7. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

23. 9. 2022 – pátek

D: učit se podle sešitu na PP – stěhování národů a Franské říše – 26. 9.

PŘ: paryby, strunatci – 30. 9.


22. 9. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat slovíčka Sporty ze ŠS


21. 9. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 17/ 2a, 3 řádky – 23. 9.


20. 9. 2022 – úterý

F: UČ str. 7/ 2, 3, test převody + fyzikální veličiny – 27. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

AJ: PL – dopsat email Anně – 19. 9.

M: HM str. 10/ cv. 3 – 16. 9.


13. 9. 2022 – úterý

F: převody jednotek v sešitě – na 20.9.


12. 9. 2022 – pondělí

AJ: PL slovíčka téma Školní potřeby naučit, test – 13. 9.


7. 9. 2022 – středa

M: pravidelně vždy ve čtvrtek písemný test

zítra test násobilka – 8. 9.

HM str. 2/cv. 2 – 9. 9.


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.


17. 6. 2022 – pátek

D: PL v sešitě – 22. 6.


16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


7. 6. 2022 – úterý

AJ: 4. PP, příprava ve ŠS – 15. 6.

opis slovíček 6D do slovníčku – 8. 6.


2. 6. 2022 – čtvrtek

M: PL cv. 5 – 6. 6.

4. PP – zadání v UČEBNĚ – 9. 6.


26. 5. 2022 – čtvrtek

F: PL cv. 1, 3 – 2. 6.


24. 5. 2022 – úterý

ČJ: naučit se tabulku větných členů ze ŠS – 27. 5.

AJ: dodělat věty PS 57/4 – 27. 5.


23. 5. 2022 – pondělí

PAJ: učit se slovíčka Holiday – 27. 5.


19. 5. 2022 – čtvrtek

M: dopracovat slovní úlohu na PL v sešitě, cv. 4


17. 5. 2022 – úterý

ČJ: rozbor věty do grafu – ,,Tatínek velmi rychle přečetl celou knihu.´´ – 20. 5.


16. 5. 2022 – pondělí

BS: zjistit a sepsat na volný papír informace o EU – 23. 5.


12. 5. 2022 – čtvrtek

F: test – páka, kladku, kladkostroj + výpočty -19. 5.


11. 5. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 99/ 1 – druhá půlka cvičení – 13. 5.


10. 5. 2022 – úterý

AJ: opsat slovíčka do slovníčku 6B – 11. 5.


6. 5. 2022 – pátek

PAJ: přeložit text v sešitě – 9. 5.


5. 5. 2022 – čtvrtek

F: UČ str. 55/ 2 – 12. 5.

M: PL v DS cv. 6, 7 – 9. 5.

VO: přinést aktuality za duben – 12. 5.


3. 5. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 94/ 1, 6 vět – 6. 5.


2. 5. 2022 – pondělí

Z: dodělat práci z hodiny – na příští hodinu

M: slovní úloha na procenta, PL třetí zadání – 3. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

F: HF 23/1 a – 5. 5.


26. 4. 2022 – úterý

AJ: dobrovolný DÚ nakreslit 2 – 3 členy rodiny nebo postavičky k popisu – 27. 4.


25. 4. 2022 – pondělí

PAJ: učit se slovíčka Škola – na 29.4.


21. 4. 2022 – čtvrtek

F: zadání v sešitě, př. 2 a 3 – 28. 4.


20. 4. 2022 – středa

M: do ŠS PL cv. 3b – 21. 4.

AJ: ve ŠS vzadu obrázek – 22. 4.


19. 4. 2022 – úterý

ČJ: samostatná příprava na čtvrtletní PP – 22. 4.


12. 4. 2022 – úterý

AJ: 3. PP ( 5. lekce a 6A, sloveso -can ) příprava ve ŠS – 19. 4.

Přinést zítra ČJ sešit školní !!!!!!


8. 4. 2022 – pátek

PAJ: dopsat 3 věty pod rozvrh v sešitě – na 11. 4.

Pro chybějící: nakreslit rozvrh hodin do sešitu – předměty rozepsat slovy anglicky a napsat 3 věty, co kdy máte (např. On Monday I have got Maths at nine o´clock. atd.)


7. 4. 2022 – čtvrtek

M: opakování na 3. PP, zadání a výukový materiál v UČEBNĚ


6. 4. 2022 – středa

AJ: napsat věty do ŠS vzadu, UČ str. 62/1 – 8. 4.


5. 4. 2022 – úterý

F: test Newtonovy zákony – 7. 4.

ČJ: zadání v domácím sešitě – 8. 4.


