Autorské čtení Petry Martíškové

Datum konání akce:  3. 12. 2021

Zúčastnění:          třídy 1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B – vedoucí akce Bc. M. Nosková, Mgr. M. Puntová,  Mgr. V. Žáková, Mgr. R. Lehmanová, D. Palusková a asistentky pedagoga A. Svobodová, M. Kurachová, A. Marečková, N. Kunešová

První prosincový pátek k nám do školy zavítala paní Petra Martíšková- autorka knížek pro děti. Žáci se sešli ve třídě 2. A, kde si vytvořili svůj posluchačský  koutek. Paní Martíšková  nás seznámila s knihami pro děti. Ale především s knihou „ O nezbedné čertici“, kterou přišla prezentovat. Téma této knížky je  spojeno s Vánocemi a je pro tento čas velmi příhodné. Po krátkém čtení si s dětmi povídala o vánočních tradicích a dřívějších zvycích. Děti plnily interaktivní úkoly a za jejich vypracování dostaly malé dárečky. Celé dopoledne bylo zakončeno zpíváním vánočních koled.