NÁVŠTĚVA DÍLNY WOODMAID V MOSTĚ

Termín: 15. prosince 2023

Zúčastnění: Mgr. Miroslava Puntová, Tereza Engeová, žáci třídy 3. A

Předvánoční čas si žáci třídy 3. A zpříjemnili návštěvou mostecké dílny Woodmaid. Jednalo se již o druhou návštěvu tohoto řemeslného ateliéru. Děti byly při první návštěvě vyráběním ze dřeva tak nadšené, že jsme do dílny Woodmaid opět zavítali. Tentokrát byla výroba přizpůsobena předvánočnímu času, proto si děti vybraly ze dvou produktů, kterými byly svícen ve tvaru anděla a dřevěná mandala. Žáci se do výroby pustili s chutí a se spoustou nápadů. Ti, kteří vyráběli svícen, pracovali s brusným papírem, s hřebíčky a kladívkem. Podle vlastní fantazie si svícen ve tvaru anděla natřeli vodovými barvami a polepili třpytkami či ovčím rounem. Ostatní žáci se věnovali výrobě dřevěné mandaly, kterou vybarvili vodovkami nebo fixami a nazdobili třpytkami, sklíčky nebo korálky. Všichni byli moc hodní a ukázali vzájemnou pomoc a podporu. Půjčovali si nabízené materiály, svému spolužákovi poskytli pomoc při práci a nechyběla ani slova chvály. Malí řemeslníci byli do práce tak zabráni, že ani nepostřehli, jak rychle čas v řemeslné dílně uběhl. Všichni jsme se shodli na tom, že ani tato druhá návštěva v dílně Woodmaid nebyla poslední.

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii: