O NÁS

ZŠ profesora Zdeňka Matějčka získala své jméno se svolením manželky pana profesora Zdeňka Matějčka po roce 2004.  Pan profesor byl v naší škole několikrát na osobní návštěvě.

Naše škola pečuje zejména o žáky s problémy v učení, ADHD (https://adhd-add.webnode.cz/klasifikace-a-specifikace-adhd-a-add/), integruje také žáky s kombinovaným postižením nebo smyslovými vadami. Škola pracuje více než dvacet pět let.

Kapacita školy je 200 žáků. Vyučuje žáky od 1. do 9. ročníku, na škole pracuje školní družina i školní klub.  

Ve výchovně vzdělávacím procesu využívají speciální pedagogové rehabilitační, reedukační a relaxační prvky, strategii zprostředkovaného učení podle R. Feuersteina,  DOV (dílčí oslabení výkonu), KUPOZ (Kuncová – pozornost), biofeedback, prvky neuro-vývojové stimulace.

Škola je fakultní školou UJEP v Ústí nad Labem.

Škola má akreditaci vzdělávací instituce MŠMT ČR, působí jako metodické pracoviště pro učitele, student pedagogických fakult a střední pedagogické školy a  vyšší odborné školy a další odbornou veřejnost.

Vztahy ve škole charakterizuje logo školy: Tři kruhy stejné velikosti plovoucí na čtvrtém kruhu. Zákonný zástupce, dítě i učitel na jedné úrovni a mají k sobě stejně blízko.