Výlet vlakem na Moldavu za posledním sněhem

Termín konání: 5. 3. 2022

Zúčastnění: Zážitkový kroužek a klub, pedagogický dozor – Mgr. Jana Tykalová a Eliška Bradová, Mgr. Daniela Horová

Na začátku března, kdy byla zrušena některá pandemická opatření, jsme obnovili činnost kroužku a klubu, využili jsme  příznivého počasí a vydali jsme se vlakem bobovat. Na nádraží v Mostě jsme si koupili společnou jízdenku a poté jsme cestovali hodinu vlakem až k německé hranici do Moldavy.

Železniční trať, po které jsme dojeli do lyžařské oblasti Krušných hor, je kulturní památkou ČR. Trať vede zajímavým terénem, překonává několik hlubokých údolí po pěkných mostech a vede i dvěma tunely. Jde o jednokolejnou železnici dlouhou 26,6 kilometru a kategorizovanou v současné době jako regionální dráha.

Po příjezdu na nádraží v Moldavě nás překvapil nový čerstvý sníh. Zorientovali jsme se a vyrazili zpět z kopce do Nového Města. Cesta vedla lesem. Potkávali jsme zde pěší turisty i  lyžaře. Na pěkném svahu s protisvahem  jsme se zdrželi a bobovali.  Po absolvování čtyřkilometrové procházky jsme se občerstvili v Bystřické boudě. Po jídle jsme opět bobovali v blízkosti nádraží. Odpoledne jsme se vrátili z Nového Města domů. Výlet se všem účastníkům velmi líbil.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.