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové
i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu
a tím k celkovému zlepšení školní práce. Proto je program zvláště vhodný pro děti s poruchami učení (Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie), s ADHD, ADD, pro děti neurotické, neklidné
a pomalé.

Více informací na: https://www.kuprog.cz/o-nas