8. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

1.12. Pátek

F: test – světelný zdroj
             – optické prostředí
             – šíření světla
             – fáze měsíce
na 6. 12

KV: testík – Druhy SŠ
na 15. 12.


30. 11 .Čtvrtek

Z: test kraje + krajská města (mapa)
na 5. 12.


28. 11. Úterý

Z: test kraje ČR + krajská města – mapa
na 5. 12.


24. 11. Pátek

F: uč. str. 96/2, 3 + optický klam
na 29. 11.


21. 11. Úterý

ČJ: PP (pravopisné cvičení, slovní druhy, malá/velká písmena, pád podstatných jmen, druhy podstatných jmen, mluvnické kategorie pád/číslo/rod/vzor, správné tvary vlastních jmen)
na 28. 11. 


20. 11. Pondělí

ČJ: uč., str. 26/5 a, 8 vět
na 22. 11.


15. 11. Středa

F: HF str. 48/ cv. 6
na 22. 11.


14. 11. Úterý

CH: prvky – 25 ve ŠS
na 16. 11.

INF: testík – internet 
na 28. 11. 

AJ: přinést na PAJ
        na zítra PS + slovníček
na 15. 11

M: DÚ v SŠ


13. 11. Pondělí

ČJ: PS str. 6/1 – dodělat
na 15. 11.


10. 11. Pátek

F: uč. str. 93/ cv. 5, 6, 7 + zadané obrázky
na 15. 11.


9. 11. Čtvrtek

ČJ: – někteří žáci dodělají CHARAKTERISTIKU, odevzdají nejpozději
16. 11.


8. 11. Středa

ČJ: uč. str. 25/1a – 4 řádky
na 13. 11.


7. 11. Úterý

CH: učit se prvky ze ŠS
na 9. 11.


6. 11. Pondělí

AJ: 1. PP: slovíčka, can/can’t, have/has got + zápor, číslovky řadové, čas prostý, měsíce, dny
na 16. 11.

+ uč. 10/3b do ŠS
na 7. 11.


3. 11. Pátek

M:
na 6. 11.

M: Učit se na 1. PP
na 7. 11.


25. 10. Středa

CH: testík – směsi
na 31. 10.

F: Test – atmosférický tlak
                 atmosféry Země  +  výpočty
     DÚ – 89/ 1, 2 uč.
na 3. 11.


24. 10. Úterý

AJ: PS 5/6 – 1. odstavec
na 30. 10.


23. 10. Pondělí

AJ: testík – řadové číslovky
na 24. 10.


20. 10. Pátek

F: Zadané pokusy – fotodokumentaci na e-mail
na 1. 11.

F: odpověď na výsledek křížovky 
     HF str. 44/5
na 25. 10.


19. 10. Čtvrtek

AJ: Uč. 9/5 do ŠS – překreslit tabulku a vyplnit podle cv. 4 (článek v Henrym)
na 23. 10.

D: Test – Zámořské objevy ( Objevné plavby)
na 23. 10.

CH: Testík – prvky (20)
na 24. 10.


18. 10. Středa

F: HF str. 40/cv. 1,2
na 20. 10.

CH: Do trojice přinést kávu – turek, obvaz, vata (na laboratorní práci)
na 19. 10.

ČJ: PS – str 25/2. a 3. sl.
na 23. 10.


17. 10. Úterý

CH: Testík – 15 prvků
na 19. 10.


16. 10. Pondělí

ČJ: urči sl. druhy v předešlém DÚ (tužkou nad slova)
na 18. 10.


13. 10. Pátek

F: HF str. 36/3
                    39/5, 7
     uč. str. 82/ cv. 1, 2
na 18. 10


11. 10. Středa

F: nutné nosit na výuku PS HF/ kdo neměl ve škole doplní si cvičení 38/ 2, 3


10. 10. Úterý

AJ: PS 4/1
na 12. 10.
      – učit se řadové číslovky 
na 17. 10.


9.10. Pondělí

ČJ: uč. str. 19/3 – 10 vět (do domácího sešitu)
na 11. 10.

PAJ: dodělat PL (activities)
na 11. 10. 


5. 10. Čtvrtek

D: viz. učebna (chybějící)
na 9. 10.


4. 10. Středa

F: HF str. 33/5
na 6. 10.

F: test – archimedův zákon
            – vztlaková síla
na 11. 10.


2. 10. Pondělí

AJ: Uč. 5/6 do ŠS – odpovědět na otázky Yes, I can./ No, I can’t.
na 3. 10.

ČJ: PS str. 2/1
na 4. 10

D: Test – Humanismus a renesance (materiály v Učebně)
na 5. 10.


27. 9. Středa

AJ: do ŠS z uč. 5/2 vyplnit údaje o sobě podle vzoru + obrázek nebo foto sebe, učit se slovíčka – na 2.10.

 

26. 9. Úterý

CH: Testík – 10 prvků, látky a tělesa, chemické nádobí
         + donést: něco na chuť, hmat, čich, šátek na oči
na 3. 10.


25. 9. Pondělí

F: Každý bude mít 1 kus sirové vejce
na 27. 9. 


19. 9. Úterý

CH: 10 prvků
na 26. 9.


15. 9. Pátek

KV: dopracovat otázky ve ŠS


15. 9. Pátek

CH: naučit se 5 prvků ze ŠS (vybarvené)
na 19. 9.


13. 9. Středa

F: test – fyz. veličiny a převody jednotek
na 15. 9.

ČJ: PS – str. 24/ dodělat 1. sloupeček
na 18. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