6. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

23. 9. 2022 – pátek

F: zadání ve ŠS – 30. 9.


22. 9. 2022 – čtvrtek

M: zadáno v sešitě, pro chybějící žáky v UČEBNĚ

D: naučit se na PP podle sešitu – 27. 9.


21. 9. 2022 – středa

ČJ: UČ 45/1 do dom. sešitu – 29. 9.


20. 9. 2022 – úterý

D: zadáno ve ŠS – 22. 9.


16. 9. 2022 – pátek

F: UČ str. 7/ cv. 1, 2, 3 – 23. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

ČJ: opakovat pravopis – vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen – 20. 9.

M: opakovací test – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení (viz. procvičování ve škole a v UČEBNĚ)


14. 9. 2022 – středa

ČJ: PS str. 8/ 3 odstavec + PS obalit


13. 9. 2022 – úterý

ČJ: dočíst text Orfeus, čítanka str. 15 – 20. 9.


12. 9. 2022 – pondělí

AJ: 4 věty v sešitě


9. 9. 2022 – pátek

AJ: sloveso – být 5minutovka – 16. 9.


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.


20. 6. 2022 – pondělí

BS: dodělat měsíční sebehodnocení – 21. 6.


16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


14. 6. 2022 – úterý

ČJ: naučit se větné členy, zkratky – 16. 6.


10. 6. 2022 – pátek

ČJ: dopracovat PL, kdo nestihl – 14. 6.


6. 6. 2022 – pondělí

AJ: 4. PP, příprava ve ŠS (celá 3. lekce My world – slovíčka, have/has got, sloveso to be, barvy, přídavná jména, zvířata, škola) – 13. 6.


2. 6. 2022 – čtvrtek

AJ: PS 30/2 – 6. 6.

M: 4. PP – zadání v UČEBNĚ – 9. 6.


24. 5. 2022 – úterý

ČJ: příprava na PP ve ŠS

písemná práce – 2. 6.


23. 5. 2022 – pondělí

F: UČ str. 103/ 4, 5, 6 – 6. 6.


20. 5. 2022 – pátek

D: zadán referát

AJ: dopsat věty ve ŠS – 23. 5.


17. 5. 2022 – úterý

ČJ: naučit zkratky větných členů ( podmět, přísudek, předmět, přívlastek )


16. 5. 2022 – pondělí

AJ: naučit slovíčka 3A, 3B – 19. 5.

F: PL dodělat – 23. 5.


13. 5. 2022 – pátek

M: ŠS výpočet plochy kvádru – 16. 5.


10. 5. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 120/ 4, 3 řádky, označit předmět Pt – 12. 5.


9. 5. 2022 – pondělí

F: UČ str. 98/ cv. 1, 2, 3, 4

test – elektrické veličiny, zdroje napětí – 16. 5.

AJ: doplnit věty, ŠS vzadu – 12. 5.


6. 5. 2022 – pátek

PŘ: členovci, korýši – test – 13. 5.


3. 5. 2022 – úterý

ČJ: nalepen v sešitě, označit přívlastky – 5. 5.


2. 5. 2022 – pondělí

F: zadání v sešitě – 9. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

M: zadání trojúhelník – ve ŠS (těžnice určit pomocí kružítka),

instruktážní video v UČEBNĚ – 29. 4.

AJ: PS 22/3 dopsat věty – 29. 4.

Z: PL dodělat – 3. 5.

VO: aktuality – 4. 5.


22. 4. 2022 – pátek

M: do ŠS zadání v sešitě – 25. 4.

BS: znát datum narození a adresu – 25. 4.


20. 4. 2022 – středa

ČJ: UČ str. 114/ 1, 3 řádky, označit PO + PŘ – 21. 4.


11. 4. 2022 – pondělí

AJ: 3. PP, příprava ve ŠS – rodina, sloveso – to be, přivlastňovací zájmena, dny, Wh- otázky, sloveso – have got, slovíčka – 21. 4.

BS: dodělat PL Velikonoční tradice – 13. 4.

F: test – atom, teplotní roztažnost, DÚ: pokus difúze – 25. 4.


7. 4. 2022 – čtvrtek

M: opakování na 3. PP, zadání a výukový materiál v UČEBNĚ

AJ: opakovat dny v týdnu ( i psanou formu) + sloveso – to be


5. 4. 2022 – úterý

ČJ: příprava na PP – 7. 4.

Z: v sešitě PL cv. 1


4. 4. 2022 – pondělí

M: 3. písemná práce – zadání v UČEBNĚ – 12. 4.

F: UČ 56/ 1, 2 – 11. 4.

AJ: opakovat sloveso – to be, i zkrácený tvar


31. 3. 2022 – čtvrtek

ČJ: příprava na čtvrtletní práci, PP bude 7. 4.

M: opakovat konstrukci trojúhelníku, úhly, geometrické značky – rýsování konstrukce


30. 3. 2022 – středa

M: PL cv. 6 a 7 – 31. 3.


