EXKURZE – SŠ Technická Most, SŠ Educhem Meziboří,SOŠ Hamr, SOŠ gastronomie a služeb Most, SŠ technická,  gastronomická a automobilní Chomutov středisko Jirkov

Termín: listopad – prosinec 2023

Zúčastnění:     žáci 9. A a 9. B, Ing. Michaela Pfeiferová, Bc. Kateřina Fartáková, 

žáci 8. A a 8. B, Mgr. Marie Hejčová, Eliška Bradová, Mgr. Petra Uškovičová,

Kateřina Bočková

Během  měsíce listopadu a prosince navštívili žáci osmých a devátých ročníků za doprovodu třídních učitelek některé střední školy v regionu. 

Na SŠ technické ve Velebudicích v Mostě jsme měli možnost si prohlédnout celé nově zrekonstruované prostory dílen, což žáky velice zaujalo. Některé žáky to přesvědčilo k rozhodnutí podat si přihlášku na tuto školu. SŠ Educhem na Meziboří nás přivítala programovým dnem plným chemických pokusů.

Na SOŠ Hamr jsme měli možnost vidět učební prostory kadeřnic a také dílny pro čalouníky a umělecké řezbáře. SOŠ gastronomie a služeb v Mostě nám k prohlídce školy nabídla i ochutnávku míchaných nápojů a vánočního cukroví, které připravovali žáci této školy.

Jirkovské středisko SŠ technické, gastronomické a automobilní Chomutov nás přivítalo ve svých zahradách, kde probíhala příprava na vánoční výzdobu. Ukázali nám díly, cvičné kuchyňky i prostory pro švadleny. Také nám představili svůj intr, kde mají žáci možnost ubytování.

Prohlídky všech zmíněných škol byly pro žáky velice přínosné. Nerozhodným žákům tato akce pomohla si vybrat obor, který budou chtít po základní škole studovat. Návštěvu středních škol jsme pečlivě vybírali podle předpokladu zájmu o následující obory u žáků našich škol. Tyto informace mají třídní učitelky od žáků, ale i od rodičů s kterými probírají možnosti další uplatnění jejich dětí.

Zpracovala: Ing. Michaela Pfeiferová

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.