MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

Termín: 5. prosince 2023

Zúčastnění: žáci 9. A a 9. B,  Ing. Michaela Pfeiferová, Bc. Kateřina Fartáková, celá škola

I letos, se jako již tradičně na naší škole konala akce Mikuláš, čerti a andělé.

Žáci se své úlohy chopili velice zodpovědně, všichni si svůj kostým pečlivě doma připravili
a dnes do školy přišli všichni dokonale připraveni. Andílci mysleli i na proutěné košíky, z kterých rozdávali statečným dětem drobné dárečky. Během dopoledne se podařilo navštívit všechny třídy. U nižších ročníků byla patrná nervozita a strach, který pak vystřídala radost z odměny. Žáci měli připravené vánoční písničky i říkanky, které statečně přednesli Mikuláši. V některých třídách čerti více hudrovali, chtěli odnést zlobivce, které pak zachraňovali andělé. V jiných třídách nebylo čertů ani třeba. V pátém ročníku se čerti zapojili i do výuky matematiky, kdy přisedli k žákům do lavic a společně u tabule řešili zapeklité příklady.

Své putování školou zakončili u paní ředitelky, kdy si společně zazpívali. Paní ředitelka se snažila poznat jednotlivé žáky, což přes masky nebylo vždy jednoduché.

Mikulášská nadílka v podání žáků devátých ročníků byla velmi vydařená. Zpestřili svým mladším spolužákům dopolední vyučování a ti si z něj odnesli nezapomenutelný zážitek, někdo i umouněné tváře od čertího pohlazení.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.