29. 3. 2022 – úterý

M: PL v sešitě, cv. 4 – 30. 3.


28. 3. 2022 – pondělí

BS: dodělat měsíční sebehodnocení (leden, únor, březen) + podpis rodičů – 31. 3.

F: PL teplota – 4. 4.

test (hustota, čas, teplota) – 4. 4.


25. 3. 2022 – pátek

M: PL vložen v sešitě cv. 4, 5 + podepsat a vrátit písemku – 28. 3.

D: dočíst str. 73-76, odpovědět na otázky 1 – 10 ústně – 30. 3.

AJ: opakovat slovní zásobu 2. lekce, ústní zkoušení – 28. 3.


23. 3. 2022 – středa

M: dopracovat nalepený PL v sešitě – 24. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

F: 71/ 1, 3 – 28. 3.


18. 3. 2022 – pátek

M: PL cv. 1 – 21. 3.

AJ: učit se dny v týdnu


17. 3. 2022 – čtvrtek

M: PL – 3 sloupečky – na 18.3.


15. 3. 2022 – úterý

Z: zadání v sešitě – 17. 3.


14. 3. 2022 – pondělí

F: zadání v sešitě – 21. 3.


11. 3. 2022 – pátek

VV, PČ: donést jehlu, nit, 2 knoflíky – 18. 3.

AJ: opakovat sloveso – to be (sloveso – být) – 14. 3.

D: zopakovat si starověkou Indii a Čínu podle otázek v ŠS


10. 3. 2022 – čtvrtek

LS: vymyslet svůj vlastní slogan na téma – čtení, kniha, vymyslet báseň na libovolné téma i rozsah – 15. 3.


9. 3. 2022 – středa

M: PL dodělat, 2 listy – 10. 3.


8. 3. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 115/ cv. 1, 3 řádky – podmět, přísudek – 10. 3.

Z: ve ŠS namalovat schéma sopky + naučit – 10. 3.

VZ: sport pro handicapované – vybrat 1 sport, popsat ho, název, pro koho je určený, stručná pravidla – vypracovat do školního sešitu – 15. 3.


4. 3. 2022 – pátek

M: UČ 141/4 do DS – na 7. 3.

: test – žahavci – 11. 3.


1. 3. 2022 – úterý

ČJ: str. 101/cv. 1, opsat a najít číslovky – 3. 3.


28. 2. 2022 – pondělí

AJ: pětiminutovka přivlastňovací zájmena + rodina – 3. 3.


18. 2. 2022 – pátek

M: UČ str. 134/ 1 – 1. 3.17. 2. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat přivlastňovací zájmena

Z: ve ŠS + vyhledávání na internetu – 1. 3.


15. 2. 2022 – úterý

ČJ: vytvořit 3 pyramidy, jedno-5 písmen na libovolné začáteční písmeno – na 17. 2.

D

DO

DÁL

DÍLO

DÍLEK

M: PL zadání v sešitě – na 16. 2.


14. 2. 2022 – pondělí

F: test Hmotnost + převody jednotek – 28. 2., DÚ zadání v sešitě

M: PL cv. 2 – nalepen ve ŠS, procvičit sudá a lichá čísla, násobilku – na 15. 2.


10. 2. 2022 – čtvrtek

M: PL cv. 4 – hvězdu překreslit do sešitu a změnit dle zadání – 11. 2.

AJ: opakovat přivlastňovací zájmena (ze ŠS)


8. 2. 2022 – úterý

ČJ: str. 97/ cv. 1 (3řádky) – na 10. 2.

M: PL ve ŠS cv. 2, př. 3, 4 + doplnit rýsovací potřeby (pravítka, kružítko s tuhou, ořezané tužky) – na 9. 2.


7. 2. 2022 -pondělí

F: zadání ve ŠS + PL – na 14. 2.


3. 2. 2022 – čtvrtek

AJ: opakovat slovíčka rodina – 10. 2.

M: PL cv. 4, 5 – na 7. 2.


1. 2. 2022 – úterý

ČJ: str. 93/ cv. 4 a, 3 řádky – 3. 2.


31. 1. 2022 – pondělí

M: PL – příklad A5, A6 do ŠS – 1. 2.


27. 1. 2022 – čtvrtek

M: zadání ve ŠS – na 28. 1.


18. 1. 2022 – úterý

ČJ: zopakovat pády – 21. 1.

Z: připravit si informace na projekt


17. 1. 2022 – pondělí

BS: podívat se na nezaměstnanost v Ústeckém kraji – 24. 1.


14. 4. 2022 – pátek

AJ: opakovat státy, země


10. 1. 2022 – pondělí

M: druhá písemná práce – na 20. 1. 

      zadání v UČEBNĚ 

AJ: opakovat státy, země


7. 1. 2022 – pátek

AJ: PS str. 10/3 – na 10. 1.


4. 1. 2022 – úterý

ČJ: DÚ č. 10 – str. 72/ cv. 5 c, 3 řádky – na 6. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

F: uč. 42/1, 44/1 + 3 obrázky měřidel délky – na 10.1.