3. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

30. 11. Čtvrtek

ČJ – PL (pes) – dopracovat na 1. 12.

PRV – Zopakovat směrovou růžici (PS 22/a) na 1. 12.

Pro nemocné: 

ČJ – PS 29/4

Mg – UČ 14/žluté – přečíst + PS 9/1, 2

UČ 15/žluté – přečíst + PS 9/3


29. 11. Středa

M – Zadání v sešitě (Manu – PS 47/2 (2 sloupečky)  na 30. 11.

Pro nemocné: 

ČJ – PS 29/3

M – PS 17/4, 6

PRV – PS 23

PS – Písanka 19/ch + e


28. 11. Úterý

ČJ – UČ 36/6 (2 řádky)  na 29. 11.

AJ – Učit nová slovíčka (chybějící viz učebna) – test – nábytek  na 1. 12.

Pro nemocné: 

ČJ – PS 29/1, 2

M – PS 17/1, 6 (2 sloupečky), PS (2. ročník) 54/2, 3


24. 11. Pátek

M – Procvičovat násobilku 2 – 7  na 28. 11.

Pro nemocné: 

ČJ – Procvičovat VS po B

PRV – UČ 18 + 19 přečíst, PS str. 22


24. 11. Pátek

AJ – Procvičovat slovíčka – nábytek – test na 1. 12.


23. 11. Čtvrtek

ČJ – UČ 38/5 (2 řádky)  na 24. 11.


22. 11. Středa

M – UČ 18/3 a, b, c + 4 a, b , c  na 23. 11.


21. 11. Úterý

ČJ – Vypracovat PL na 22. 11.

AJ – v sešitě na 24. 11.


20. 11. Pondělí

M – PS (2. ročník) 50/4 na 21. 11.


16. 11. Čtvrtek

ČJ – PS 28/1 na 20. 11.

Pro nemocné: 

ČJ – PS 27/1, 28/2

Mg – PS 6/2 k, UČ 8/žluté – přečíst, PS 7

ČT/PS – Čítanka 38 – 39, Písanka 16


15. 11. Středa

M – PS 15/2 na 16. 11.

PŘN- Zopakovat – Půda na 16. 11.

Pro nemocné: 

ČJ – PS 27/1 (nahoře), 2 (dole)

M – PS 15/3, PS (2. roč.) 50/2, 3

ČT/PS – Čítanka 32 – 33, Písanka 15

PRV – UČ 16 + PS 20


14. 11 .Úterý

ČJ – PS 27/2 na 15. 11.

AJ – Učit číslovky

Pro nemocné: 

ČJ – PS 26/4, 1, 2, 3

M – PS (2. roč.) 49/ 2, 3

PS – Písanka 15


13. 11 Pondělí

Pro nemocné:

ČJ – PS 25/1, 2, 3

M – Uč. 29/žluté – přečíst
        PS 15/4
        PS (2. roč.) 48/4

PS – Písanka 14


10. 11. Pátek

M – Procvičovat nás. 7 na 13. 11.


9. 11. Čtvrtek

ČJ – Zadání v sešitě na 10. 11.

PRV – Zopakovat – UČ str. 14 na 10. 11.


8. 11. Středa

M – PS 14/2, (Káťa – zadání v sešitě, Manu – vypracovat PL/označené) na 9. 11.


7. 11. Úterý

PRV – Zopakovat UČ  13 na 8. 11.

Pro chybějící:

ČJ – UČ 33/6, 7 – ústně, PS 24/1

M – PS 14/3 (2 sloupečky), PS (2. ročník) 47/2 a 48/1


6. 11. Pondělí

M – PS (2. ročník) 46/4, Káťa – PL 11/3) na 7. 11.

AJ – test – slovíčka na 10. 11.

Pro chybějící:

ČJ – UČ 32/žluté, 3 – ústně

M – UČ 28/žluté, 1, 2 – ústně, PS 14/1, 4, PS (2. ročník) 46/3

PS – Písanka 12


! Dne 13. 11. od 17:00 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKY !


3. 11. Pátek

ČJ – Procvičovat vyjmenovaná slova po B na 6. 11.

M – Procvičovat násob. 2 – 6 na 6. 11.

AJ – DÚ v sešitě na 6. 11.

Pro chybějící:

PRV – PS str. 17


2. 11. Čtvrtek

M – PS (2. ročník) 44/2 – dokončit na 6. 11.

