8. B – DOMÁCÍ ÚKOLY

7. 6. Pátek

F: test – tepelné motory (parní, spalovací, další druhy)
na 12. 6.


6. 6. Čtvrtek

CH: Referát
na 10. 6.


4. 6. Úterý

ČJ: Připravím se na PP z ČJ
na 10. 6.


3. 6. Pondělí

AJ: 4.PP celá 3. lekce – holiday, minulý čas was/were + zápor, pravidelná slovesa (s koncovkou -ed), nepravidelná slovesa (ve slovníčku) + zápor (didn´t) – na 13.6.


30. 5. Čtvrtek

CH: Testík – oxidy, sulfidy, halogenidy – názvosloví
na 4. 6.

AJ: učit se nepravidelná slovesa (tabulka ve slovníčku) – pouze označená – prvních 15 sloves (od slovesa BE ke slovesu HAVE) – na 6.6.


23. 5. Čtvrtek

CH: opakovat si prvky + oxidy + sulfidy + halogen.
na 28. 5. 
         připomínám referát do 10. 6.

AJ: testík – minulý čas
na 28. 5.


22. 5. Středa

AJ: učit se slovesa ve slovníčku
na 28. 5.


21. 5. Úterý

Z: test Zlínský a Moravskoslezský kraj
na 28. 5. 


14. 5. Úterý

AJ (PAJ): místo PAJ si zítra přinést věci na AJ (uč, PS, ŠS, slovníček) – na 15. 5.


13. 5. Pondělí

ČJ: PL – urči druh VV
na 15. 5.


7. 5. Úterý

AJ: DÚ ve ŠS – přeložit věty
na 13. 5.
        Pro chybějící: – nalepit nebo opsat do sešitu zápis do ŠS + DÚ v e-mailu
                                  – minulý čas


6. 5. Pondělí

CH: Připomínka – REFERÁT
na 10.6.


3. 5. Pátek

F: Referát – Energie v domácnosti 4 listy (titulní strana, 2 strany textu, poslední strana zdroje)
na 22. 5.


2. 5. Čtvrtek

CH: přinést na lab. práci trochu roztoku (ocet, jar, džus, cola …) do trojice
na 16. 5.


30. 4. Úterý

CH: učit se prvky, názvosloví
na 2. 5.


29. 4. Pondělí

ČJ: PS str. 32/1
na 2. 5.

PŘ: test – oběhová soustava (krev, srdce)
na 2. 5.


24. 4. Středa

PAJ: Dopracovat plánek bytu v sešitě (+vybarvit)
na 29. 4.


19. 4. Pátek

F: Částicové složení látek, Skupenství látek
na 24. 4.

KV: doplnit si látku v sešitě (učební obory)
na 26. 4.


16. 4. Úterý

Z: test – Královéhradecký a Liberecký kraj
na 23. 4.


12. 4. Pátek

ČJ: PP 
na 17. 4.


11. 4. Čtvrtek

CH: 1 referát na 2. pololetí (prvek dle výběru)
do 10. 6.

AJ: 3. PP – zvířata a mláďata, přítomný čas prostý a průběhový, must, předmětná zájmena, prázdniny, was/were
na 23. 4.


8. 4. Pondělí

ČJ: DÚ – PS str. 38/1
na 10. 4.


5. 5. Pátek

F: Test  – pohybová energie, pohybová energie + výpočet

na 10. 4. 2024


4. 4. Čtvrtek

M: 3. PP – zadání v google učebně
na 16.4.

CH: prvky + názvosloví – testík
na 9. 4.


26. 3. Úterý

Z: Test přeložen na 2. 4.
– kraj Jihočeský, Pardubický a Vysočina

AJ: uč. 30/4 – 2. a 3. odstavec do ŠS
na 2. 4.

Pro chybějící: nalepit nebo opsat papírek z emailu


25. 3. Pondělí

PAJ: učit se slovíčka FREE TIME
na 3. 4.


18. 3. Pondělí

AJ: testík – přítomný čas prostý x průběhový (+ sloveso MUST – MUSET)
na 26. 3.
        – pro chybějící (Honza P. a Marie): PS 21/6
                                                                        – doplnit a přeložit věty do ŠS


14. 3. Čtvrtek

Př: Kostra – test – na 18.3.


13. 3. Středa

ČJ: domácí sešit (nalepené cv.) – na 18.3.


11. 3. Pondělí

CH: Testík – oxidy, sulfidy – vzorce
na 12. 3.


29. 2. Čtvrtek

AJ: přeložit věty z PS 19/4 do ŠS
– chybějící žáci (Honza P., Dominik, Maruška) musí nejdříve celé cvičení vyplnit
na 11. 3.

