8. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na možnost zhlédnutí dokumentu ČT vysílaného u příležitosti 100. výročí od narození prof. Zdeňka Matějčka. Dokument „Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka“ bude vysílán na ČT2 dne 27. 9. 2022 (úterý) od 21:45 hod.

22. 9. 2022 – čtvrtek

AJ: PS str. 7/ 5 – 23. 9.

CH: naučit se 10 prvků vybarvených ve ŠS – 27. 9.


21. 9. 2022 – středa

Z: vyplnit kraje na slepé mapě v sešitě – 27. 9.


20. 9. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 45/4, 10 podst. jmen, určit pád a vzor – 23. 9.


19. 9. 2022 – pondělí

F: test – tlak v kapalinách, Pascalův a Archimédův zákon – 26. 9.

AJ: slovní zásoba (viz PS) – 26. 9.


15. 9. 2022 – čtvrtek

CH: naučit se prvních 5 prvků vybarvených ve ŠS – 20. 9.

M: zadáno ve ŠS – 19. 9.

PAJ: PL v UČEBNĚ ( Juhoš, Hlubocký, Hejnal ) odeslat emailem ke kontrole – 16. 9.


13. 9. 2022 – úterý

AJ: slovní zásoba (do throw) – 19. 9.

ČJ: UČ 45/ 3 – 3 řádky – na 16. 9. 2022


Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Dne 2. 9. prosíme o donesení lístečku o zkráceném vyučování.Od 1. 6. 2022 se ukončuje činnost zájmových kroužků, pedag. intervence, doučování z M a ČJ a řečové výchovy.


17. 6. 2022 – pátek

D: doplnit PL v sešitě na příští hodinu


16. 6. Třídní schůzky od 17 hod.


8. 6. 2022 – středa

CH: test – opakování 8. ročníku – 13. 6.

AJ: 4. PP celá 3.lekce Holiday – slovíčka, minulý čas, nepravidelná slovesa, did/didn´t, was/were – na 15.6.


3. 6. 2022 – pátek

CH: připomínám referáty – do 15.6.

M: 4. PP – 7.6.


1. 6. Focení třídních kolektivů


2. 6. 2022 – čtvrtek

F: test Teplo – 7. 6.


27. 5. 2022 – pátek

AJ: učit se dalších 30 nepravidelných sloves – na deskách pracovního sešitu – na 2.6.


26. 5. 2022 – čtvrtek

F: HF str. 21/1 – 2. 6.


18. 5. 2022 – středa

CH: testík Prvky – 23. 5.

AJ: učit se prvních 30 nepravidelných sloves, v PS – 26. 5.


18. 5. 2022 – středa

Z: souhrnný test- některé otázky budou na UČEBNĚ – 24. 5.


17. 5. 2022 – úterý

PŘ: test Nervová soustava – 23. 5.

test Smyslové orgány – 6. 6.

ČJ: test Věty vedlejší – 23. 5.

4. PP – 13. 6.


16. 5. 2022 – pondělí

ČJ: online procvičování vět vedlejších v UČEBNĚ – 18. 5.


13. 5. 2022 – pátek

CH: opakovat si prvky – 16. 5.

kdo nestihl ve škole – noste referáty


9. 5. 2022 – pondělí

ČJ: druhy vět, nalepeno v dom. sešitě – 11. 5.

M: dodělat PL – 10. 5.


5. 5. 2022 – čtvrtek

AJ: učit se slovíčka lekce 3C – 12. 5.


4. 5. 2022 – středa

ČJ: test – druhy vedlejších vět – otázky, barevná tabulka v sešitě – 5. 5.

AJ: PS 27/4 – 5. 5.


29. 4. 2022 – pátek

M: zadání v sešitě – 2. 5.


28. 4. 2022 – čtvrtek

AJ: učit se nová slovíčka – 4. 5.


25. 4. 2022 – pondělí

PŘ: test Trávicí a dýchací soustava – na 2.5.

ČJ: test z rozboru vět jednoduchých a sestrojení grafu – na 27. 4., DÚ nalepen v DS – na 27. 4.


22. 4. 2022 – pátek

KV: testík – druhy SŠ + učební obory – 6. 5.


21. 4. 2022 – čtvrtek

F: PL otázky 1. – 6. – 26. 4.


20. 4. 2022 – středa

CH: testík – názvosloví + prvky- oxidy, sulfidy, halogenidy – 25. 4.


19. 4. 2022 – úterý

ČJ: UČ str. 81/ 2, 5 vět – 21. 4.


