SOUTĚŽ „O KRÁLE GOLFU“

Termín: 25. 5. 2022

Zúčastnění: třídy 9. A a 9. B, Mgr. Lenka Umlaufová, Mgr. Petra Hejnová, Alena Votrubová

Vypracoval: David Rejzek – žák třídy 9. A

Dne 24. 5. 2022 jsme vyrazili do Bíliny na golfový turnaj pořádaný našimi hodnými učitelkami. Do Bíliny jsme jeli jako vždy vlakem, který odjížděl z Mostu v 9:01. Cesta trvala kolem 5 minut. Během cesty si většina žáků povídala, někteří poslouchali hudbu ve sluchátkách. Minigolfové hřiště bylo od vlakové zastávky vzdálené ~300 metrů. Před samotným turnajem jsme se zastavili za Bílinskou Kyselkou, a udělali jsme si společnou fotku.

Na začátku nám obsluha golfového hřiště vysvětlila pravidla a mohli jsme začít. Všichni se rozdělili do skupin po čtyřech. Mohli jsme si vybrat, na jakou dráhu půjdeme, ale museli jsme splnit všechny dráhy. Drah bylo celkem 20. Všichni měli tři pokusy, a i přesto že jsme byli ve skupinkách, hrál každý za sebe. Body se počítaly následovně: Pokud jsme  jamku trefili na první pokus, do tabulky jsme si napsali 1. Pokud jsme jamku trefili na druhý pokus napsali jsme si 2, a pokud jsme jamku trefili na třetí pokus napsali jsme si 3. Pokud jsme jamku netrefili ani na třetí pokus, napsali jsme si 4. Jedná se vlastně o trestné body. Na konci probíhalo vyhodnocení. Vítězem se stal ten, kdo měl nejméně  bodů (nejméně pokusů).

Když paní učitelky vyhodnocovaly výsledky, mohli jsme si v bufetu koupit občerstvení. Ceny byly přívětivé.

Když paní učitelky dokončily vyhodnocení turnaje, sešli jsme se všichni před minigolfovým hřištěm, kde probíhalo vyhlašování vítězů. Na prvním místě se umístil Vítek Brož, na druhém Honza Ševčík, a na třetím místě se umístila Iva Galanová. Vítek dostal pohár „KRÁL GOLFU“, ostatní dva medaile a zbytek žáků byl odměněn sladkostmi. Po vyhlášení vítězů jsme se přesunuli do bílinského parku a následně na vlakové nástupiště, kde jsme čekali cca 10 minut.Cesta zpět byla bez zpoždění. Po výstupu šla většina žáků domů,  někteří spěchali na tramvaj.  Jeli jsme ke škole a  odtud domů. Výlet jsme si všichni moc užili.