Sobotní výlet do Ostrova nad Ohří

Termín konání: 17. 9. 2022

Zúčastnění: Zážitkový kroužek a klub Tygřík, pedagogický dozor Mgr. Jana Tykalová, Alena Balogová, Veronika Černá

V sobotu 17. 9. 2021 jsme v počtu 10 žáků a jejich pedagogického dozoru vyjeli vlakem na výlet do Ostrova nad Ohří. Využili jsme Dnů evropského dědictví, při kterých bylo možné navštívit kulturní památky a akce zdarma. Od nádraží jsme se vypravili do Letohrádku Ostrov 
v zámeckém parku, kde je umístěna pobočka Galerie Karlovy Vary, pobočka Karlovarského kraje. Jde o raně barokní centrální stavbu vybudovanou v 17. století, bohatě vyzdobenou italskými malíři a  štukatéry.

 Protože nás lákají zajímavá místa a necháváme se okouzlit geniem loci, poslechli jsme si o nich pověsti. Jedno z míst, o kterém jsme slyšeli baladu upravenou na elektrickou kytaru, jsme  navštívili asi o hodinu později. Balady a pověsti zazněly v letohrádku v neobvyklém  hudebním  aranžmá. Mezi hudebními poeticky laděnými skladbami zaznělo mluvené slovo. Šlo o současnou politickou satiru slam poetry například Mrtvý kraj, parodie na reklamní kampaň Živý kraj. To byl velký protiklad hudební poetiky, avšak celý program spojoval humor.

Roku 1621 byl za stavovskou vzpouru proti císaři popraven bohatý majitel jáchymovských stříbrných dolů hrabě Jáchym Ondřej Šlik. Ostrovsko – Jáchymovské panství získal po bohatých Šlicích  roku 1625 rod  Sasko – Lauenburský, původem ze severního Německa. Ostrov se stal  jejich  rodovou rezidencí. Přestavba šlikovského zámku, výstavba rozlehlého zámeckého parku, pohřební kaple rodu a založení piaristického kláštera s latinskou školou jsou svědectvím jejich velkorysé stavební koncepce.

Sňatkem s poslední princeznou Sasko – Lauenburskou – Franciskou Sibyllou Augustou v roce 1690 připojil Ludvík Vilém, markrabě Badenský, Ostrov ke svým panstvím. Věno
i mimořádné schopnosti bohaté nevěsty pomohly vybudovat novou markraběcí rezidenci ve válkami zničeném Badensku – v Rastattu. Tyto historické souvislosti vedly až k partnerské smlouvě, uzavřené mezi městy Ostrovem a Rastattem v roce 1991. Město Rastatt na oplátku po mnoha letech pomohlo s opravou kaple Panny Marie Einsiedelnské. Jde totiž o věrnou kopii kaple z Rastattu, za jejíž rychlou výstavbu dle pověsti mohl čert, jemuž stavitel kaple upsal svou duši. Během jednoho roku byla kaple vystavěna. Když si pro stavitele přišel čert, tak se před ním stavitel schoval za sochu Panny Marie Einsiedelnské. Socha zčernala a čert zbělel. Zaryl drápy nad portál a po změně barvy se v lidské podobě  toulá po Krušných horách až doposud, jak jsme se dozvěděli v zhudebněné pověsti.

V pohřební kapli jsme si poslechli zajímavý výklad o majitelích panství a latinské škole v Ostrově. Podívali jsme se také do zdobné kaple Panny Marie Einsiedelnské, našli jsme otisk čertova drápu nad portálem a prošli jsme si malou část rozlehlého zámeckého parku. I přes deštivé počasí se nám výlet zdařil a všem se na něm líbilo.

 Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.