7. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

23. 9. 2022 – pátek

D: učit se podle sešitu na PP – stěhování národů a Franské říše – 26. 9.


20. 9. 2022 – úterý

F: UČ str. 7/ 2, 3, test převody + fyzikální veličiny – 27. 9

ČJ: UČ 9/ cv. 5a do domácího sešitu – 22. 9.


19. 9. 2022 – pondělí

ČJ: přečíst příběh ,,O slepém Abdalláhovi´´ – 26. 9.

M: DÚ ve ŠS -20. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

ČJ: opakovat – vyjm. slova, slovní druhy, druhy pod. jmen – 20. 9.


13. 9. 2022 – úterý

F: převody jednotek v sešitě – na 20.9.


12. 9. 2022 – pondělí

ČJlit: dočíst příběh Gilgameš, čítanka str. 65 – 19. 9.

M: DÚ ve ŠS -13. 9


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.

16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


13. 6. 2022 – pondělí

Z: doplnit výpisky Rusko – 17. 6.


10. 6. 2022 – pátek

M: PL str. 46, změřit úhly ve čtyřúhelnících b, d, f – 13. 6.


8. 6. 2022 – středa

D: připravit se na otázky z učebnice str. 105/4, 5, 6


2. 6. 2022 – čtvrtek

AJ: zadání v UČEBNĚ – překlad vět – 3. 6.


1. 6. 2022 – čtvrtek

F: PL cv. 1, 3 – 2. 6.


24. 5. 2022 – úterý

ČJ: naučit se tabulku větných členů ze ŠS – 27. 5.


23. 5. 2022 – pondělí

M: 242/3 – výpočet pro naší třídu – 24. 5.

PAJ: učit se slovíčka Holiday – na 25. 5.17. 5. 2022 – úterý

ČJ: rozbor věty do grafu – ,,Tatínek velmi rychle přečetl celou knihu.´´ – 20. 5.


16. 5. 2022 – pondělí

PAJ: přeložit text v sešitě My house – 23. 5.


13. 5. 2022 – pátek

M: PL cv. 5 – 16. 5.


12. 5. 2022 – čtvrtek

F: test – páka, kladku, kladkostroj + výpočty -19. 5.


11. 5. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 99/ 1 – druhá půlka cvičení – 13. 5.

M: dopočítat PL č. 2 v sešitě – 13. 5.


10. 5. 2022 – úterý

M: UČ str. 238/ 3 do dom. sešitu – 11. 5.

AJ: slovní zásoba ,, English Across the Curriculum ´´ – 17. 5.


5. 5. 2022 – čtvrtek

F: UČ str. 55/ 2 – 12. 5.

AJ: slovní zásoba str. 84 ,,Culture´´ až po slovíčko – water – 10. 5.


4. 5. 2022 – středa

M: PL v sešitě – 6. 5.


3. 5. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 94/ 1, 6 vět – 6. 5.

AJ: vymyslet otázky na sloveso být a mít – 5. 5.


2. 5. 2022 – pondělí

Z: dodělat práci z hodiny – na příští hodinu


28. 4. 2022 – čtvrtek

F: HF 23/1 a – 5. 5.


26. 4. 2022 – úterý

AJ: PS 51/5 – 28. 4.


25. 4. 2022 – pondělí

Z: DÚ vygooglit, co to je Terakotová armáda – na 29.4.


21. 4. 2022 – čtvrtek

F: zadání v sešitě, př. 2 a 3 – 28. 4.


20. 4. 2022 – středa

PAJ: učit se slovíčka ŠKOLA – 25. 4.


19. 4. 2022 – úterý

ČJ: samostatná příprava na čtvrtletní PP – 22. 4.

M: zadání v sešitě – 20. 4.


5. 4. 2022 – úterý

F: test Newtonovy zákony – 7. 4.

ČJ: zadání v domácím sešitě – 8. 4.

M: UČ str. 200/ cv. 22, 24 – 6. 4.

AJ: další odstavec slovíček ( poslední je – wrong) – 12. 4.


28. 3. 2022 – pondělí

D: odpovědět na otázky z hodiny (na papírku)


25. 3. 2022 – pátek

M: UČ195/2 c – doplnit tabulku včetně výpočtů – 28. 3.

AJ: úkol v UČEBNĚ – zaslat ke kontrole – 29. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

Z: dodělat PL v sešitě (otázky) – 25. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

F: HF 19/1, 2, 3 – 24. 3.


15. 3. 2022 – úterý

AJ: PS 44/ 1b, 45/3 – 17. 3.


11. 3. 2022 – pátek

D: zopakovat si život na vesnici a ve městě v době vrcholného středověku


9. 3. 2022 – středa

D: PL v sešitě cv. 5 (vyplňovat tužkou, gumovacím perem) – 14. 3.


8. 3. 2022 – úterý

AJ: PS 43/6 – 10. 3.


4. 3. 2022 – pátek

AJ: popsat pokoj dle obrázku – 8. 3.


3. 3. 2022 – čtvrtek

AJ: PS 46/2 – 4. 3.

VO: Kulturní život v Mostě, kulturní zařízení (aspoň 5, správné názvy) – 10. 3.


2. 3. 2022 – středa

M: viz. zadání v sešitě – na 4. 3.


1. 3. 2022 – úterý

PŘ: test plody – 4. 3.

ČJ: UČ 53/1 do sešitu – 4. 3.


28. 2. 2022 – pondělí

ČJ lit.: čítanka str. 150 – naučit báseň Píseň psů – 7. 3.

PAJ: učit se čas/hodina – 7. 3.


18. 2. 2022 – pátek

Z: slepá mapa povrchu v sešitě, doplnit hory a nížiny – 28. 2.


17. 2. 2022 – čtvrtek

F: DÚ- zadání ve ŠS, test – třecí síla – na 3. 3.


16. 2. 2022 – středa

M: příklad č. 4 na PL v sešitě – na 18. 2.


15. 2. 2022 – úterý

ČJ: UČ 51/1c – na 18. 2.

AJ: dodělat PL – Rooms in the house – na 17. 2.


14. 2. 2022 – pondělí

PAJ: testík počasí – na 16. 2.

ČJ lit.: čítanka str. 83+88 – odpovědět na úkoly na s. 88 + naučit se Středově. litaraturu – od Kosmy po Husitskou lit. – na 28. 2.


11. 2. 2022 – pátek

ČJ: PL cv. 2 – 15. 2.


3. 2. 2022 – pátek

F: test – řešení sil – na 10. 2.


31. 1. 2022 – pondělí

ČJ lit.: naučit se Středověkou literaturu po Konstantina a Metoděje – 7. 2.


21. 1. 2022 – pátek

ČJ: UČ 48/ 5a – na 25. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

F: F5, F6, F7, F8 stejného směru, F3, F4 opačného směru – na 27. 1.


11. 1. 2022 – úterý

ČJ: PS str. 27/1 – na 14. 1.

AJ: dodělat cvičení, vyhledat podmět a přísudek, podmět nahradit správným zájmenem – 13. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

M: dorýsovat úhly, viz. zadání ve ŠS – 11. 1.


6. 1. 2022 – středa

F: PL cv. 2, 3, 4 – na 13. 1.

test – síla – na 13. 1.


4. 1. 2022 – úterý

ČJ: PS 25/3 do sešitu DÚ – na 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

Z: vypracovat pracovní list – na 7. 1.