Hipodrom

Hipoterapie a praxe u koní pro 8. ročníky

     Ve školním roce 2018/2019 jsme zařadili do vzdělávacího plánu v rámci předmětu Kariérové vzdělávání pravidelné praxe osmých ročníků na Hipodromu. Žáci navštěvují pracoviště pravidelně každých 14dní v rozsahu tří vyučovacích hodin. Škola podporuje tuto akci finančně, hrazením dopravy na pracoviště Hipodrom. Žáci jsou vždy poučeni o bezpečnosti, seznámeni s provozním i pracovním řádem. Postupně se setkávají s veškerým typem činností, které souvisí s péčí o koně. Učí se pracovat s nářadím (například kolečko, vidle, koště), se zvířaty, vždy pod vedením dospělé osoby. Žáci získávají praktické pracovní  návyky a dovednosti.

     V rámci návštěv probíhá také hipoterapie, čímž se u žáků zmírňuje svalové napětí, zlepšuje se ovládání motoriky, trénuje se stabilita, rovnováha a zavádí se správné pohybové stereotypy. Toto pracoviště bylo vybrané cíleně na základě nabídky regionu, neboť naši žáci volí velmi často nabízený studijní obor Jezdec a chovatel koní.

     Na tuto „dobrou praxi“ jsme navázali i v dalších školních letech a nadále pokračujeme ve spolupráci s výše zmíněným pracovištěm. Všichni účastníci kurzu i jejich zákonní zástupci shledávají tuto aktivitu zajímavou a přínosnou pro budoucí přípravu na povolání. Většina žáků se této nadstandardní aktivity účastnila ráda a s chutí naučit se něco nového. V průběhu školního roku jsou vždy patrné pokroky u všech žáků v jednotlivých činnostech.

     Tato praxe se osvědčila také v prohlubování vztahů třídní skupiny (tzv. teambuilding), a to jak mezi vrstevníky, tak mezi pedagogickými pracovníky.    

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.