6. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

21. 5. Úterý

AJ: Opakovat barvy a příd. jména – uč. str. 31


20. 5. Pondělí

M: PL v ŠS
na 21. 5.
      Test – hmyz
na 27. 5.


13. 5. Pondělí

M: povrch a objem – TEST
na 17. 5.

ČJ: slovesa (PL) urči os., číslo, zp., čas
na 15. 5.

PŘ: PL v SŠ
na 20. 5.


7. 5. Úterý

AJ: opakovat slovíčka 3.A


6. 5. Pondělí

M: Vypočítej povrch a objem krychle 
        a=56 dm
na 7. 5.


25. 4. Čtvrtek

M: Nakresli krychli a stejnou barvou vybarvi dvojice protějších stěn
na 29. 9.


8. 4. Pondělí

PŘ: DÚ v SŠ 
na 15. 4. 
        Test – Měkkýši
na 15. 4. 


4. 4. Čtvrtek

M: 3. PP
na 12. 4.

AJ: 3. PP – příprava ve ŠS (to be, rodina, přivlastňovací zájmena, přítomný čas)
na 9. 4.


3. 4. Středa

ČJ: UČ str. 75/7 a – 8 vět do domácího sešitu
na 8. 4.


2. 4. Úterý

M: PL v SŠ
na 3. 4.

F: DÚ v sešitě
na 9. 4.


26. 3. Úterý

PŘ: PL v SŠ
na 8. 4. 


25. 3. Pondělí

ČJ: PL – koncovky příd. jmen
na 27. 3.


13. 3. Středa

ČJ: pravopisná cvičení PL – na 18.3.


12. 3. Úterý

AJ: test přivlastňovací pád ´s + přivlastňovací zájmena – na 15.3.


11. 3. Pondělí

PŘ: PL v SŠ na 18. 3.


29. 2. Čtvrtek

AJ: test – přivlastňovací zájmena, přivlastň. pád – ‚s
na 12. 3.


27. 2. Úterý

AJ: opakovat přivlastňovací zájm. ze ŠS

F: PL v SŠ
na 12. 3.


26. 2. Pondělí

PŘP: Přinést 10 obalů
na 11. 3.


22. 2. Čtvrtek

M: DÚ PL v sešitě
na 23. 2.


20. 2. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 21. 2.

F: DÚ v sešitě – změřit si teplotu + zapsat, ráno a večer
na 27. 2.


19. 2. Pondělí

ČJ: PS str. 10 – 3 řádky
na 21. 2.


16. 2. Pátek

VO: DÚ – zadáno v sešitě a na učebně
na 23. 2.


15. 2. Čtvrtek

AJ: opakovat slovíčka 2A, B

VZ: oprava testu – Pohyb
na 22. 2.


12. 2. Pondělí

M: DÚ v sešitě- (PL 10/a,b)
na 13. 2.


8. 2. Čtvrtek

M: Prostudovat znaky dělitelnosti čísel 4, 6, 7, 8, 9
na 9. 2.

VZ: test – co se děje při pohybu
na 15. 2.


7. 2. Středa

ČJ: uč. str. 53/5
na 12. 2. 


6. 2. Úterý

AJ: naučit zájmena ze škol. sešitu
na 8. 2.

F: DÚ v sešitě (převody jednotek objemu)
na 13. 2.


5. 2. Pondělí

ČJ: uč. str. 46/6 – 4 řádky
na 7. 2.

M: DÚ v sešitě
na 6. 2.


29. 1. Pondělí

M: DÚ v sešitě
na 30. 1.


22. 1. Pondělí

ČJ: uč. str. 45/2 – 10 vět
na 24. 1.


19. 1. Pátek

D: Zadání v sešitě, PL – doplnit
na 24. 1.


16. 1. Úterý

AJ: 2. PP – příprava ve ŠS
na 23. 1.


12. 1. Pátek

M: 2. PP
na 16. 1.

ČJ: Osnova k PP – vyjmenovaná slova
                               – slovní druhy
                               – párové souhlásky
                               – pravopis ě
                               – předpony s-/se, z-/ze
                               – předložky s/se, z/ze


11. 1. Čtvrtek

M: DÚ v sešitě
na 12. 1.


10.1. Středa

D: – PL cv. 4 – doplnit tajenku; PL cv. 7, 8, 9 na 12. 1.