M: DÚ v ŠS
na 12. 3.


23. 2. Pátek

F: Zadání v sešitě
na 28. 2.


22. 2. Čtvrtek

ČJ: PL (zdroj)
na 29. 2.


19. 2. Pondělí

CH: referát na 2. pololetí (dle vlastního výběru)
do 30. 5. 

AJ: pro chybějící žáky: uč. 25/6b do ŠS podle textu o surikatách (meerkats) – napsat, zda je věta pravda nebo lež a případně opravit větu
        Filip a Honza P. vše doplnit


15. 2.  Čtvrtek

CH: testík – prvky + koncovky
na 20. 2.


13. 2. Úterý

CH: učit se prvky, koncovky, oxidy
na 15. 2.

Z: test- kraj Ústecký, Karlovarský a Plzeňský
na 20. 2.


12. 2. Pondělí

M: úkol do ŠS, 2 příklady na násobení, 2 příklady na dělení
na 15. 2.


9. 2. Pátek

F: Zadání v sešitě – 3 příklady
na 14. 2.


5. 2. Pondělí

M: příklady v sešitě
na 6. 2.

ČJ: uč. str. 35/2
na 7. 2.


30. 1. Úterý

CH: Naučit se koncovky (ŠS)
na 6. 2.


24. 1. Středa

CH: Opakovat prvky
na 30. 1.

AJ: učit se slovíčka ZVÍŘATA A MLÁĎATA
na 30. 1.

ČJ: PL shoda Př s Po
na 29. 1.


22. 1. Pondělí

ČJ: PS 17/ 1, 2, 3
na 23. 1.


19. 1. Pátek

KV: Druhy SŠ – testík
na 9. 2.


17. 1. Středa

F: test – lom světla, čočky
na 24. 1.
     DÚ – uč. str. 112/ cv. 5., 5.
na 19. 1.


12. 1. Pátek

F: uč. str. 107/ cv. 2, 4, 6
na 17. 1.


10. 1. Středa

F: – test zrcadla – na 12.1.2024


9. 1. Úterý

CH: test – kovy
na 11. 1.

AJ: 2. PP – slovíčka lekce 1D, přítomný čas prostý (do/ does/ doesn’t), příslovce, měsíce, číslovky řadové
na 18. 1.


5. 1. Pátek

F: – HF str. 53/3 ; 54/5,6 – na 10. 1. 2024

 

4. 1. Čtvrtek

D: Test – Habsburkové + Třicetiletá válka
na 11. 1.


3. 1. Středa

F: uč. str. 104/ cv. 44
     všichni PS HF
na 5. 1.

ČJ: PL v domácím  sešitě
na 8. 1.


15. 12. Pátek

Z: Tvorba prezentace na daný kraj – podrobnosti na učebně.


14. 12. Čtvrtek

AJ: uč. 15/5 do ŠS (jak často děláš uvedené činnosti)
Pro nemocné:  PS 11/6 + uč. 15/5 do ŠS
na  4. 1.

CH: V učebně – kovy – dopsat jen do zinku (Zn)
na 4. 1. 


13. 12. Středa

CH: Připomínka – referáty
na 10. 1. 

F: Test – zákon odrazu světla
              – grafické řešení
na 3. 1.

ČJ: Zítra mluvnice (G)
na 14. 12.


6. 12. Středa

F: PL – nakreslit odražené paprsky
na 8. 12.

ČJ: uč. str. 30/4
na 11. 12.


5. 12. Úterý

AJ: učit se slovíčka lekce 1D
na 12. 12.


4. 12. Pondělí

AJ: PS 8/2
na 5. 12.


1.12. Pátek

F: test – světelný zdroj
             – optické prostředí
             – šíření světla
             – fáze měsíce
na 6. 12

KV: testík – Druhy SŠ
na 15. 12.


30. 11 .Čtvrtek

Z: test kraje + krajská města (mapa)
na 5. 12.


28. 11. Úterý

Z: test kraje ČR + krajská města – mapa
na 5. 12.


24. 11. Pátek

F: uč. str. 96/2, 3 + optický klam
na 29. 11.


21. 11. Úterý

ČJ: PP (pravopisné cvičení, slovní druhy, malá/velká písmena, pád podstatných jmen, druhy podstatných jmen, mluvnické kategorie pád/číslo/rod/vzor, správné tvary vlastních jmen)
na 28. 11. 


20. 11. Pondělí

ČJ: uč., str. 26/5 a, 8 vět
na 22. 11.


15. 11. Středa

F: HF str. 48/ cv. 6
na 22. 11.


