Vzdělávací exkurze na elektrárně v Ledvicích

Termín konání: 12. 5. 2022

Zúčastnění: 9. A, 9. B, Mgr. Lenka Umlaufová, Mgr. Petra Hejnová, Alena Votrubová, Pavla Gábelová

Vypracoval: David Rejzek – žák třídy 9. A, dne 12. 5. 2022

Dne 12. 5. 2022 jsme byli na exkurzi v tepelné elektrárně Ledvice. Do Ledvic jsme jeli vlakem. Cesta trvala ~15 minut, a všichni jsme si ji užili. Já jsem ve vlaku poslouchal hudbu, a většina spolužáků si povídala. Od vlaku byla elektrárna ~200 metrů. Exkurze začínala v infocentru. Celou exkurzí nás prováděla milá paní, která nám vše ochotně ukázala. V elektrárně jsme shlédli film ve 3D kině. Film byl o vzniku uhlí a jeho využití. V kinosále jsme také byli poučeni o bezpečnosti, abychom mohli pokračovat dál. Všechny věci (batohy, svačiny, pití) jsme si museli nechat v kinosále a dostali jsme reflexní vesty. Dále jsme pokračovali do nové haly. V této hale byly schody do vrchních pater i s výtahem až pro 13 osob. Pro zajímavost: jedná se o nejrychlejší výtah v ČR. Do 28. patra výtah vyjede za 52 s. A připočítáme-lit, že většina pater je vyšších, jedná se o opravdu rychlý výtah. (Technicky se dá říct, že pater je 29. Patro č. 9 je rozdělené do dvou pater 9 a 9A).

V posledním patře se nacházela menší místnost, v níž byly točité schody vedoucí do nejvyšší rozhledny v ČR. Rozhledna je vysoká 144 metrů. Z rozhledny byly vidět Krušné hory, České Středohoří i s Milešovkou. Z rozhledny byly vidět různá města. Např. Osek čí Chomutov. Bohužel nebyl vidět město Most, pouze Severočeská Teplárenská. Z rozhledny jsme také viděli starý vodojem z roku 1902. Nyní vodojem nefunguje a je oplocen, a uzavřen. Na rozhledně jsme strávili cca 20 minut, a poté jsme se šli nasvačit do suterénu Infocentra, kde byly různé atrakce pro zákazníky.

Po svačině jsme šli opět na vlak. Na vlak jsme čekali ~20 minut. Cesta zpět byla s menším zpožděním, ale jinak jsme si vše užili. Protože jsme přijeli dříve byli jsme chvíli venku za školou a poté jsme šli buď domů nebo na oběd.