4. 4. 2022 – pondělí

M: 3. písemná práce – zadání v UČEBNĚ – 12. 4.


30. 3. 2022 – středa

AJ: opakovací test celá 5. lekce – 5. 4.


17. 3. 2022 – čtvrtek

M: PL cv. 3 – na 21.3.

F: HF 19/1, 2, 3 – 24. 3.


11. 3. 2022 – pátek

Z: vyhledávání informací (viz. výpisky v sešitě)

D: zopakovat si život na vesnici a ve městě v době vrcholného středověku


9. 3. 2022 – středa

D: PL v sešitě cv. 5 (vyplňovat tužkou, gumovacím perem) – 11. 3.

AJ: přepsat do slovníčku slovíčka 5C, PS str. 84 + naučit – 11. 3.


8. 3. 2022 – úterý

M: PL nalepen ve ŠS – 10. 3.


3. 3. 2022 – čtvrtek

VO: Kulturní život v Mostě, kulturní zařízení (aspoň 5, správné názvy) – 10. 3.


2. 3. 2022 – středa

AJ: opakovat si slovíčka nábytek, části domu, testík – 4. 3.

D: PL v sešitě


1. 3. 2022 – úterý

AJ: mapa bytu do ŠS dodělat – 2. 3.

PŘ: test plody – 4. 3.

ČJ: UČ 53/1 do sešitu – 4. 3.


28. 2. 2022 – pondělí

ČJ lit.: čítanka str. 150 – naučit báseň Píseň psů – 7. 3.

M: UČ str. 181/1c – 1. 3.


18. 2. 2022 – pátek

AJ: opis slovíček do slovníčku 5B + naučit – 1. 3.

PAJ: PL počasí – nakreslit ČR + symboly + 4 věty, jaké je počasí – na 28. 2.


17. 2. 2022 – čtvrtek

F: DÚ- zadání ve ŠS, test – třecí síla – na 3. 3.

M: UČ 180/8 E-L – na 28. 2.

ČJ: v sešitě SLOHU, napsat charakteristiku cv. 3 d – 4. 3.


15. 2. 2022 – úterý

AJ: vzadu ve ŠS, předložky místa – 18. 2.

ČJ: UČ 51/1c – na 18. 2.


14. 2. 2022 – pondělí

PAJ: testík počasí – na 18. 2.

ČJ lit.: čítanka str. 83+88 – odpovědět na úkoly na s. 88 + naučit se Středově. litaraturu – od Kosmy po Husitskou lit. – na 28.2.


11. 2. 2022 – pátek

ČJ: PL cv. 2 – 15. 2.


9. 2. 2022 – středa

AJ: opakovat slovíčka nábytek + předložky


8. 2. 2022 – úterý

AJ: předložky ve větě, test – 9. 2.


3. 2. 2022 – pátek

F: PL cv. 3 test – řešení sil – na 10. 2.


1. 2. 2022 – úterý

AJ: přepis slovíček 5A do slovníčku, opakovat slovíčka, bude testík – 8. 2.


31. 1. 2022 – pondělí

ČJ lit.: naučit se Středověkou literaturu po Konstantina a Metoděje – 7. 2.


21. 1. 2022 – pátek

ČJ: UČ 48/ 5a – na 25. 1.

PAJ: do SŠ vypsat typy domů z PL (8)+český překlad+učit se je (platí i pro nemocné) – na 24. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

F: F5, F6, F7, F8 stejného směru, F3, F4 opačného směru – na 27. 1.


18. 1. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček 5A do slovníčku – 21. 1.

M: připravit se na pol. písemnou práci (viz. PL) – 19. 1.


13. 1. 2022 – čtvrtek

Z: dodělat PL Karibské státy – na 17. 1.

F: grafické znázornění sil – na 20. 1.


11. 1. 2022 – úterý

M: 2. písemná práce- zadání v UČEBNĚ – 19. 1.

ČJ: PS str. 27/1 – na 14. 1.

AJ: 2. písemná práce (příprava ve škol. sešitě) – 14. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

M: str. 133/cv 4 c, d, dopracovat do ŠS – 11. 1.


7. 1. 2022 – pátek

AJ: opakovat slovíčka 4. lekce


6. 1. 2022 – středa

F: PL cv. 2, 3, 4 – na 13. 1.

     test – síla – na 13. 1.


5. 1. 2022 – středa 

M: UČ str. 127/ cv. 12, vypracovat do dom. sešitu – na 6. 1.


4. 1. 2022 – úterý

AJ: PS str. 37/6 ( poslední větu) – 5. 1. 2022

ČJ: PS 25/3 do sešitu DÚ – na 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka