Adaptační večer ve školním klubu

Termín: 29. 9. 2022

 

Zúčastnění: Pavla Gábelová, Anežka Marečková

Adaptační večer byla akce školního klubu zaměřená na týmovou práci a samoobslužnou činnost. Během odpoledne se žáci ve skupinách podíleli na přípravě bábovek, byli rozděleni do dvou týmů a samostatně si podle předpřipraveného pracovního postupu upekli snídani na ráno. Každý zvlášť si poté připravili svačinu na další školní den. Následně žáky čekal nezbytný úklid pracovní plochy a použitého nádobí. Po večeři měli žáci možnost zažít školu v netradičním čase při plnění úkolů v různých částech budovy. Před spaním žáci provedli osobní hygienu a po převlečení do pyžam ulehli do svých připravených pelíšků. Ráno po zazvonění budíku děti čekala upečená bábovka a teplý čaj. Přespání ve škole se dětem velmi líbilo a s úsměvem na tváři se vrhly do dalšího školního dne.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.