Sportovní den na Hipodromu

Datum konání: 15. 6. 2023

Zúčastnění: celá škola

     „Hurá do sedla!“ Touto krásnou větou bychom klidně mohli zahájit sportovní den na hipodromu, který se konal ve čtvrtek 15. 6. 2023 v prostorách Jezdecké společnosti Hipodrom Most, z. s. –  velké díky patří manželům Šebkovým a jejich „nadšencům“, kteří nás u nich nechali nejen soutěžit, provedli nás celým areálem a sdělili nám základní informace o koních a péči o ně, ale také některé z nás svezli na koni. A proč pouze některé? V měsíci květnu na naší škole probíhala soutěž     o jízdu na koni – děti měly namalovat obrázek s koňskou tématikou + vymyslet báseň o koních. Z každé třídy byli vybráni dva žáci a ti se za odměnu svezli. Radost byla obrovská.

A jak probíhal náš sportovní den?

     Organizátorka akce, „koňařka“, školní psycholožka a učitelka v jedné osobě Mgr. Petra Uškovičová vymyslela a za pomoci učitelek zorganizovala jednotlivá stanoviště. Aby byly děti v pohybu po celý den, vyrazily pěšky, svižnou chůzí s třídními učitelkami směr hipodrom. Dle připraveného rozpisu, aby nikdo nikde nečekal, se třídy rozprchly po areálu. Připravená stanoviště byla tato:

dostihový závod na louce, parkurový závod na kolbišti, komentovaná prohlídka areálu – stáje, dostihový okruh, tribuny apod., fotící koutek, buřtobraní aneb za odměnu něco na zub.

     Na závěr bylo jak jinak než vyhodnocení sportovního dne, kde byli ti nejlepší odměněni. Ti nejmenší převzali z rukou paní ředitelky PhDr. Hany Ajmové, která veškeré dětské nasazení po celé dopoledne sledovala, medaile v podobě sladkých sušenek, nejlepší ze starších žáků dostali kokardy (jezdecké medaile) a pohár. Pohár též dostala každá třída jako odměnu za skvělé výkony.

     Akci bych zhodnotila jako velmi povedenou a určitě bych ji zařadila do pravidelných akcí naší školy.