6. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

23. 9. 2022 – pátek

F: zadání ve ŠS – 30. 9.

D: zadání ve ŠS – letopočty, naučit se na test – 30. 9.


20. 9. 2022 – úterý

ČJ: UČ 45/1 do dom. sešitu – 22. 9.

PŘ: test – vznik Země, organické a anorganické látky (bližší info v Učebně) – 27. 9.


16. 9. 2022 – pátek

F: UČ str. 7/ cv. 1, 2, 3 – 23. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

ČJ: opakovat pravopis – vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen – 20. 9.

M: DÚ ve ŠS – 16. 9.


12. 9. 2022 – pondělí

ČJlit: dočíst příběh Orfeus, čítanka str. 16 – 19. 9.

AJ: 4 věty v sešitě

M: DÚ ve ŠS -13. 9.


9. 9. 2022 – pátek

AJ: sloveso – být 5minutovka – 16. 9.


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


10. 6. 2022 – pátek

D: UČ str. 104 – 105 přečíst – 13. 6.


8. 6. 2022 – středa

AJ: 4. PP – celá 3. lekce My world – slovíčka, have/has got, sloveso to be, barvy, přídavná jména, zvířata, škola – na 15. 6.


3. 6. 2022 – pátek

M: 4. PP – 7.6.


1. 6. 2022 – čtvrtek

M: 4. písemná práce (temata v učebně a v sešitě) – 7. 6.


27. 5. 2022 – pátek

AJ: PS 26/2 – 3. 6.


26. 5. 2022 – čtvrtek

LS: dodělat PL v sešitě, test Literární druhy – 2. 6.


23. 5. 2022 – pondělí

F: UČ str. 103/ 4, 5, 6 – 6. 6.


20. 5. 2022 – pátek

D: zadán referát


18. 5. 2022 – středa

AJ: učit se slovíčka Pets – 20. 5.


9. 5. 2022 – pondělí

F: UČ str. 98/ cv. 1, 2, 3, 4

test – elektrické veličiny, zdroje napětí – 16. 5.

M: test – těžnice, výšky a střední příčky trojúhelníku – 11. 5.


6. 5. 2022 – pátek

PŘ: členovci, korýši – test – 13. 5.

AJ: překlad vět v sešitě – 10. 5.


2. 5. 2022 – pondělí

F: zadání v sešitě – 9. 5.


29. 4. 2022 – pátek

AJ: učit se slovíčka – 4. 5.


27. 4. 2022 – středa

AJ: PS 23/4 přeložit věty do ŠS – 29. 4.


22. 4. 2022 – pátek

M: testík z geometrických značek – 25. 4.


20. 4. 2022 – středa

M: DÚ ve ŠS – 21. 4.


11. 4. 2022 – pondělí

F: test – atom, teplotní roztažnost, DÚ: pokuse difúze – 25. 4.

M: DÚ ve ŠS – 12. 4.


8. 4. 2022 – pátek

AJ: 3. PP – rodina, sloveso – to be, přivlastňovací zájmena, dny, Wh- otázky, sloveso – have got/has got, slovíčka – 22. 4.


6. 4. 2022 – středa

AJ: naučit se nová slovíčka – 8. 4.

Pro nemocné: slovíčka z UČEBNY opsat + učit se je, UČ str. 23/5 do ŠS


5. 4. 2022 – úterý

Z: v sešitě PL cv. 1

M: DÚ ve ŠS – 6. 4.


4. 4. 2022 – pondělí

F: UČ 56/1, 2 – 11. 4.

ČJ: UČ str. 92/ 2, 6 vět do domácího sešitu – 6. 4.


30. 3. 2022 – středa

AJ: PL + učit se na testík – 5. 4.

M: DÚ ve ŠS – 6. 4.


28. 3. 2022 – pondělí

F: PL teplota – 4. 4.

test (hustota, čas, teplota) – 4. 4.

M: DÚ ve ŠS – 30. 3.


23. 3. 2022 – středa

AJ: testík sloveso – to be, i v záporu + rodina – 25. 3.