14. 11. Úterý

CH: prvky – 25 ve ŠS
na 16. 11.

INF: testík – internet 
na 28. 11. 

AJ: přinést na PAJ
        na zítra PS + slovníček
na 15. 11

M: DÚ v SŠ


13. 11. Pondělí

ČJ: PS str. 6/1 – dodělat
na 15. 11.


10. 11. Pátek

F: uč. str. 93/ cv. 5, 6, 7 + zadané obrázky
na 15. 11.


9. 11. Čtvrtek

ČJ: – někteří žáci dodělají CHARAKTERISTIKU, odevzdají nejpozději
16. 11.


8. 11. Středa

ČJ: uč. str. 25/1a – 4 řádky
na 13. 11.


7. 11. Úterý

CH: učit se prvky ze ŠS
na 9. 11.


6. 11. Pondělí

AJ: 1. PP: slovíčka, can/can’t, have/has got + zápor, číslovky řadové, čas prostý, měsíce, dny
na 16. 11.

+ uč. 10/3b do ŠS
na 7. 11.


3. 11. Pátek

M:
na 6. 11.

M: Učit se na 1. PP
na 7. 11.


25. 10. Středa

CH: testík – směsi
na 31. 10.

F: Test – atmosférický tlak
                 atmosféry Země  +  výpočty
     DÚ – 89/ 1, 2 uč.
na 3. 11.


24. 10. Úterý

AJ: PS 5/6 – 1. odstavec
na 30. 10.


23. 10. Pondělí

AJ: testík – řadové číslovky
na 24. 10.


20. 10. Pátek

F: Zadané pokusy – fotodokumentaci na e-mail
na 1. 11.

F: odpověď na výsledek křížovky 
     HF str. 44/5
na 25. 10.


19. 10. Čtvrtek

AJ: Uč. 9/5 do ŠS – překreslit tabulku a vyplnit podle cv. 4 (článek v Henrym)
na 23. 10.

D: Test – Zámořské objevy ( Objevné plavby)
na 23. 10.

CH: Testík – prvky (20)
na 24. 10.


18. 10. Středa

F: HF str. 40/cv. 1,2
na 20. 10.

CH: Do trojice přinést kávu – turek, obvaz, vata (na laboratorní práci)
na 19. 10.

ČJ: PS – str 25/2. a 3. sl.
na 23. 10.


17. 10. Úterý

CH: Testík – 15 prvků
na 19. 10.


16. 10. Pondělí

ČJ: urči sl. druhy v předešlém DÚ (tužkou nad slova)
na 18. 10.


13. 10. Pátek

F: HF str. 36/3
                    39/5, 7
     uč. str. 82/ cv. 1, 2
na 18. 10


11. 10. Středa

F: nutné nosit na výuku PS HF/ kdo neměl ve škole doplní si cvičení 38/ 2, 3


10. 10. Úterý

AJ: PS 4/1
na 12. 10.
      – učit se řadové číslovky 
na 17. 10.


9.10. Pondělí

ČJ: uč. str. 19/3 – 10 vět (do domácího sešitu)
na 11. 10.

PAJ: dodělat PL (activities)
na 11. 10. 


5. 10. Čtvrtek

D: viz. učebna (chybějící)
na 9. 10.


4. 10. Středa

F: HF str. 33/5
na 6. 10.

F: test – archimedův zákon
            – vztlaková síla
na 11. 10.


2. 10. Pondělí

AJ: Uč. 5/6 do ŠS – odpovědět na otázky Yes, I can./ No, I can’t.
na 3. 10.

ČJ: PS str. 2/1
na 4. 10

D: Test – Humanismus a renesance (materiály v Učebně)
na 5. 10.


27. 9. Středa

AJ: do ŠS z uč. 5/2 vyplnit údaje o sobě podle vzoru + obrázek nebo foto sebe, učit se slovíčka – na 2.10.

 

26. 9. Úterý

CH: Testík – 10 prvků, látky a tělesa, chemické nádobí
         + donést: něco na chuť, hmat, čich, šátek na oči
na 3. 10.


25. 9. Pondělí

F: Každý bude mít 1 kus sirové vejce
na 27. 9. 


19. 9. Úterý

CH: 10 prvků
na 26. 9.


15. 9. Pátek

KV: dopracovat otázky ve ŠS


15. 9. Pátek

CH: naučit se 5 prvků ze ŠS (vybarvené)
na 19. 9.


13. 9. Středa

F: test – fyz. veličiny a převody jednotek
na 15. 9.

ČJ: PS – str. 24/ dodělat 1. sloupeček
na 18. 9.


VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 🙂