Metodické kabinety

1., 2. + 3. ročníky – Mgr. Jeřábková
4. + 5. ročníky – Mgr. Lehmannová
Český jazyk a literatura – Mgr. Rychlovská
Cizí jazyky – Mgr. Hejčová
Řečová výchova – Bc. Nosková
Matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis – Ing. Větrovcová
Dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví – Mgr. Tykalová
Výchovné činnosti, hudební výchova – Mgr. Seidlová

Odpovědnost za odborné učebny

učebna výpočetní techniky – Mgr. Pohlová
informační centrum – Mgr. Puntová
čtecí a jazyková laboratoř – Mgr. Hejčová
fyziky, chemie – Ing. Větrovcová
výtvarné výchovy – PhDr. Ajmová
hudební výchovy – Mgr. Seidlová
tělocvična, relaxační sálek – Bc. Nosková
kuchyňka – V. Mušutová
školní družina – Marta Skoková
školní klub – P. Gábelová
dílny – Milan Balog
dílny, tkalcovský stav – PhDr. H. Ajmová