Den světového dědictví UNESCO v Měděnci

Termín konání: 5. 6. 2022

Zúčastnění: Zážitkový kroužek a klub Tygřík, pedagogický dozor – Mgr. Jana Tykalová, Bc. Nikola Kunešová

Vrch Mědník je jednou z pěti lokalit v České republice, které byly spolu s dalšími sedmnácti oblastmi v Sasku zapsány pod názvem Hornický region Ezgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Od té doby uplynuly zhruba tři roky.

Zdroj: Chomutovský deník

Ke třetímu výročí zapsání Mědníku a dalších hornických lokalit na Seznam světového dědictví UNESCO probíhal u štoly Marie pomocné naučný program pro děti. Také my jsme se v neděli 5. června v rámci  programu Zážitkového kroužku a klubu Tygřík účastnili Dne světového dědictví UNESCO v Měděnci. Velmi pěkný a bohatý program si pro nás připravili archeologové z mosteckého ústavu a kadaňští archeoklubáci v rámci projektu Archaeomontan. Na výběr byla výroba hornického kahanu, poznávání hornin, práce s mlátkem a želízkem, hornický trojboj – překážková dráha s nalezenou rudou.  K pobytu v přírodě patřilo i opékání vuřtů.

Nám se líbila hlavně fotopátračka, které jsme se všichni zúčastnili. Dostali jsme pracovní list s fotkami objektů z blízkého okolí. Podle obrázků jsme je vyhledali a na místě jsme se vyfotili. Naše fotodůkazy jsme přinesli na stanoviště a dostali jsme za ně odměnu v podobě upomínkových předmětů dle vlastního výběru.

Největším zážitkem byla hravá přednáška archeologa Kryštofa Dernera o dolování rud v Krušnohoří se spoustou názorných ukázek, při kterých uplatnil přírodniny, ponožky, lego i kropící konev.

Báječný program jsme zakončili prohlídkou štoly Marie Pomocné. Zde jsme si vyslechli odborný přesto vtipný výklad Ivana Cádnera o dolování v této štole. Také nám sdělil, že ve štole Marie Pomocné se provádějí  prohlídky nejdéle v Evropě, a to už od roku 1910, tedy 112 let.

Celý výlet včetně cesty vlakem a autobusem jsme si báječně užili. Pršet začalo až po skončení výletu, když jsme  se loučili v Mostě před nádražím.

Děkujeme archeoklubákům a všem jejich a nyní už i naším přátelům,  kteří nám připravili zajímavý program. Těšíme se na další společné akce. Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.