CESTA ZA POKLADEM

Termín konání: 20. 5. 2022

Zúčastnění: Marta Skoková, Alena Svobodová

Cesta za pokladem probíhala na louce Hrabák. Všechny děti spolupracovaly a společně plnily zadané úkoly. Soutěž probíhala tak, že se zadala otázka a kdo znal odpověď, šel ji pošeptat paní vychovatelce, aby to ostatní děti neslyšely. Při správné odpovědi dostaly děti smajlíka, na kartičku, kterou nosily s sebou. Podle odpovědi to byl smajlík s úsměvem nebo mračící se. Celkem bylo osm otázek. Závěrem se celá cesta s úkoly vyhodnotila. Poté děti hledaly poklad, který si po tom co ho našly, spravedlivě rozdělily.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.