7. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od nového roku 2022 probíhá opět pedagogická intervence každý týden.

7. ročník PO od 14hod.


21. 1. 2022 – pátek

ČJ: UČ 48/ 5a – na 25. 1.

PAJ: do SŠ vypsat typy domů z PL (8)+český překlad+učit se je (platí i pro nemocné) – na 24. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

F: F5, F6, F7, F8 stejného směru, F3, F4 opačného směru – na 27. 1.


18. 1. 2022 – úterý

AJ: opis slovíček 5A do slovníčku – 21. 1.

M: připravit se na pol. písemnou práci (viz. PL) – 19. 1.


13. 1. 2022 – čtvrtek

Z: dodělat PL Karibské státy – na 17. 1.

F: grafické znázornění sil – na 20. 1.


11. 1. 2022 – úterý

M: 2. písemná práce- zadání v UČEBNĚ – 19. 1.

ČJ: PS str. 27/1 – na 14. 1.

AJ: 2. písemná práce (příprava ve škol. sešitě) – 14. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

M: str. 133/cv 4 c, d, dopracovat do ŠS – 11. 1.


7. 1. 2022 – pátek

AJ: opakovat slovíčka 4. lekce


6. 1. 2022 – středa

F: PL cv. 2, 3, 4 – na 13. 1.

     test – síla – na 13. 1.


5. 1. 2022 – středa 

M: UČ str. 127/ cv. 12, vypracovat do dom. sešitu – na 6. 1.


4. 1. 2022 – úterý

AJ: PS str. 37/6 ( poslední větu) – 5. 1. 2022

ČJ: PS 25/3 do sešitu DÚ – na 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka