Noc s Andersenem 2022

Datum konání: 1. 4. 2022

Zúčastnění: Mgr. Miroslava Puntová, Anežka Marečková, Pavla Gábelová, vybraní žáci I. stupně

Dne 1. 4. 2022 se naše škola zapojila do celorepublikové akce s názvem Noc s Andersenem. Každý rok si na této akci spojené se spaním ve škole připomínáme nejen známého spisovatele H. CH. Andersena, ale také spoustu jiných umělců a spisovatelů. V letošním roce jsme se zaměřili na dílo Josefa Lady.  

Úvodem jsme si s dětmi pohovořili o tom, kdo Josef Lada je a jaká díla od něj mohou děti znát. Pomocí interaktivní tabule jsme si ukázali několik knih, které Josef Lada napsal, a zhlédli jsme také jeho krásné obrázky. Poté začala hlavní část akce, kterou bylo plnění úkolů na různých stanovištích, které byly umístěné po celé škole. Hlavním motivem všech úkolů byl Josef Lada. Prvním úkolem bylo interaktivní pexeso s obrázky Josefa Lady. Další úkoly se plnily např. v relaxační místnosti, ve sborovně či ve školní knihovně. Děti skládaly puzzle s Ladovými obrázky, hledaly rozdíly u obrázků z Ladových pohádek nebo procházely bludiště s kocourem Mikešem. Ve školní knihovně jsme si přečetli příběh Mluvící pytel z knihy s názvem Kocour Mikeš. Děti příběh pozorně poslouchaly a po jeho přečtení vyplňovaly pracovní list s otázkami k textu. Za všechny splněné úkoly získaly děti odměny v podobě omalovánek, pexesa, rozvrhů hodin atd. Když byly všechny úkoly splněny, následovala společná večeře. Po ní jsme se pustili do výtvarné části. Děti namalovaly kocoura Mikeše a také si ho složily z barevného papíru. Výtvarná díla i výrobky se všem moc povedly. Závěrem jsme zhlédli Ladovu pohádku O chytré kmotře lišce. Pak následovala druhá večeře, hygiena a spánek. Ráno jsme se všichni shodli na tom, že akce se vydařila a všichni se těšíme na příští rok, kdy akce proběhne znovu.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii: