8. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Od nového roku 2022 probíhá opět pedagogická intervence každý týden.

8. ročník ČT od 14hod.


25. 1. 2022 – úterý

 AJ: PS 14/1,2 + opakovat si slovíčka – na 27.1.


21. 1. 2022 – pátek

F: zadání v sešitě – na 25. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

Z: test Pardubický kraj – obsah testu nalepen v sešitě – 25. 1.

PŘ: zkoušení z kostí lidského těla, ukazovat na modelu kostry, další pondělky také zkoušení – od 24. 1.

ČJ: Recitace svých slok básně ,,Svatební košile“ – 3. 2.


19. 1. 2022 – středa

CH: dodělat PS, cvičení označené – 26. 1.


18. 1. 2022 – úterý

: PL v sešitě, cv. 5, 8, 11, 12, 13, 14 – 24. 1.

zkoušení Kosti – od 24. 1.


18. 1. 2022 – úterý

ČJ: koncovky podst. jmen, nalepeno v sešitě – na 19. 1.

: PL v sešitě, cv. 5, 8, 11, 12, 13, 14 – 24. 1.

zkoušení Kosti – od 24. 1.


13. 1. 2022 – čtvrtek

AJ: 2. PP – celá 1. lekce: číslovky řadové, měsíce, dny v týdnu, datumy, do/does, don´t/doesn´t, přítomný čas prostý, domácí práce + lekce 2A – zvířata (mláďata) – na 19.1.

F: zadání v sešitě – na 20.1

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 20. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

PŘ: minitestík kožní soustava – 17. 1.

ČJ: zájmena, najít zájmena a určit jejich druh, v sešitě DÚ- na 12. 1.


7. 1. 2022 – pátek

PAJ: test slovíčka OBLEČENÍ – na 10. 1.

CH: příprava na test PSP, kovy, nekovy – na 12. 1.


6. 1. 2022 – středa

AJ: UČ 15/5 do ŠS – na 11. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát ( jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.


4. 1. 2022 – úterý

PŘ: dokreslit obrázek str. 106 – kůže

ČJ: PL cv. 2/ a, b, c – na 5. 1. 

AJ: zkoušení slovíček lekce 1D – na 6. 1.

M: DÚ ve škol. sešitě- na 6. 1.

F: DÚ pokusy – na 11. 1.

     test – atmosférický tlak – na 11. 1. 

D: naučit na test České stavovské povstání – 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

CH: dopsat látku do ŠS – kovy + prvky – test – na 5.1.