Třídní výlet – ZOOPARK CHOMUTOV

Termín konání: 24. 6. 2022

Zúčastnění: Žáci 1. A a 6. A, třídní učitelky Mgr. Miroslava Puntová, Mgr. Marie Hejčová, asistentky pedagoga Anežka Marečková,  Eliška Bradová

Třídy 1. A a 6. A se rozhodly ukončit letošní školní rok návštěvou chomutovského Zooparku. Cílem výletu bylo sdružování kolektivů tříd prvního a druhého stupně, ale také poznávání cizokrajných zvířat. Prvním zážitkem byla pro děti cesta vlakem, kde si děti užily plno legrace. Krátkou procházkou jsme došli od nádraží k Zooparku, kde jsme pokračovali podle ukazatelů od medvědů, přes plameňáky, lachtany, velbloudy a jiná zvířata. Nejdéle jsme se zdrželi u charzy žlutohrdlé, jejíž název nám navždy zůstane v paměti. Při pozorování toho tvora, podobného pandě červené, se náš klidný výlet změnil v dobrodružství. Žákyni šestého ročníku spadly do výběhu klíče od bytu. Bylo jasné, že nám charza dobrovolně klíče nevydá, proto jsme se obrátili na zaměstnance Zooparku. Tento veselý zážitek pouze doplnil příjemnou atmosféru celé akce. Žáci si kromě úsměvných vzpomínek z výletu přivezli poznatky o pozorovaných zvířatech. Výpravu za poznáním jsme ukončili příslibem, že příští školní rok třídy podniknou další zajímavou akci.

Zpracovaly: Mgr. M. Puntová, Mgr. M. Hejčová, A. Marečková Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.