Sportovní areál na 10. ZŠ

Termín konání: květen, červen 2022

Zúčastnění: Marta Skoková, Alena Svobodová

Od května každý pátek navštěvujeme s dětmi sportovní areál na 10. ZŠ. Děti si poměřují své síly ve slalomu, proskakování obručí a švihadel. Svou rychlost a obratnost mohou předvést v běhu a skoku do písku. Procvičujeme také dovednosti s míčem, děti hrají vybíjenou a fotbal. Děti si to na atletickém hřišti vždy moc užijí.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.