22. 3. 2022 – úterý

Z: vytvořit prezentaci v Power pointu, vysvětleno v sešitě vzadu – 25. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

F: 71/ 1, 3 – 28. 3.


18. 3. 2022 – pátek

AJ: učit se dny v týdnu + PS 16/3 (odpověz podle sebe) – 22. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

M: Učit se na zítřejší test – Dělitelnost – 18. 3.


14. 3. 2022 – pondělí

ČJ: PS 16/2 – 16. 3.

F: zadání v sešitě – 21. 3.


11. 3. 2022 – pátek

D: zopakovat si starověkou Indii a Čínu podle otázek v ŠS


10. 3. 2022 – čtvrtek

LS: vymyslet svůj vlastní slogan na téma – čtení, kniha, vymyslet báseň na libovolné téma i rozsah – 17. 3.


8. 3. 2022 – úterý

VZ: sport pro handicapované – vybrat 1 sport, popsat ho, název, pro koho je určený, stručná pravidla – vypracovat do školního sešitu – 15. 3.


4. 3. 2022 – pátek

: test – žahavci – 11. 3.


2. 3. 2022 – středa

AJ: testík – rodina, zájmena osobní + přivlastňovací – 4. 3.

ČJ: PS 13/3 – 4. 3.


28. 2. 2022 – pondělí

D: UČ str. 58/8- písemně do sešitu – 4. 3.


18. 2. 2022 – pátek

AJ: učit se rodinu, sloveso – to be, přivlastňovací zájmena (papírek nalepený ve ŠS) + PS 14/3 – na 1. 3.


14. 2. 2022 – pondělí

F: test Hmotnost + převody jednotek – 28. 2., DÚ zadání v sešitě

ČJ: UČ str. 56/2 a, b – na 15. 2.

M: DÚ ve ŠS – 15. 2.


11. 2. 2022 – pátek

AJ: učit se sloveso to be + zápor – 16. 2.


10. 2. 2022 – čtvrtek

ČJ sloh: popis pokoje – dodělat, napsat do slohového sešitu – 17. 2.

LS: PL v sešitě dodělat – na 17. 2.


9. 2. 2022 – středa

AJ: testík – sloveso – to be ( I am, you are,…) + zápor – na 11. 2.

M: DÚ ve ŠS – 10. 2.


7. 2. 2022 -pondělí

F: zadání ve ŠS + PL – na 14. 2.


1. 2. 2022 – úterý

AJ: Uč. 17/6 – přeložit věty ve ŠS + učit se sloveso TO BE

Pro Marušku, Honzu a Sašu – uč. 17/6 doplnit am, is nebo are – věty přepsat do sešitu + přeložit do češtiny

M: DÚ ve ŠS – 2. 2.


31. 1. 2022 – pondělí

ČJ: UČ str. 48/ c – 4 řádky – na 2. 2.


28. 1. 2022 – pátek

M: DÚ ve ŠS – na 31. 1.


27. 1. 2022 – čtvrtek

M: DÚ ve ŠS – na 28. 1.


25. 1. 2022 – úterý

AJ: učit se sloveso TO BE – oranžová tabulka ve ŠS + uč. 17/8 – věty převést do záporu do ŠS – na 28.1.


18. 1. 2022 – úterý

Z: připravit si informace na projekt


17. 1. 2022 – pondělí

M: DÚ ve ŠS – na 18. 1.


12. 1. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 43/1 – poslední čtyři řádky – na 17. 1.

AJ: 2. PP ( celá 1. lekce – pozdravy, pokyny, členy – a/-an, čísla, abeceda, množ. číslo, there is/are, lekce 2A státy, sloveso – to be) – na 18. 1.

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 19. 1.


7. 1. 2022 – pátek

AJ: učit se nová slovíčka 2A – na 11. 1.


5. 1. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 41/5 – na 10. 1.


3 .1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

F: uč. 42/1, 44/1 + 3 obrázky měřidel délky – na 10. 1.