13. 4. 2022 – středa

D: zopakovat si reformy Marie Terezie a Josefa II.


12. 4. 2022 – úterý

F: zadání v sešitě cv. 3 – 19. 4.


11. 4. 2022 – pondělí

CH: opakujte si stále prvky


7. 4. 2022 – čtvrtek

AJ: 3. PP – zvířata, sloveso -must, předmětná zájmena, prázdniny, min. čas – was/were + zápor, slovíčka – 21. 4.

+ učit se slovíčka 3A + was/were – 12. 4.

F: test – práce a výkon + výpočet – 12. 4.

DÚ – HF str. 3/ 2


6. 4. 2022 – středa

ČJ: každý den zkoušení z tabulky vět. členů ( otázky, značení, apod.) + testík z vět. členů – 7. 4.


5. 4. 2022 – úterý

F: zadání v sešitě – 7. 4.

M: 3. písemná práce (témata na učebně a v sešitě) – 19. 4.


4. 4. 2022 – pondělí

Místo Z si vzít PŘ + referát ze Z (oblíbený kraj)

M: Test (Množiny bodů daných vlastností) – 7. 4.

ČJ: 3. písemná práce, obsah nalepen v sešitě – 12. 4.

do domácího sešitu – podmět a přísudek


30. 3. 2022 – středa

AJ: PS 23/5 – 5. 4.


29. 3. 2022 – úterý

ČJ: nalepen v DS – 30. 3.

AJ: projekt na čtvrtku A4 dle UČ str. 31 – vybrat si 1 zvíře a popsat ho ( viz. obrázky nahoře ) + obrázek zvířete nakreslit nebo nalepit – 6. 4.

Pro nemocné: PS 22/4 + Projekt – 6. 4.

F: PL př. 1, 2, 3 – 5. 4.


23. 3. 2022 – středa

CH: Kdo může, přinese na 30. 3. – gumovou rukavici, trochu octa, prášek do pečiva, izolepu.

test – oxidy – 28. 3.


22. 3. 2022 – úterý

AJ: testík – předmětná zájmena + sloveso -must – 24. 3.

ČJ: UČ str. 35/2b – napiš věty v minulém čase – 23. 3.


21. 3. 2022 – pondělí

PŘ: 3 cvičení v sešitě na PL – Trávicí soustava + testík Energie, živiny – 28. 3.


17. 3. 2022 – čtvrtek

AJ: do ŠS přeložit věty z PS 20/3 (jen zakroužkované věty) + PS 21/6 (ti, kteří chyběli, musí nejdříve doplnit cvičení, potom přeložit do ŠS) – vše na 22.3.

M: DÚ ve ŠS – 18. 3.

CH: opakujte si názvosloví oxidů


16. 3. 2022 – středa

Z: referát na PL o svém oblíbeném kraji – 29. 3.

modrý PL / cv. 3, 4, 5 – 22. 3.


15. 3. 2022 – úterý

F: HF str. 58/ 4 – 17. 3.


14. 3. 2022 – pondělí

ČJ: PS str. 21 – 22/ cv.2 – 16. 3.

BS: PL dodělat poslední cvičení – 21. 3.


11. 3. 2022 – pátek

KV: testík – studijní obory – 25. 3.

M: DÚ ve ŠS – 14. 3.


10. 3. 2022 – čtvrtek

ČJ: vymyslet svůj vlastní slogan na téma – čtení, kniha, vymyslet báseň na libovolné téma i rozsah – 14. 3.

F: DÚ v sešitě – nalep nebo nakresli do sešitu obrázek optického klamu – 15. 3.


9. 3. 2022 – středa

CH: opakovat si prvky (35) – 14. 3.


8. 3. 2022 – úterý

ČJ: testík na slovesný vid – 14. 3.


7. 3. 2022 – pondělí

PŘ: dodělat PL v sešitě -14. 3.

ČJ: testík na slovesné třídy a vzory – 8. 3.

M: DÚ ve ŠS – 8. 3.


3. 3. 2022 – čtvrtek

AJ: UČ 30/3 do ŠS – doplnit jen slova ve správném tvaru a čase – 8. 3.

VO: Napiš 10 zásad zdravého životního stylu – 10. 3.


1. 3. 2022 – úterý

ČJ: v DS nalepený papírek – na 2. 3.

F: UČ 107/2,4 – 8. 3.

Z: test Jihomoravský kraj – 8. 3.

testy dopisují žáci, co ještě nepsali – 2. 3.


17. 2. 2022 – čtvrtek

AJ: učit se zvířata + PS 18/1 + UČ 30/1 do ŠS – na 1. 3.

ČJ: 3. povinná četba, odevzdat čtenářský list – na 7. 4.

F: PS HF 7 str. 53/cv. 1, 4, str. 54/5, 6, 7, 8, 9 – na 1. 3.


16. 2. 2022 -středa

PŘ: test – svalová soustava – 28. 2.

CH: dejte si do pořádku školní sešity, koncovky – na 28. 2.


15. 2. 2022 – úterý

CH: učte se koncovky -ný, – natý – na 28. 2.

M: učit se na testík – 16. 2.


10. 2. 2022 – čtvrtek

Z: PL dodělat křížovku (Vysočina)

M: DÚ ve ŠS – 11. 2.


9. 2. 2022 – středa

ČJ: Recitace svých slok básně ,,Svatební košile“ 10. 2.

CH: učit se dalších 5 prvků, opakovat si vodu a vzduch – na 14. 2.

AJ: malá gramatika str. 29/ 2, 3 – na 10. 2.


8. 2. 2022 – úterý

F: test – šíření světla, stín, odraz světla – 10. 2.

CH: prvky- test – 9. 2. (30)

PL – voda – odevzdat


7. 2. 2022 – pondělí

M: DÚ dopracovat příklady v ŠS – 8. 2.


3. 2. 2022 – pátek

AJ: UČ 21/5 b – na každé sloveso napsat větu, Co dělá Azra ve cv. 2 – 8. 2.

Pro nemocné: UČ 21/5 + PS 15/6


25. 1. 2022 – úterý

 AJ: PS 14/1,2 + opakovat si slovíčka – na 27.1.


21. 1. 2022 – pátek

F: zadání v sešitě – na 25. 1.


20. 1. 2022 – čtvrtek

Z: test Pardubický kraj – obsah testu nalepen v sešitě – 25. 1.

PŘ: zkoušení z kostí lidského těla, ukazovat na modelu kostry, další pondělky také zkoušení – od 24. 1.

ČJ: Recitace svých slok básně ,,Svatební košile“ – 3. 2.

M: DÚ ve ŠS – 21. 1.


19. 1. 2022 – středa

CH: dodělat PS, cvičení označené – 26. 1.


18. 1. 2022 – úterý

: PL v sešitě, cv. 5, 8, 11, 12, 13, 14 – 24. 1.

zkoušení Kosti – od 24. 1.


18. 1. 2022 – úterý

ČJ: koncovky podst. jmen, nalepeno v sešitě – na 19. 1.

: PL v sešitě, cv. 5, 8, 11, 12, 13, 14 – 24. 1.

zkoušení Kosti – od 24. 1.


13. 1. 2022 – čtvrtek

AJ: 2. PP – celá 1. lekce: číslovky řadové, měsíce, dny v týdnu, datumy, do/does, don´t/doesn´t, přítomný čas prostý, domácí práce + lekce 2A – zvířata (mláďata) – na 19.1.

F: zadání v sešitě – na 20.1

M: Pololetní písemná práce – témata na učebně či ve ŠS – 20. 1.


10. 1. 2022 – pondělí

PŘ: minitestík kožní soustava – 17. 1.

ČJ: zájmena, najít zájmena a určit jejich druh, v sešitě DÚ- na 12. 1.


7. 1. 2022 – pátek

PAJ: test slovíčka OBLEČENÍ – na 10. 1.

CH: příprava na test PSP, kovy, nekovy – na 12. 1.


6. 1. 2022 – středa

AJ: UČ 15/5 do ŠS – na 11. 1.

CH: Kdo ještě nepřinesl referát ( jeden povinný na pololetí, zadán v září) – do 14. 1.


4. 1. 2022 – úterý

PŘ: dokreslit obrázek str. 106 – kůže

ČJ: PL cv. 2/ a, b, c – na 5. 1. 

AJ: zkoušení slovíček lekce 1D – na 6. 1.

M: DÚ ve škol. sešitě- na 6. 1.

F: DÚ pokusy – na 11. 1.

     test – atmosférický tlak – na 11. 1. 

D: naučit na test České stavovské povstání – 7. 1.


3. 1. 2022 – pondělí

Žádám o odevzdání zadané práce z distanční výuky, která byla zadána do jednotlivých učeben Google. 

Termín odevzdání jednotlivým vyučujícím do 7. 1. 2022. Třídní učitelka

CH: dopsat látku do ŠS – kovy + prvky – test – na 5.1.