ŠKOLNÍ DRUŽINA HLEDÁ TALENT

Termín konání: duben 2022

Zúčastnění: Marta Skoková, Alena Svobodová

Při talentové soutěži se nikdy nekladou fantazii žádné meze a ani u nás, v naší družince tomu nebylo jinak. Děti si mohly vybrat disciplínu, která je nejvíce baví a vynikají v ní. Někteří byli připraveni z domova, někteří se připravili před zahájením talentu. Porota se skládala ze dvou dětí a paní vychovatelky. Děti se předvedly v přednesu básničky, ve hře na bubínek, ve zpěvu, v malování obrázku a také v nejrychlejším postavení robota z kostek. Chlapec, který postavil krásného robota během tří minut, dostal přezdívku „RYCHLOSTAVITEL“. Soutěž se vydařila. Děti si domů odnesly malou odměnu, ale velkou pochvalu. 

Popsaná akce je zdokumentována v následující fotogalerii.