Tutoři jednotlivých gramotností

1., 2. + 3. ročníky – Mgr. Lenka Jeřábková
4. + 5. ročníky – Mgr. Renata Lehmanová
Čtenářská gramotnost – Mgr. Jaroslava Rychlovská
Informační gramotnost – Mgr. Michaela Hofbauerová
Jazyková gramotnost – Mgr. Marie Hejčová
Přírodovědná gramotnost – Ing. Pavlína Větrovcová
Matematická gramotnost – Ing. Michaela Pfeiferová
Sociální gramotnost – Bc. Vladimíra Vlčková
Řečová výchova – Bc. Monika Nosková
Pohybová aktivita žáků – Bc. Monika Nosková
Výchovné činnosti, hudební činnosti – Mgr. Michaela Seidlová

Odpovědnost za odborné učebny

Učebna výpočetní techniky – Mgr. Anita Kubátová
Informační centrum – Mgr. Miroslava Puntová
Učebna ZA – Mgr. Anita Kubátová
Čtecí a jazyková laboratoř – Mgr. Marie Hejčová
Učebna fyziky a chemie – Ing. Michaela Pfeiferová
Učebna výtvarné výchovy – PhDr. Hana Ajmová
Učebna hudební výchovy – Mgr. Michaela Seidlová
Tělocvična a relaxační sál – Bc. Monika Nosková
Cvičná kuchyňka – Vendula Mušutová
Školní družina – Marta Skoková
Školní klub – Lucie Rybářová
Dílny – Milan Balog
Tkalcovský stav – PhDr. Hana Ajmová