7. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od nového roku 2022 probíhá opět pedagogická intervence každý týden.

7. ročník PO od 14hod.


21. 1. 2022 – pátek

ČJ: UČ 48/ 5a – na 25. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

F: F5, F6, F7, F8 stejného směru, F3, F4 opačného směru – na 27. 1.


11. 1. 2022 – úterý

ČJ: PS str. 27/1 – na 14. 1.

AJ: dodělat cvičení, vyhledat podmět a přísudek, podmět nahradit správným zájmenem – 13. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

M: dorýsovat úhly, viz. zadání ve ŠS – 11. 1.


6. 1. 2022 – středa

F: PL cv. 2, 3, 4 – na 13. 1.

test – síla – na 13. 1.


4. 1. 2022 – úterý

ČJ: PS 25/3 do sešitu DÚ – na 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

Z: vypracovat pracovní list – na 7. 1.