ZAKLADATELKA

PhDr. Hana Ajmová se pro školství narodila.

Již brzy po začátku své učitelské kariéry zaznamenala potřebu pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, která ji přivedla na myšlenku stvořit celý nový svět, který by se stal bezpečným místem pro takové děti, jejich rodiče a kantory.

V květnu roku 1992 se jí podařilo založit školu, která tyto podmínky splňovala. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě, na které ve funkci ředitelky plní své povinnosti již úctyhodných 30 let, je centrem metodické a poradenské činnosti. Během let škola dosáhla díky její usilovné práci vysoké prestiže nejen zde v ÚSTECKÉM KRAJI, ale i u odborné veřejnosti v zahraničí.

Od roku 2016 se tato škola stala FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU UJEP v ÚSTÍ NAD LABEM.

„Šťastný je, kdo seje a sází,

ačkoliv není jisto,

bude–li kdy sklízet“

A. L. Balling