6. A – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od nového roku 2022 probíhá opět pedagogická intervence každý týden.

6. ročník ST od 14hod.


27. 1. 2022 – čtvrtek

M: zadání ve ŠS – na 28. 1.


18. 1. 2022 – úterý

ČJ: zopakovat pády – 21. 1.

Z: připravit si informace na projekt


17. 1. 2022 – pondělí

BS: podívat se na nezaměstnanost v Ústeckém kraji – 24. 1.


14. 4. 2022 – pátek

AJ: opakovat státy, země


10. 1. 2022 – pondělí

M: druhá písemná práce – na 20. 1. 

      zadání v UČEBNĚ 

AJ: opakovat státy, země


7. 1. 2022 – pátek

AJ: PS str. 10/3 – na 10. 1.


4. 1. 2022 – úterý

ČJ: DÚ č. 10 – str. 72/ cv. 5 c, 3 řádky – na 6. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

F: uč. 42/1, 44/1 + 3 obrázky měřidel délky – na 10.1.