KLUB TYGŘÍK

Plán na rok 2023 / 2024

Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který bychom mohli v určitých situacích uplatňovat, je pouze potřeba navázat správný kontakt a překonat komunikační bariéru, jejíž příčinou je pervazivní vývojová porucha dítěte. Nejvíce důležité je však pomoci mu umět si cestu do společnosti alespoň zčásti najít sám.  

Cílem práce s autistickými dětmi je nabytí takových sil, jako má právě tygřík, učit je postarat se o sebe v mnohdy nepříznivém světě, naučit je bojovat o své místo a bránit se. Ne vždy je práce lehká, obzvlášť když si chce malý autista prosadit svou pravdu a nerozumí tomu, že my to vidíme jinak. Klub pro tyto děti a jejich rodiče proto nese název Tygřík.

Klub Tygřík vznikl pod záštitou občanského sdružení Dyscentrum. 

Hlavní cíle:

  • pomáhat rodičům s autistickými dětmi se vzdělávat v problematice
  • setkávat se s rodiči dětí stejného postižení
  • pomoci dětem nalézt snadnou cestu k integraci do společnosti pomocí výchovně vzdělávacích programů jako ke smysluplnému vyplnění volného času.      
  • Diskuzní besedy pod vedením odborníků pro rodiče dětí s PAS – setkávání rodičů
  • Vzdělávání rodinných příslušníků, pedagogických pracovníků i veřejnosti
  • Realizace volnočasových aktivit pro děti s PAS na základě zájmu jejich rodin a dostupných podpůrných prostředků
  • Zapojení širší rodiny dítěte do řad dobrovolníků, kteří se budou podílet na realizaci volnočasových aktivit
  • Lokální rozšíření působnosti a vyhledávání dětí s PAS z okolních měst, které jsou integrované na běžných základních školách
  • Podpora integrace dětí s PAS do společnosti (program setkávání se zdravými sourozenci a kamarády …)