5. 1. Pátek

AJ: – opis slovíček PS 81 – 2A ( státy) do slovníčku – na 9. 1.


4. 1. Čtvrtek

AJ: PS 11/4
na 5. 1.


15. 12. Pátek

VO: Aktuality za měsíc prosinec
na 12. 1.


14. 12. Čtvrtek

AJ: PS 11/4
na 15. 12.


6. 12. Středa

D: zadání v sešitě: Keltské zvyky
na 8. 12.

PŘ: test- buňka
na 11. 12.

M: Test – úhly
na 8. 12.

M: DÚ v sešitě
na 7. 12.


1.12. Pátek

AJ: PS 10/1
na 5. 12.


30. 11 .Čtvrtek

M: DÚ v sešitě
na 1. 12.


28. 11. Úterý

AJ: 1. PP (příprava ve ŠS)
na 30. 11.


24. 11. Pátek

D: Zjisti, co je MATRIARCHÁT a PATRIARCHÁT
na 29. 11.

VO: přinést aktuality za měsíc listopad
na 1. 12.

Z: PS, str. 9/3, 4
na 1. 12.


23. 11. Čtvrtek

VO: aktuality za měsíc listopad
na 1. 12.

M: DÚ v sešitě
na 24. 11.


21. 11. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 22. 11.

PŘ: PL v sešitě
na 24. 11.

ČJ: 1. PP (vyjmenovaná slova, slova opačného významu, u/ú/ů ve slovech, slovní druhy, párové souhlásky, slova příbuzná, znaménko za větou)
na 28. 11.

F: TEST – vzájemné působení těles + měření síly
     + procvičování (dobrovolné) v učebně
na 28. 11.

ČJ: Naučit se číst básně Vodník (označeno v čítance)
na 5. 12.


20. 11. Pondělí

ČJ: uč., str. 38/4a, do domácího sešitu
na 22. 11.


15. 11. Středa

M: PL v sešitě
na 16. 11.

D: Křížovka – nalepeno v sešitě
na 22. 11.


13. 11. Pondělí

ČJ: uč. str. 36/3, do domácího sešitu
na 15. 11.


3. 11. Pátek

VO: Můj režim dne (dle biorytmu v sešitě)
na 10. 11.

AJ: Opakovat členy a/an (viz. prac. list), doplňovací test
na 7. 11.

M: 1. PP
na 10. 11.

M: Přinést geo. pomůcky, PL v sešitě (DÚ)
na 6. 11.


25. 10. Středa

D: příprava na test – opakování: dělení dějin, pravěk
na 1. 11.


24. 10. Úterý

AJ: opravný test – pozdravy
na 31. 10.


23. 10. Pondělí

M:  DÚ v sešitě, případně v učebně
na 24. 10. 

PŘP: DÚ zadání v sešitě/v učebně
na 30. 10.


17. 10. Úterý

AJ: naučit se slovíčka 1A PS str. 80
        Test
na 20. 10.


16. 10. Pondělí

ČJ: uč. str. 45/4 – 3 řádky – do domácího sešitu
na 18. 10.

M: Test – desetinná čísla
na 20. 10.
      DÚ – zadáno v sešitě
na 17. 10.


11. 10. Středa

D: Určování století (zadání nalepeni v sešitě)
na 13. 10.


10. 10. Úterý

M: DÚ v sešitě
na 11. 10.

ČJ: uč. str. 19/7 – příprava na diktát
na 20. 10.

ČJ: Každý si vybere knihu, každý den číst (možno navštěvovat šk. knihovnu)


9. 10. Pondělí

PŘP – dodělat tabulku v sešitě
na 16. 10.


6. 10. Pátek

Z: dodělat tajenku v PS (str. 2/1)
na 13. 10.


5. 10. Čtvrtek

VZ: rodokmen
na 12. 10.

M: DÚ v sešitě
na 6. 10.

AJ: pro chybějící – opis slovíček do slovníčku (1A PS str. 80)

        pro všechny – naučit slovíčka 1A PS str. 80
na 10. 10.


3. 10. Úterý

F: příprava na test ( látky a tělesa + vlastnosti)
na 10. 10.

M: DÚ v sešitě
na 4. 10.


25. 9. Pondělí

M: PL v sešitě
na 26. 9.


19. 9. Úterý

F: Domácí pokus viz. sešit
na 26. 9.


18. 9. Pondělí

M: DÚ v sešitě
na 19.9. 


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