DEVATENÁCTKA – online časopis

Školní časopis vytváří žáci 9. ročníků s pomocí paní učitelek.

Úvodník

Náš školní časopis „Devatenáctka“ byl vždy v papírové podobě, kdy jeden výtisk dostávala vždy každá třída. Ale doba pokročila a my chceme, abyste se k časopisu dostali všichni a i z domova. 🙂

Na co se můžete těšit?

Zajímavé články o aktuálních tématech
Soutěže
Ankety
Odkazy na zajímavé stránky
Tipy na filmy/knížky/akce v okolí
Rozhovory s paní učitelkami
Tvořivé návody


Vánoce v české literatuře – Jak popisují autoři nejkrásnější svátek roku?

Vánoce jsou spjaté s poetickým půvabem, pohádkami a dobou, kdy se shledáváme se svými blízkými. Vánoční atmosféra na nás působí svým specifickým kouzlem, které se promítá i do literatury. Vánoce se pojí s tradicemi, lidovými zvyky a narozením Jezulátka. Postupem času se původní náboženský význam a smysl Vánoc vytratil, avšak právě díky zachovaným literárním textům můžeme znovu proniknout do dob, kdy měly Vánoce a advent poněkud odlišný význam, než jaký známe dnes.

Kytice z pověstí národních – Štědrý den
Karel Jaromír Erben

Báseň se odehrává ve venkovském prostředí. Erben využívá spojení tohoto svátečního dne s pověrami a zvyky tehdejšího lidu. Dvě dívky, Hana a Marie, zatouží poznat svůj osud. Uvěří staré pověře, že kdo se na Štědrý den podívá do jezírka, spatří svou budoucnost. Vydají se společně k jezírku, a zatímco Hana vidí svého milého Václava a svatební den, Marie spatří rakev a pohřeb. Věštba se vyplní. Hana se provdá za Václava a nebohá Marie do roka zemře.

Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?
Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

Babička
Božena Němcová

Spisovatelka zde vylíčila život venkovského lidu první poloviny 19. století během čtyř ročních období, popisovala lidové zvyky, tradice a slavnosti, včetně prožívání Vánoc a adventu.
Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v myslivně i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na Štědrý den a Boží hod, jíst a pít dostal do sytosti, a kdyby nikdo nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí. Jakou radost měla ale tenkráte, když znenadání přišel před Štědrým dnem syn Kašpar a bratrův syn z Olešnice. Celého půl dne radostí plakala a přes chvíli od pečení vánoček odběhovala do sednice, kde příchozí mezi dětmi seděli, aby se na syna podívala, aby se bratrovce zeptala, co dělá ten nebo ta v Olešnici, a dětem opakovala nejednou: „Jak tuhle vidíte strejčka, tak byl v tváři také váš dědeček, jenže vzrůst po něm nemá.“ Děti prohlížely strejčky se všech stran, a velice se jim líbili, zvláště to, že mile na každou jejich otázku odpovídali.
Každý rok chtěly se děti postit, aby viděly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo, vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na Štědrý den štědře podělen byl kdekdo, drůbež a dobytek dostaly vánočky, a po večeři vzala babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku, hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čista a zdráva zůstala a země úrodná byla, všecky pak drobty sesbírajíc hodila „ohni“, aby „neškodil“.


Adventní kalendář

Pro otevření kalendáře klikni sem: https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/1060