6. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od nového roku 2022 probíhá opět pedagogická intervence každý týden.

6. ročník ST od 14hod.


27. 1. 2022 – čtvrtek

M: DÚ ve ŠS – na 28. 1.


25. 1. 2022 – úterý

AJ: učit se sloveso TO BE – oranžová tabulka ve ŠS + uč. 17/8 – věty převést do záporu do ŠS – na 28.1.


18. 1. 2022 – úterý

Z: připravit si informace na projekt


17. 1. 2022 – pondělí

M: DÚ ve ŠS – na 18. 1.


12. 1. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 43/1 – poslední čtyři řádky – na 17. 1.

AJ: 2. PP ( celá 1. lekce – pozdravy, pokyny, členy – a/-an, čísla, abeceda, množ. číslo, there is/are, lekce 2A státy, sloveso – to be) – na 18. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


7. 1. 2022 – pátek

AJ: učit se nová slovíčka 2A – na 11. 1.


5. 1. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 41/5 – na 10. 1.


3 .1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

F: uč. 42/1, 44/1 + 3 obrázky měřidel délky – na 10. 1.