SOUTĚŽ “O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU”

Termín: 11. 12. – 15. 12. 2023

Zúčastnění: celá škola, školní družina, školní klub

Začínající advent jsme si rozhodli zpříjemnit vánočním tvořením v podobě soutěže „O nejzajímavější vánoční ozdobu“.

Soutěže se zúčastnily všechny třídy naší školy, školní klub i družina. Cílem bylo společně vymyslet a vytvořit třídní ozdobu, která bude po celý advent zdobit vstupní halu školy. Pod rukama žáků za pomoci třídních učitelek vznikly nádherné ozdoby, které stále ještě zdobí naši školu. Hlasování probíhalo v době od 11. 12. do 15. 12. – každý pracovník školy měl 3 hlasy, jednotlivé třídy 1 hlas. Vítěze vyhlásila paní učitelka Mirka Puntová ve školním rozhlase dne 18. 12.

Vyhodnocení soutěže (sladká odměna):

  1. místo získala třída 6. B s paní učitelkou Vlaďkou Vlčkovou
  2. místo získala třída 2. A (L. Jeřábková, V. Černá)
  3. místo získala třída 1. A (R. Grametbauerová, I. Rosenkrancová)

Zvláštní cena byla udělena čtyřem žákům, kteří donesli vánoční ozdobu vyrobenou doma, z vlastní iniciativy – Matyáš Jurčík, Ondřej Dohnal, Tobiáš Jurčík a Veronika Matysová. Za jejich krásné výrobky dostali drobnou odměnu.

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a zpříjemnění předvánočních chvil.

V Mostě dne 18. 12. 2023                                                Mgr. Lenka Umlaufová

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii: