HURÁ, PŘIJDE ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL

Termín konání: 6. 12. 2021

Zúčastnění: 9. A, 9. B + celý I. a II. Stupeň – třídní učitelky, asist. pedagoga

Tradicí na naší škole je, že se žáci 9. ročníků převlékají do kostýmů čertů, andělů a Mikuláše a vyrážejí postrašit, rozveselit a obdarovat své mladší spolužáky. Jinak tomu nebylo ani tento rok. „Deváťáci“ si donesli kostýmy, nastrojili se a vydali se po jednotlivých třídách – Mikuláš pronesl řeč, čerti si „naoko“ odnesli zlobivé děti a nakonec andělé všechny obdarovali.

Krásné bylo, že i žáci jednotlivých tříd se převlékli za zlobivé čertíky a hodné andílky. Akce se vydařila, všichni jsme si to moc užili. Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.