Pro chybějící:

ČJ – Procvičovat vyjmenovaná slova po B

Mg – UČ 6 – ústně, PS str. 5

ČT – Čítanka 28 – 29, Písanka 12/ v, V


1. 11. Středa

PRV – PS 17/zelené na 3. 11.

PŘN – Zopakovat – Vzduch na 2. 11.

Pro chybějící:

ČJ – Dopracovat celý PL, kde byl DÚ (křížovku nedělat)

M – PS 13/3, PS (2. roč.) 45/3 a 46/1

ČT – Čítanka 26 – 27, Písanka 11

PRV – UČ 13 – přečíst, PS 16


31. 10. Úterý

ČJ – Vypracovat PL (křížovka) na 1. 11.


30. 10. Pondělí

M – PS (2. ročník) 44/2 – označené na 31. 10.

AJ – PS 8/5


25. 10. Středa

ČJ – PS 22/2 – dopracovat na 30. 10.

M – Procvičovat násobilku 6 na 30. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 21/3

M – PS 12/4 (3 sloupečky)

PS – Písanka 10

ČT – Čítanka 24 + 25

PRV – UČ 12, PS 15


24. 10. Úterý

PS – Písanka str. 9 na 25. 10.

AJ – v sešitě na 30. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 21/2

M – PS 12/3, Naučit násobilku 6

PS – Písanka 10/n


23. 10. Pondělí

M – Zadání v sešitě na 24. 10.

AJ – učit průběžně slovíčka

Pro chybějící:

ČJ – UČ 28/ žluté – přečíst, PS 21/1

M – PS 12/1, 2


20. 10. Pátek

M – Procvičovat násob. 2-5
(Manu – Čt. → PL číst) na 23. 10.


19. 10. Čtvrtek

ČJ – UČ 18/18 na 20. 10.

(Manu – PL – číst) na 20. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 20/1

Mg – UČ 5 – přečíst, PS str. 4

PS – Písanka 9/ básnička (přepis)


18. 10. Středa

M – UČ 22/2 na 19. 10.

(Manu – PS 8/3, Káťa – PL/ označené) na 19. 10.

PRV – PS 13/ označeno na 20. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 19/4

M – UČ 22/2, 11/2 – ústně

PRV – UČ 10 – 11 – přečíst, PS 12

ČT – Čítanka 23

PS – Písanka 8


17. 10. Úterý

PS – Písanka 6/ označené na 18. 10.

AJ – DÚ v sešitě na 20. 10.

Pro chybějící:

ČJ – UČ 26/pařez + cv. 3 – ústně, PS 19/3, 5

M – PS 10/2, 4

PS – Písanka str. 7


16. 10. Pondělí

AJ – Učit se slovíčka – školní pomůcky

M – UČ 16/3 a, b, c + 4 a, b, c  (Káťa – PL – označené) na 17. 10.

Pro chybějící:

ČJ – UČ 26/1, 2 – ústně, PS 19/1, 2

M – UČ 10/2 a, c + 3 a, c, PS 8/1 (č.5), 2 (č.5), 9/1 (č.5) – pouze násobilku č. 5!

TT – UČ matematiky 24-25 – ústně, PS z matematiky 11


13. 10. Pátek

M – Procvičovat násobilku č. 5 na 16. 10.

Pro chybějící:

ČJ – UČ str. 25 – přečíst, PS str. 18


12. 10. Čtvrtek

ČJ – PL dopracovat na 13. 10.

PRV – Zopakovat UČ str. 8 + PS str. 8, 9 na 13. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 17 – celé

Mg – UČ 4 – přečíst, PS 3/ celé

PS – Písanka 6/i

ČT – Čítanka 21


11. 10. Středa

M – Zadání v sešitě na 12. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 15/4, 16 – celé

M – UČ 10/2, 3 – ústně, PS 10/1

PRV – PS 10 + 11

ČT – Čítanka 19 + 20


10. 10. Úterý

AJ – PS str. 4/4 na 13. 10.

ČJ – PS str. 15/1 na 11. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 15/2, 3

M – Procvičovat násob. 2, 3, 4


9. 10. Pondělí

AJ – test – čísla do 10 na 16. 10.

M – UČ 16/1 a, b, c + 2a, b, c (Manu – PS 8/1) na 10. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 14/celé

M – Káťa – procvičovat +/- do 10


6. 10. Pátek

M – Procvičit násobilku č. 4
na 9. 10.

Pro chybějící:

ČJ – Uč. 20/ přečíst
        PS 13

PRV – PS 9


5. 10. Čtvrtek

ČJ – uč. 17/12 (do „pohovka“) 
         Manu: PL – číst
na 6. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 13/ 16, 17

Mg – uč. 3/ 1, 3
          PS str. 2/ celé

PS – Písanka 4/b


4. 10. Středa

M – PS 7/1
      (Manu PL 59/2)
na 5. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 12/11, 12, 13, 14, 15

M – PS 7/1
     – procvičovat násob. 2, 3, 4

PRV – PS 8

ČT – Čítanka 13 – 15

PS – Písanka 4/b


3. 10. Úterý

ČJ – PS 11/9 do 4. 10.

AJ – PS 3/3 do 6. 10.

Pro chybějící:

ČJ – PS 11/6 – 10


2. 10. Pondělí

M – UČ 12/3 a, b, c

              12/4 a, b, c

(Manu – PL 17/1)

Pro chybějící:

ČJ – PS 10/2 – 5

M – PS 6/1, 2

(Káťa procvičovat +/- do 10)


27. 9. Středa

M – PS 5/6
       ( Kačenka – PL – označené)
      Procvičovat násobilku 2, 3

PS – Písanka str. 3 (označené) na 2. 10.

Pro chybějící:

ČJ- Uč. 14/7 – ústně

M – Uč. 11/1 – ústně

ČT – Čítanka str. 13 – 15

PS – Písanka str. 3 (básnička)

PRV – Uč. str. 8-9 – přečíst
            PS str. 7


26. 9. Úterý

ČJ – PS 8/4

Pro chybějící:

ČJ – PS 8/3 a 9/5

M – UČ 12/1, 2, 3, 4 – ústně

         UČ 10/1, 3 – procvičit ústně

AJ – v sešitě
na 2. 10.


25. 9. Pondělí

M – PS str. 6/2 (násob. 2, 3) na 26. 9.

Manu, Káťa – PL 17/1 na 26. 9.

Pro chybějící:

ČJ – PS 8/1, 2

M – PS 6/ 1 (násob. 3)

         PS 6/ 2 (násob. 0, 1)

         UČ 11/ 1 – ústně


22. 9. Pátek

M – Procvičit násobilku č. 3
do 25. 9.

Pro chybějící:

ČJ – Uč. 12 – přečíst

PRV – PS 6 (dokončit)


21. 9. Čtvrtek

ČJ – UČ 11/ 4 ( 10 slov) – a, b, c nedělat

Manu – PL – číst na 22. 9.

Pro chybějící:

ČJ – UČ 9/ 2 – ústně

Mg – PS 1/ celé

ČT – Čítanka str. 12

PS – Písanka str. 2


20. 9. Středa

M – PS 5/ 3 (2 sl.)

Káťa PL 8/1 (2 sl.)

Manu PS 7/1 na 21. 9.

Pro chybějící:

ČJ – PS 7/ 8 – procvičit na papír – 3 věty

M – PS 5/ 3 (2 sl.), 5/ 4

PRV – UČ str. 7 – přečíst + PS 6

ČT – Čítanka str. 8 – 12


18. 9. Pondělí

M – PS 4/ 1, 2, 3 (označené), Káťa zadání v sešitě do 19. 9.

Pro chybějící:

ČJ – PS 6/ 1, 2

M – PS 4/1 (1. sloupeček + 2. sl.)

PS 4/2 (1. a 3. sloupeček)

PS 4/3 (1. a 3. sloupeček)

AJ – test barvy (5. viz. sešit) na 22. 9.


15. 9. Pátek

M – Procvičit násobilku č. 2 (násobení + dělení)
do 18. 9.

AJ – Zopakovat barvy

Pro chybějící:

ČJ – Procvičovat psaní u, ú, ů

PRV – Uč. 7 – přečíst PS 6


14. 9. Čtvrtek

Pro chybějící:

ČJ – PS 4/4, 5/3, 4, 5

Mg – UČ str. 2 – přečíst

ČT – čítanka str. 7

PS – Písanka str. 1


13. 9. Středa

Pro chybějící:

ČJ – PS 5/1, 2

M – PS 2/5, 6 + 3/e

  • procvičovat násobilku č. 2

PRV – UČ str. 7, PS str. 5

ČT – čítanka str. 10-11

PS – Písanka str. 1


12. 9. Úterý

Pro chybějící:

ČJ – PS 4/2, 3

M – PS 2/3, 4 + 3/c, d

ČT – Čítanka str. 5

AJ – v sešitě na 15. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